Biuletyny


Biuletyny PKWK do pobrania (pdf):

Rok 2023:

  • Biuletyn Nr 1/2023 
  • Uzupełnienia i zmiany do Biuletynu nr 1/2023 
  • Biuletyn Nr 2/2023
  • Biuletyn Nr 3/2023
  • Biuletyn Nr 4/2023
  • Biuletyn Nr 5/2023
  • Biuletyn Nr 6/2023
  • Biuletyn Nr 7/2023
  • Biuletyn Nr 8/2023
  • Biuletyn Nr 9/2023

ARCHIWUM

Od 2021 roku w wersji książkowej wydawany jest tylko biuletyn nr 1 (wykaz koni w stajniach). Ten i pozostałe numery są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej  – pliki *PDF, w zakładce „BIULETYN”.