Rada nowej Kadencji 2016

Skład Rady PKWK

Przewodniczący Rady – Grzegorz Sołtysiński

Z-ca Przewodniczącego RadyMichał Romanowski

Z-ca Przewodniczącego Rady – Tadeusz Grabowski

  • Z dniem 20.03.2018 r. Minister Rolnictwa powołał na członka Rady PKWK Pana Lucjana Cichosza.
  • Z dniem 13.04.2017 r. Minister Rolnictwa odwołał z Rady PKWK Pana Andrzeja Wójtowicza.

25 sierpnia 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wręczył akty powołania członkom Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nowej kadencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 642 z późn. zm.) nowa kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rozpoczęła się 30 sierpnia 2016 roku, czyli w dniu zebrania się Rady tej kadencji na pierwsze posiedzenie, zwołane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.