Formularze do pobrania

 • Home
 • Formularze do pobrania

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy, że:

 • formularze wniosków i zgłoszeń zostały zaktualizowane o wymaganą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • do wszystkich wniosków i zgłoszeń, w których podawane są dane osobowe, muszą być załączoneKlauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych”, podpisane przez osoby, których dane zostały wskazane.

Wszelkie ewentualne wątpliwości i pytania w tej kwestii należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PKWK,  na mail: ochronadanych@pkwk.org.


Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w cenniku opłaty.

 •  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych   English version  

 • Wniosek o licencję sędziego wyścigowego      (składany na każdy rok kalendarzowy)
 • Ankieta sędziowska     (wymagana przez Radę PKWK – składana wraz z wnioskiem o licencję sędziego)
 • Wniosek o nadanie uprawnień sędziego wyścigowego     (składany przed egzaminem na uprawnienia)
 • Wniosek o licencję na dosiadanie koni  
 • Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania koni  
 • Wniosek o licencję na powożenie koni  
 • Wniosek o nadanie uprawnień do powożenia koni  
 • Wniosek o licencję na trenowanie koni  
 • Wniosek o licencję na trenowanie własnych koni  
 • Wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem  
 • Wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni kłusem  
 • Wniosek o pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową  
 • Wniosek o WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW wyścigów konnych  

 • Upoważnienie (firma) do zgłaszania koni do PKWK  
 • Upoważnienie (os. fizyczna) do zgłaszania koni do PKWK  
 • Upoważnienie (firma) do zapisywania i wycofywania koni z gonitw  
 • Upoważnienie (os. fizyczna) do zapisywania i wycofywania koni z gonitw  
 • Wniosek o rejestrację barw wyścigowych   English version  
 • Zgłoszenie koni do PKWK   English version  
 • Wykaz koni xx zgłoszonych do PKWK   English version  
 • Wykaz koni oo zgłoszonych do PKWK   English version  
 • Wykaz koni kłusaków zgłoszonych do PKWK  
 • Wykaz koni półkrwi zgłoszonych do PKWK  
 • Zgłoszenie stajni wyścigowej  
 • Zgłoszenie pracowników obsługi stajni  
 • Formularz zmian danych dotyczących zgłoszeń do sezonu wyścigowego   English version  
 • Zameldowanie konia do wyścigu zagranicznego  
 • Zgłoszenie do wyścigów zagranicznych  

 • Wzór odwołania do Komisji Odwoławczej  
 • Zgoda na publikację danych kontaktowych trenera   
 • Oświadczenie dotyczące zgłoszeń koni do gonitw eksterierowych 
 • Oświadczenie hodowcy MŚP