Kategoria: RADA PKWK

Protokoły z posiedzeń

Protokoły z posiedzeń Rady PKWK VI kadencji

 • protokół z I posiedzenia – 02.10.2020 
 • protokół z II posiedzenia – 11.12.2020 
 • protokół z III posiedzenia – 15.01.2021 
 • protokół z IV posiedzenia – 24.02.2021 
 • protokół z V posiedzenia – 25.03.2021 
 • protokół z VI posiedzenia – 29.06.2021 
 • protokół z VII posiedzenia – 09.02.2022 
 • protokół z VIII posiedzenia – 25.02.2022 
 • protokół z IX posiedzenia – 11.03.2022 
 • protokół z X posiedzenia – 21.04.2022 
 • protokół z XI posiedzenia – 29.06.2022 
 • protokół z XII posiedzenia – 03.09.2022 
 • protokół z XIII posiedzenia – 28.09.2022 
 • protokół z XIV posiedzenia – 15.12.2022