Formularze do pobrania

 • Home
 • Formularze do pobrania

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w cenniku opłaty.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów potwierdzenia ZREALIZOWANEJ opłaty (wyłącznie dokumenty wygenerowane z bankowości elektronicznej lub kopie/skany papierowych potwierdzeń bankowych/pocztowych ze stemplem placówki).


 •  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych   English version  

 • Wniosek o licencję sędziego wyścigowego      (składany na każdy rok kalendarzowy)
 • Ankieta sędziowska     (wymagana przez Radę PKWK)
 • Wniosek o nadanie uprawnień sędziego wyścigowego     (składany przed egzaminem na uprawnienia)
 • Wniosek o licencję na dosiadanie koni  
 • Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania koni     (składany przed egzaminem na uprawnienia)
 • Wniosek o licencję na powożenie koni  
 • Wniosek o nadanie uprawnień do powożenia koni     (składany przed egzaminem na uprawnienia)
 • Wniosek o licencję na trenowanie koni  
 • Wniosek o licencję na trenowanie własnych koni  
 • Wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem     (składany przed egzaminem na uprawnienia)
 • Wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni kłusem     (składany przed egzaminem na uprawnienia)
 • Wniosek o pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową  
 • Wniosek o WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW wyścigów konnych  

 • Upoważnienie (firma) do zgłaszania koni do PKWK oraz zapisywania i wycofywania koni z gonitw  
 • Upoważnienie (os. fizyczna) do zgłaszania koni do PKWK oraz zapisywania i wycofywania koni z gonitw  
 • Wniosek o rejestrację barw wyścigowych   English version  
 • Zgłoszenie koni do PKWK   English version  
 • Wykaz koni xx zgłoszonych do PKWK   English version  
 • Wykaz koni oo zgłoszonych do PKWK   English version  
 • Wykaz koni kłusaków zgłoszonych do PKWK  
 • Wykaz koni półkrwi zgłoszonych do PKWK  
 • Zgłoszenie stajni wyścigowej  
 • Zgłoszenie pracowników obsługi stajni  
 • Zmiana danych dotyczących zgłoszeń do sezonu wyścigowego   English version   
 • Zameldowanie konia do wyścigu zagranicznego  
 • Zgłoszenie do wyścigów zagranicznych  

 • Wzór odwołania do Komisji Odwoławczej  
 • Zgoda na publikację danych kontaktowych trenera   
 • Oświadczenie dotyczące zgłoszeń koni do gonitw eksterierowych 
 • Oświadczenie hodowcy MŚP