Rada III kadencji

Porządki obrad:

 • Porządek obrad na 2 września 2009 
 • Porządek obrad na 15 padziernika 2009 
 • Porządek obrad na 18 listopada 2009 
 • Porządek obrad na 16 grudnia 2009  
 • Porządek obrad na 20 stycznia 2010  
 • Porządek obrad na 10 marca 2010  
 • Porządek obrad na 21 kwietnia 2010  
 • Porządek obrad na 19 maja 2010  
 • Porządek obrad na 23 czerwca 2010 
 • Porządek obrad na 7 lipca 2010 
 • Porządek obrad na 8 września 2010 
 • Porządek obrad na 29 września 2010 
 • Porządek obrad na 26 października 2010 
 • Porządek obrad na 17 listopada 2010 
 • Porządek obrad na 11 grudnia 2010 
 • Porządek obrad na 19 stycznia 2011 
 • Porządek obrad na 23 lutego 2011 
 • Porządek obrad na 16 marca 2011 
 • Porządek obrad na 18 maja 2011 
 • Porządek obrad na 2 lipca 2011 
 • Porządek obrad na 10 sierpnia 2011 
 • Porządek obrad na 27 września 2011 
 • Porządek obrad na 20 października 2011 
 • Porządek obrad na 14 grudnia 2011 
 • Porządek obrad na 23 lutego 2012 
 • Porządek obrad na 22 marca 2012 
 • Porządek obrad na 22 maja 2012 
 • Porządek obrad na 16 października 2012 
 • Porządek obrad na 19 listopada 2012 
 • Porządek obrad na 16 stycznia 2013 
 • Porządek obrad na 13 marca 2013 
 • Porządek obrad na 27 kwietnia 2013 

Protokoły z posiedzeń:

 • UCHWAŁY MERYTORYCZNE RADY PKWK III kadencji

 

 • Protokół z I posiedzenia Rady – 3 lipca 2009
 • Protokół z II posiedzenia Rady – 2 września 2009
 • Protokół z III posiedzenia Rady – 15 pazdziernika 2009
 • Protokół z IV posiedzenia Rady – 18 listopada 2009
 • Protokół z V posiedzenia Rady – 16 grudnia 2009
 • Protokół z VI posiedzenia Rady – 20 stycznia 2010
 • Protokół z VII posiedzenia Rady – 10 marca 2010
 • Protokół z VIII posiedzenia Rady – 21 kwietnia 2010
 • Protokół z IX posiedzenia Rady – 19 maja 2010
 • Protokół z X posiedzenia Rady – 23 czerwca 2010
 • Protokół z XI posiedzenia Rady – 7 lipca 2010
 • Protokół z XII posiedzenia Rady – 8 września 2010
 • Protokół z XIII posiedzenia Rady – 29 września 2010
 • Protokół z XIV posiedzenia Rady – 26 października 2010
 • Protokół z XV posiedzenia Rady – 17 listopada 2010
 • Protokół z XVI posiedzenia Rady – 11 grudnia 2010
 • Protokół z XVII posiedzenia Rady – 19 stycznia 2011
 • Protokół z XVIII posiedzenia Rady – 23 lutego 2011
 • Protokół z XIX posiedzenia Rady – 16 marca 2011
 • Protokół z XX posiedzenia Rady – 18 maja 2011
 • Protokół z XXI posiedzenia Rady – 2 lipca 2011
 • Protokół z XXII posiedzenia Rady – 10 sierpnia 2011
 • Protokół z XXIII posiedzenia Rady – 27 września 2011
 • Protokół z XXIV posiedzenia Rady – 20 października 2011
 • Protokół z XXV posiedzenia Rady – 14 grudnia 2011
 • Protokół z XXVI posiedzenia Rady – 23 lutego 2012
 • Protokół z XXVII posiedzenia Rady – 22 marca 2012
 • Protokół z XXVIII posiedzenia Rady – 22 maja 2012
 • Protokół z XXIX posiedzenia Rady – 16 pażdziernika 2012
 • Protokół z XXX posiedzenia Rady – 19 listopada 2012
 • Protokół z XXXI posiedzenia Rady – 16 stycznia 2013
 • Protokół z XXXII posiedzenia Rady – 13 marca 2013
 • Protokół z XXXIII posiedzenia Rady – 27 kwietnia 2013