Rada VI Kadencji

Skład Rady PKWK

Przewodniczący Rady Michał Romanowski

Z-ca Przewodniczącego Rady – Artur Kapelko

Z-ca Przewodniczącego Rady – …


Z dniem 17 czerwca 2024 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski powołał do składu Rady PKWK Pana Jarosława Zalewskiego.

Z dniem 14 czerwca 2024 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski odwołał ze składu Rady PKWK Pana Jerzego Sawkę.

Z dniem 4 czerwca 2024 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski powołał do składu Rady PKWK Pana Artura Kapelko.

Z dniem 3 czerwca 2024 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski odwołał ze składu Rady PKWK Pana Bogdana Pukowca.

Z dniem 18 marca 2024 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski powołał do składu Rady PKWK Pana Michała Szczerbę.

Z dniem 1 marca 2024 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski odwołał ze składu Rady PKWK Pana Przemysława Błaszczyka.

Z dniem 1 marca 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk powołał do składu Rady PKWK Pana Kamila Grzybowskiego.

Z dniem 17 listopada 2022 r. Pani Magdalena Wyrzyk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady PKWK.

Z dniem 9 marca 2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk powołał do składu Rady PKWK Pana Przemysława Błaszczyka.

Z dniem 25 lutego 2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk odwołał ze składu Rady PKWK Pana Jerzego Smogorzewskiego.

2 października 2020 r. Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Hodowli Koni – Tomasz Chalimoniuk wręczył akty powołania członkom Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nowej kadencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1354) nowa kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rozpoczęła się 2 października 2020 roku, czyli w dniu zebrania się Rady tej kadencji na pierwsze posiedzenie, zwołane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.