Cennik opłat urzędowych

  • Home
  • Cennik opłat urzędowych

CENNIK OPŁAT (w PLN) pobieranych przez PKWK
ważny od 01.01.2018 r.

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w zamieszczonym poniżej cenniku opłaty.

Z uwagi na zmianę przepisów dot. rozliczania dotacji, konieczne jest złożenie do PKWK przez wszystkich właścicieli koni (także osoby prywatne i fizyczne) jednorazowego oświadczenia o spełnianiu warunków określających, czy dana osoba lub podmiot jest lub nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (osoby prywatne i fizyczne są MŚP z założenia).
Prosimy o pobranie formularza, wypełnienie go oraz podpisanie przez upoważnioną osobę i dostarczenie ORYGINAŁU do PKWK osobno lub razem z innymi składanymi wnioskami (dokumentami).
Ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować do Głównego Księgowego PKWK, tel. 22 852-06-54.

Bank Gospodarstwa Krajowego, nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001
Do przelewów z zagranicy: IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001 SWIFT Code: GOSKPLPW

W tytule przelewu trzeba wpisać nazwy koni lub innych spraw (np. właścicieli, barw, itp.), których on dotyczy.


I. Opłaty pobierane za czynności związane z prowadzeniem Ksiąg Stadnych PSB i PASB oraz rejestrem koniowatych

II. Opłaty związane ze sprawami wyścigowymi