Protokoły z posiedzeń

Protokoły z posiedzeń Rady PKWK VI kadencji

  • protokół z I posiedzenia – 02.10.2020 
  • protokół z II posiedzenia – 11.12.2020 
  • protokół z III posiedzenia – 15.01.2021 
  • protokół z IV posiedzenia – 24.02.2021 
  • protokół z V posiedzenia – 25.03.2021 
  • protokół z VI posiedzenia – 29.06.2021 
  • protokół z VII posiedzenia – 09.02.2022 
  • protokół z VIII posiedzenia – 25.02.2022 
  • protokół z IX posiedzenia – 11.03.2022