Zgłoszenie / rejestracja konia do sezonu wyścigowego

Szanowni Państwo, przypominamy że CO ROKU – do 31 stycznia należy zgłaszać (rejestrować) konie, które będą brać udział w wyścigach w danym sezonie. Poniżej informacja o wymaganych dokumentach, opłatach, etc.
W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z Wydziałem Spraw Hodowlanych i Wyścigowych.

JAK ZGŁOSIĆ KONIA W POLSKIM KLUBIE WYŚCIGÓW KONNYCH DO SEZONU WYŚCIGOWEGO?

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w cenniku opłaty.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów potwierdzenia ZREALIZOWANEJ opłaty  (wyłącznie dokumenty wygenerowane z bankowości elektronicznej lub kopie/skany papierowych potwierdzeń bankowych/pocztowych ze stemplem placówki).


1. Pobierz i wypełnij formularz „Zgłoszenie koni do PKWK”   link

Właściciele z zagranicy proszeni są o przedstawienie dokumentu identyfikacyjnego (ID; paszport).

Właściciele spoza Unii Europejskiej zobowiązani są do podania pocztowego adresu korespondencyjnego (do doręczeń) na terenie Unii. 

Wykaz krajów członkowskich UE link

2. Pobierz i wypełnij formularz „Wykaz koni zgłoszonych do PKWK”   link

 Oddzielnie wypełniamy tabele w zależności od rasy zgłaszanych koni

UWAGA: 

W przypadku koni importowanych (sprowadzonych z zagranicy) do PKWK muszą być również dostarczone:

  1. świadectwo eksportowe danego konia;
  2. kariera wyścigowa danego konia lub potwierdzenie z właściwego mu Jockey Clubu, że nie biegał;
  3. opis graficzny (identyfikacja);
  4. kserokopia stron z paszportu konia z danymi (nazwa, wiek, maść, płeć, rodowód, hodowca).

3. Pobierz i wypełnij formularz „Wniosek o rejestrację barw wyścigowych” link

W przypadku rejestracji barw wyścigowych z roku poprzedniego (kontynuacja) wniosek MUSI być złożony ponownie.

Barwy nie mogą być identyczne i mocno zbliżone do już zarejestrowanych.

  

Wzory układów kolorystycznych dopuszczonych na:

– kurtce

– rękawach

– czapce

4. Pobierz i wypełnij formularz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych link

Każda osoba wymieniona w dokumentach dotyczących zgłoszenia konia musi dołączyć wskazaną klauzulę.

5. Opłaty

Opłata za każdego konia zgłoszonego do sezonu do dnia 31 stycznia br. wynosi – 100 PLN

Opłata za rejestrację barw wyścigowych – 100 PLN

Opłata za rejestrację barw wyścigowych (kontynuacja) zarejestrowanych w roku poprzednim – 70 PLN

 

Opłaty należy dokonać na poniższe konto lub gotówką w kasie PKWK.

Polski Klub Wyścigów Konnych

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

NIP 951-20-23-888

Bank Gospodarstwa Krajowego
konto nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

W przypadku przelewów z zagranicy (w PLN)

IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001
SWIFT Code: GOSKPLPW

Wszystkie wypełnione (i podpisane) dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonanych opłat należy przesłać do Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych w PKWK.