Cennik opłat urzędowych

  • Home
  • Cennik opłat urzędowych

CENNIK OPŁAT (w PLN) pobieranych przez PKWK
ważny od 17.04.2023 r.

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w zamieszczonym poniżej cenniku opłaty.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów potwierdzenia ZREALIZOWANEJ opłaty  (wyłącznie dokumenty wygenerowane z bankowości elektronicznej lub kopie/skany papierowych potwierdzeń bankowych/pocztowych ze stemplem placówki).

Z uwagi na zmianę przepisów dot. rozliczania dotacji, konieczne jest złożenie do PKWK przez wszystkich właścicieli koni (także osoby prywatne i fizyczne) jednorazowego oświadczenia o spełnianiu warunków określających, czy dana osoba lub podmiot jest lub nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (osoby prywatne i fizyczne są MŚP z założenia).
Prosimy o pobranie formularza, wypełnienie go oraz podpisanie przez upoważnioną osobę i dostarczenie ORYGINAŁU do PKWK osobno lub razem z innymi składanymi wnioskami (dokumentami).
Ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować do Głównego Księgowego PKWK, tel. 22 852-06-54.

W Kasie PKWK płatność wyłącznie gotówką!

Bank Gospodarstwa Krajowego

Do przelewów krajowych:
05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

Do przelewów z zagranicy (wpłaty wyłącznie w PLN):
IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001 SWIFT Code: GOSKPLPW

Do przelewów z zagranicy (wpłaty wyłącznie w EURO):
IBAN: PL80 1130 1017 0020 1235 1420 0009, SWIFT CODE: GOSKPLPW

W tytule przelewu trzeba wpisać nazwę płatnika oraz imiona koni, których płatność dotyczy.


I. Opłaty pobierane za czynności związane z prowadzeniem Ksiąg Stadnych PSB i PASB oraz rejestrem koniowatych


Koszty przesyłki nowo wydanego paszportu lub duplikatu paszportu (zgodne z poniższą tabelą), należy uiścić z góry wraz z opłatą za wydanie nowego paszportu lub duplikatu paszportu!


II. Opłaty związane ze sprawami wyścigowymi