Rada V Kadencji

Skład Rady PKWK V Kadencji

Przewodniczący Rady – Bogdan Pukowiec
Z-ca Przewodniczącego Rady – Jerzy Sawka
Z-ca Przewodniczącego Rady – Michał Romanowski

 • Z dniem 27.04.2020 r. Minister Rolnictwa powołał do Rady PKWK (do końca bieżącej kadencji):

1) Pana Władysława Jerzego Engela,
2) Pana Macieja Kacprzyka,
3) Panią Kaję Koczurowską-Wawrzkiewicz,
4) Pana Krzysztofa Poszepczyńskiego,
5) Pana Bogdana Pukowca,
6) Pana Jerzego Sawkę,
7) Panią Magdalenę Wyrzyk,
8) Pana Jerzego Smogorzewskiego (przedstawiciela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

 • Z dniem 16.03.2020 r. Minister Rolnictwa odwołał z Rady PKWK:

1) Pana Tadeusza Grabowskiego,
2) Pana Lucjana Cichosza,
3) Pana Mariusza Gołębiowskiego,
4) Pana Kamila Grzybowskiego,
5) Pana Grzegorza Sołtysińskiego,
6) Pana Andrzeja Stasiowskiego,
7) Pana Andrzeja Zielińskiego,
8) Pana Krzysztofa Ziemiańskiego.

 • Z dniem 20.03.2018 r. Minister Rolnictwa powołał na członka Rady PKWK Pana Lucjana Cichosza.
 • Z dniem 13.04.2017 r. Minister Rolnictwa odwołał z Rady PKWK Pana Andrzeja Wójtowicza.

25 sierpnia 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wręczył akty powołania członkom Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nowej kadencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 642 z późn. zm.) nowa kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rozpoczęła się 30 sierpnia 2016 roku, czyli w dniu zebrania się Rady tej kadencji na pierwsze posiedzenie, zwołane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

1 Chalimoniuk Tomasz Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2 Gołębiowski Mariusz Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
3 Grzybowski Kamil Stowarzyszenie Jeźdźców Wyścigowych
4 Romanowski Michał Stowarzyszenie TURF CLUB SŁUŻEWIEC
5 Sołtysiński Grzegorz Totalizator Sportowy Sp. Z o.o.
6 Stasiowski Andrzej Polski Związek Hodowców Koni
7 Wójtowicz Andrzej Polski Związek Właścicieli Koni Arabskich
8 Zieliński Andrzej Polski Związek Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej
9 Ziemiański Krzysztof Stowarzyszenie Trenerów Koni Wyścigowych „Służewiec”

Porządki obrad Rady PKWK V kadencji

 • Porządek obrad na 24.06.2020 
 • Porządek obrad na 11.05.2020 
 • Porządek obrad na 29.01.2020 
 • Porządek obrad na 30.10.2019 
 • Porządek obrad na 26.06.2019   – zmiana terminu na 27.06.2019 (czwartek)
 • Porządek obrad na 27.02.2019 
 • Porządek obrad na 16.01.2019 
 • Porządek obrad na 12.12.2018 
 • Porządek obrad na 24.10.2018   – zmiana terminu na 15.11.2018 (czwartek)
 • Porządek obrad na 26.09.2018 
 • Porządek obrad na 25.06.2018 
 • Porządek obrad na 09.05.2018 
 • Porządek obrad na 17.01.2018 
 • Porządek obrad na 20.12.2017 
 • Porządek obrad na 02.08.2017 
 • Porządek obrad na 29.06.2017 
 • Porządek obrad na 19.04.2017 
 • Porządek obrad na 04.01.2017 
 • Porządek obrad na 07.12.2016 
 • Porządek obrad na 26.10.2016 

Protokoły z posiedzeń Rady PKWK  V kadencji

 • protokół z XX posiedzenia – 11.05.2020 
 • Protokół z XIX posiedzenia – 29.01.2020 
 • Protokół z XVIII posiedzenia – 30.10.2019 
 • Protokół z XVII posiedzenia – 27.06.2019 
 • Protokół z XVI posiedzenia – 27.02.2019 
 • Protokół z XV posiedzenia – 16.01.2019 
 • Protokół z XIV posiedzenia – 12.12.2018 
 • Protokół z XIII posiedzenia – 15.11.2018 
 • Protokół z XII posiedzenia – 26.09.2018 
 • Protokół z XI posiedzenia – 25.06.2018 
 • Protokół z X posiedzenia – 09.05.2018 
 • Protokół z IX posiedzenia – 17.01.2018 
 • Protokół z VIII posiedzenia – 20.12.2017 
 • Protokół z VII posiedzenia – 02.08.2017 
 • Protokół z VI posiedzenia – 29.06 i 02.07.2017 
 • Protokół z V posiedzenia – 19.04.2017 
 • Protokół z IV posiedzenia – 04.01.2017 
 • Protokół z III posiedzenia – 07.12.2016 
 • Protokół z II posiedzenia – 26.10.2016 
 • Protokół z I posiedzenia  – 30.08.2016