Orzeczenia KT 2016

§ 118 ust. 6 Regulaminu wyścigów konnych:
Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz Klubu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Art. 26. Ustawy o wyścigach konnych:

 • ust. 2: Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji technicznej wraz z uzasadnieniem – za pośrednictwem tej komisji.
 • ust. 4: Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję techniczną.

Za pośrednictwem komisji technicznej oznacza, że odwołania składa się DO KOMISJI TECHNICZNEJ.

Proszę nie przesyłać odwołań bezpośrednio do Komisji Odwoławczej, bo i tak muszą zostać odesłane do właściwej KT. Dopiero KT przekazuje odwołanie do KO razem z kompletem dokumentacji dotyczącej kwestionowanego orzeczenia.

Data przyjęcia odwołania przez KO, to dzień jego wpływu wraz z pełną dokumentacją, przekazaną przez KT.

Wzór odwołania


ARCHIWUM


Lista orzeczeń Komisji Technicznych w sezonie 2016

Warszawa

 • Orzeczenie nr 212 – 14.02.2017 
 • Orzeczenie nr 211 – 12.01.2017 
 • Orzeczenie nr 210 – 29.12.2016 
 • Orzeczenie nr 209 – 27.11.2016 
 • Orzeczenie nr 208 – 27.11.2016 
 • Orzeczenie nr 207 – 27.11.2016 
 • Orzeczenie nr 206 – 27.11.2016 
 • Orzeczenie nr 205 – 20.11.2016 
 • Orzeczenie nr 204 – 20.11.2016 
 • Orzeczenie nr 203 – 13.11.2016 
 • Orzeczenie nr 202 – 13.11.2016 
 • Orzeczenie nr 201 – 13.11.2016 
 • Orzeczenie nr 200 – 06.11.2016 
 • Orzeczenie nr 199 – 06.11.2016 
 • Orzeczenie nr 198 – 06.11.2016 
 • Orzeczenie nr 197 – 05.11.2016 
 • Orzeczenie nr 196 – 05.11.2016 
 • Orzeczenie nr 195 – 30.10.2016 
 • Orzeczenie nr 194 – 30.10.2016 
 • Orzeczenie nr 193 – 29.10.2016 
 • Orzeczenie nr 192 – 29.10.2016 
 • Orzeczenie nr 191 – 29.10.2016 
 • Orzeczenie nr 190 – 23.10.2016 
 • Orzeczenie nr 189 – 23.10.2016 
 • Orzeczenie nr 188 – 23.10.2016 
 • Orzeczenie nr 187 – 22.10.2016 
 • Orzeczenie nr 186 – 22.10.2016 
 • Orzeczenie nr 185 – 22.10.2016 
 • Orzeczenie nr 184 – 16.10.2016 
 • Orzeczenie nr 183 – 16.10.2016 
 • Orzeczenie nr 182 – 16.10.2016 
 • Orzeczenie nr 181 – 15.10.2016 
 • Orzeczenie nr 180 – 15.10.2016 
 • Orzeczenie nr 179 – 15.10.2016 
 • Orzeczenie nr 178 – 08.10.2016 
 • Orzeczenie nr 177 – 08.10.2016 
 • Orzeczenie nr 176 – 08.10.2016 
 • Orzeczenie nr 175 – 08.10.2016 
 • Orzeczenie nr 174 – 02.10.2016 
 • Orzeczenie nr 173 – 02.10.2016 
 • Orzeczenie nr 172 – 02.10.2016 
 • Orzeczenie nr 171 – 01.10.2016 
 • Orzeczenie nr 170 – 25.09.2016 
 • Orzeczenie nr 169 – 25.09.2016 
 • Orzeczenie nr 168 – 25.09.2016 
 • Orzeczenie nr 167 – 25.09.2016 
 • Orzeczenie nr 166 – 18.09.2016 
 • Orzeczenie nr 165 – 18.09.2016 
 • Orzeczenie nr 164 – 17.09.2016 
 • Orzeczenie nr 163 – 17.09.2016 
 • Orzeczenie nr 162 – 17.09.2016 
 • Orzeczenie nr 161 – 11.09.2016 
 • Orzeczenie nr 160 – 11.09.2016 
 • Orzeczenie nr 159 – 10.09.2016 
 • Orzeczenie nr 158 – 10.09.2016 
 • Orzeczenie nr 157 – 10.09.2016 
 • Orzeczenie nr 156 – 10.09.2016 
 • Orzeczenie nr 155 – 04.09.2016 
 • Orzeczenie nr 154 – 04.09.2016 
 • Orzeczenie nr 153 – 04.09.2016 
 • Orzeczenie nr 152 – 03.09.2016 
 • Orzeczenie nr 151 – 03.09.2016 
 • Orzeczenie nr 150 – 03.09.2016 
 • Orzeczenie nr 149 – 03.09.2016 
 • Orzeczenie nr 148 – 03.09.2016 
 • Orzeczenie nr 147 – 28.08.2016 
 • Orzeczenie nr 146 – 28.08.2016 
 • Orzeczenie nr 145 – 28.08.2016 
 • Orzeczenie nr 144 – 28.08.2016 
 • Orzeczenie nr 143 – 27.08.2016 
 • Orzeczenie nr 142 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 141 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 140 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 139 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 138 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 137 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 136 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 135 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 134 – 20.08.2016 
 • Orzeczenie nr 133 – 20.08.2016 
 • Orzeczenie nr 132 – 14.08.2016 
 • Orzeczenie nr 131 – 14.08.2016 
 • Orzeczenie nr 130 – 14.08.2016 
 • Orzeczenie nr 129 – 14.08.2016 
 • Orzeczenie nr 128 – 14.08.2016 
 • Orzeczenie nr 127 – 14.08.2016 
 • Orzeczenie nr 126 – 13.08.2016 
 • Orzeczenie nr 125 – 13.08.2016 
 • Orzeczenie nr 124 – 13.08.2016 
 • Orzeczenie nr 123 – 13.08.2016 
 • Orzeczenie nr 122 – 13.08.2016 
 • Orzeczenie nr 121 – 13.08.2016 
 • Orzeczenie nr 120 – 13.08.2016 
 • Orzeczenie nr 119 – 07.08.2016 
 • Orzeczenie nr 118 – 07.08.2016 
 • Orzeczenie nr 117 – 07.08.2016 
 • Orzeczenie nr 116 – 07.08.2016 
 • Orzeczenie nr 115 – 07.08.2016 
 • Orzeczenie nr 114 – 06.08.2016 
 • Orzeczenie nr 113 – 06.08.2016 
 • Orzeczenie nr 112 – 06.08.2016 
 • Orzeczenie nr 111 – 06.08.2016 
 • Orzeczenie nr 110 – 06.08.2016 
 • Orzeczenie nr 109 – 06.08.2016 
 • Orzeczenie nr 108 – 31.07.2016 
 • Orzeczenie nr 107 – 31.07.2016 
 • Orzeczenie nr 106 – 31.07.2016 
 • Orzeczenie nr 105 – 31.07.2016 
 • Orzeczenie nr 104 – 30.07.2016 
 • Orzeczenie nr 103 – 30.07.2016 
 • Orzeczenie nr 102 – 30.07.2016 
 • Orzeczenie nr 101 – 24.07.2016 
 • Orzeczenie nr 100 – 24.07.2016 
 • Orzeczenie nr 99 – 24.07.2016 
 • Orzeczenie nr 98 – 24.07.2016 
 • Orzeczenie nr 97 – 23.07.2016 
 • Orzeczenie nr 96 – 23.07.2016 
 • Orzeczenie nr 95 – 03.07.2016 
 • Orzeczenie nr 94 – 03.07.2016 
 • Orzeczenie nr 93 – 03.07.2016 
 • Orzeczenie nr 92 – 03.07.2016 
 • Orzeczenie nr 91 – 03.07.2016 
 • Orzeczenie nr 90 – 03.07.2016 
 • Orzeczenie nr 89 – 03.07.2016 
 • Orzeczenie nr 88 – 02.07.2016 
 • Orzeczenie nr 87 – 02.07.2016 
 • Orzeczenie nr 86 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 85 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 84 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 83 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 82 – 25.06.2016 
 • Orzeczenie nr 81 – 25.06.2016 
 • Orzeczenie nr 80 – 25.06.2016 
 • Orzeczenie nr 79 – 19.06.2016 
 • Orzeczenie nr 78 – 19.06.2016 
 • Orzeczenie nr 77 – 19.06.2016 
 • Orzeczenie nr 76 – 19.06.2016 
 • Orzeczenie nr 75 – 19.06.2016 
 • Orzeczenie nr 74 – 18.06.2016 
 • Orzeczenie nr 73 – 18.06.2016 
 • Orzeczenie nr 72 – 18.06.2016 
 • Orzeczenie nr 71 – 18.06.2016 
 • Orzeczenie nr 70 – 12.06.2016 
 • Orzeczenie nr 69 – 12.06.2016 
 • Orzeczenie nr 68 – 11.06.2016 
 • Orzeczenie nr 67 – 11.06.2016 
 • Orzeczenie nr 66 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 65 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 64 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 63 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 62 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 61 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 60 – 28.05.2016 
 • Orzeczenie nr 59 – 22.05.2016 
 • Orzeczenie nr 58 – 22.05.2016 
 • Orzeczenie nr 57 – 22.05.2016 
 • Orzeczenie nr 56 – 22.05.2016 
 • Orzeczenie nr 55 – 22.05.2016 
 • Orzeczenie nr 54 – 21.05.2016 
 • Orzeczenie nr 53 – 21.05.2016 
 • Orzeczenie nr 52 – 21.05.2016 
 • Orzeczenie nr 51 – 15.05.2016 
 • Orzeczenie nr 50 – 15.05.2016 
 • Orzeczenie nr 49 – 15.05.2016 
 • Orzeczenie nr 48 – 15.05.2016 
 • Orzeczenie nr 47 – 15.05.2016 
 • Orzeczenie nr 46 – 14.05.2016 
 • Orzeczenie nr 45 – 14.05.2016 
 • Orzeczenie nr 44 – 14.05.2016 
 • Orzeczenie nr 43 – 14.05.2016 
 • Orzeczenie nr 42 – 14.05.2016 
 • Orzeczenie nr 41 – 14.05.2016 
 • Orzeczenie nr 40 – 14.05.2016 
 • Orzeczenie nr 39 – 14.05.2016 
 • Orzeczenie nr 38 – 14.05.2016 
 • Orzeczenie nr 37 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 36 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 35 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 34 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 33 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 32 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 31 – 07.05.2016 
 • Orzeczenie nr 30 – 07.05.2016 
 • Orzeczenie nr 29 – 07.05.2016 
 • Orzeczenie nr 28 – 07.05.2016 
 • Orzeczenie nr 27 – 07.05.2016 
 • Orzeczenie nr 26 – 07.05.2016 
 • Orzeczenie nr 25 – 07.05.2016 
 • Orzeczenie nr 24 – 07.05.2016 
 • Orzeczenie nr 23 – 01.05.2016 
 • Orzeczenie nr 22 – 01.05.2016 
 • Orzeczenie nr 21 – 01.05.2016 
 • Orzeczenie nr 20 – 01.05.2016 
 • Orzeczenie nr 19 – 01.05.2016 
 • Orzeczenie nr 18 – 01.05.2016 
 • Orzeczenie nr 17 – 30.04.2016 
 • Orzeczenie nr 16 – 30.04.2016 
 • Orzeczenie nr 15 – 30.04.2016 
 • Orzeczenie nr 14 – 24.04.2016 
 • Orzeczenie nr 13 – 24.04.2016 
 • Orzeczenie nr 12 – 24.04.2016 
 • Orzeczenie nr 11 – 24.04.2016 
 • Orzeczenie nr 10 – 24.04.2016 
 • Orzeczenie nr 09 – 23.04.2016 
 • Orzeczenie nr 08 – 23.04.2016 
 • Orzeczenie nr 07 – 23.04.2016 
 • Orzeczenie nr 06 – 23.04.2016 
 • Orzeczenie nr 05 – 23.04.2016 
 • Orzeczenie nr 04 – 23.04.2016 
 • Orzeczenie nr 03 – 23.04.2016 
 • Orzeczenie nr 02 – 17.04.2016 
 • Orzeczenie nr 01 – 17.04.2016 
Wrocław

 • Orzeczenie nr 64 – 09.11.2016 
 • Orzeczenie nr 63 – 27.10.2016 
 • Orzeczenie nr 62 – 23.10.2016 
 • Orzeczenie nr 61 – 23.10.2016 
 • Orzeczenie nr 60 – 23.10.2016 
 • Orzeczenie nr 59 – 23.10.2016 
 • Orzeczenie nr 58 – 23.10.2016 
 • Orzeczenie nr 57 – 23.10.2016 
 • Orzeczenie nr 56 – 23.10.2016 
 • Orzeczenie nr 55 – 09.10.2016 
 • Orzeczenie nr 54 – 09.10.2016 
 • Orzeczenie nr 53 – 09.10.2016 
 • Orzeczenie nr 52 – 09.10.2016 
 • Orzeczenie nr 51 – 09.10.2016 
 • Orzeczenie nr 50 – 09.10.2016 
 • Orzeczenie nr 49 – 02.10.2016 
 • Orzeczenie nr 48 – 02.10.2016 
 • Orzeczenie nr 47 – 02.10.2016 
 • Orzeczenie nr 46 – 02.10.2016 
 • Orzeczenie nr 45 – 02.10.2016 
 • Orzeczenie nr 44 – 02.10.2016 
 • Orzeczenie nr 43 – 25.09.2016 
 • Orzeczenie nr 42 – 18.09.2016 
 • Orzeczenie nr 41 – 04.09.2016 
 • Orzeczenie nr 40 – 04.09.2016 
 • Orzeczenie nr 39 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 38 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 37 – 21.08.2016 
 • Orzeczenie nr 36 – 07.08.2016 
 • Orzeczenie nr 35 – 07.08.2016 
 • Orzeczenie nr 34 – 07.08.2016 
 • Orzeczenie nr 33 – 07.08.2016 
 • Orzeczenie nr 32 – 02.08.2016 
 • Orzeczenie nr 31 – 31.07.2016 
 • Orzeczenie nr 30 – 31.07.2016 
 • Orzeczenie nr 29 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 28 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 27 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 26 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 25 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 24 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 23 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 22 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 21 – 26.06.2016 
 • Orzeczenie nr 20 – 19.06.2016 
 • Orzeczenie nr 19 – 19.06.2016 
 • Orzeczenie nr 18 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 17 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 16 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 15 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 14 – 29.05.2016 
 • Orzeczenie nr 13 – 22.05.2016 
 • Orzeczenie nr 12 – 22.05.2016 
 • Orzeczenie nr 11 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 10 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 09 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 08 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 07 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 06 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 05 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 04 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 03 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 02 – 08.05.2016 
 • Orzeczenie nr 01 – 24.04.2016 

Sopot

 • Orzeczenie nr 17 – 17.07.2016 
 • Orzeczenie nr 16 – 17.07.2016 
 • Orzeczenie nr 15 – 17.07.2016 
 • Orzeczenie nr 14 – 17.07.2016 
 • Orzeczenie nr 13 – 17.07.2016 
 • Orzeczenie nr 12 – 16.07.2016 
 • Orzeczenie nr 11 – 16.07.2016 
 • Orzeczenie nr 10 – 16.07.2016 
 • Orzeczenie nr 09 – 16.07.2016 
 • Orzeczenie nr 08 – 10.07.2016 
 • Orzeczenie nr 07 – 10.07.2016 
 • Orzeczenie nr 06 – 10.07.2016 
 • Orzeczenie nr 05 – 09.07.2016 
 • Orzeczenie nr 04 – 09.07.2016 
 • Orzeczenie nr 03 – 09.07.2016 
 • Orzeczenie nr 02 – 09.07.2016 
 • Orzeczenie nr 01 – 09.07.2016 

Buczków-Dąbrówka

 • Orzeczenie nr 01 – 15.08.2016