Rada V Kadencji

Skład Rady PKWK

Przewodniczący Rady – Bogdan Pukowiec

Z-ca Przewodniczącego Rady – Jerzy Sawka

Z-ca Przewodniczącego Rady – Michał Romanowski

  • Z dniem 27.04.2020 r. Minister Rolnictwa powołał do Rady PKWK (do końca bieżącej kadencji):

1) Pana Władysława Jerzego Engela,
2) Pana Macieja Kacprzyka,
3) Panią Kaję Koczurowską-Wawrzkiewicz,
4) Pana Krzysztofa Poszepczyńskiego,
5) Pana Bogdana Pukowca,
6) Pana Jerzego Sawkę,
7) Panią Magdalenę Wyrzyk,
8) Pana Jerzego Smogorzewskiego (przedstawiciela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

  • Z dniem 16.03.2020 r. Minister Rolnictwa odwołał z Rady PKWK:

1) Pana Tadeusza Grabowskiego,
2) Pana Lucjana Cichosza,
3) Pana Mariusza Gołębiowskiego,
4) Pana Kamila Grzybowskiego,
5) Pana Grzegorza Sołtysińskiego,
6) Pana Andrzeja Stasiowskiego,
7) Pana Andrzeja Zielińskiego,
8) Pana Krzysztofa Ziemiańskiego.

  • Z dniem 20.03.2018 r. Minister Rolnictwa powołał na członka Rady PKWK Pana Lucjana Cichosza.
  • Z dniem 13.04.2017 r. Minister Rolnictwa odwołał z Rady PKWK Pana Andrzeja Wójtowicza.

25 sierpnia 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wręczył akty powołania członkom Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nowej kadencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 642 z późn. zm.) nowa kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rozpoczęła się 30 sierpnia 2016 roku, czyli w dniu zebrania się Rady tej kadencji na pierwsze posiedzenie, zwołane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.