Redakcja Ksiąg Stadnych

 • Home
 • Redakcja Ksiąg Stadnych

Interesanci przyjmowani są

w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 9.00 – 14.30

Redaktor Ksiąg Stadnych – Krystyna Karaszewska

mail: ksiegistadne@pkwk.org            tel.: 22 331-59-90 (91)           fax: 22 852 06 55

Z uwagi na zmianę przepisów dot. rozliczania dotacji, konieczne jest złożenie do PKWK przez wszystkich właścicieli koni (także osoby prywatne i fizyczne) jednorazowego oświadczenia o spełnianiu warunków określających, czy dana osoba lub podmiot jest lub nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (osoby prywatne i fizyczne są MŚP z założenia).
Prosimy o pobranie formularza, wypełnienie go oraz podpisanie przez upoważnioną osobę i dostarczenie ORYGINAŁU do PKWK osobno lub razem z innymi składanymi wnioskami (dokumentami).
Ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować do Głównego Księgowego PKWK, tel. 22 852-06-54.

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w zamieszczonym poniżej cenniku opłaty. Prosimy o dołączenie potwierdzenia opłaty do przesyłanych dokumentów.

Proszę nie wkładać pieniędzy do kopert, gdyż mogą zostać z nich skradzione, a odpowiedzialność spoczywać będzie wyłącznie na nadawcy listu!

 1. Lekarze weterynarii upoważnieni przez prowadzącego Księgę Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB) i Księgę Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) do dokonywania opisów graficznych i słownych koni
 2. Procedura przerejestrowania konia (zmiany właściciela)
 3. Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – tekst jednolity (Dz.U. z 19.06.2019 r., poz. 1149) 
 4. Zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej w spr. wystawiania paszportów koni 

I. Opłaty pobierane za czynności związane z prowadzeniem Ksiąg Stadnych PSB i PASB oraz rejestrem koniowatych

W tytule przelewu trzeba wpisać nazwę płatnika, tytuł płatności wg cennika oraz imiona koni, których płatność dotyczy.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Do przelewów krajowych:
05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

Do przelewów z zagranicy (wpłaty wyłącznie w PLN):
IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001 SWIFT Code: GOSKPLPW

Do przelewów z zagranicy (wpłaty wyłącznie w EURO):
IBAN: PL80 1130 1017 0020 1235 1420 0009, SWIFT CODE: GOSKPLPW


INFORMACJE, REGULAMINY, FORMULARZE DO POBRANIA

Program hodowlany dla Koni Arabskich Czystej Krwi  

Regulamin Prowadzenia Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB)

 • Załącznik nr 1   do Regulaminu PASB – Zgłoszenie klaczy stadnej oraz przychówku do PASB 
 • Załącznik nr 2   do Regulaminu PASB – Zasady unasienniania 
 • Załącznik nr 2a do Regulaminu PASB – Wniosek o zezwolenie na użycie nasienia 
 • Załącznik nr 2b do Regulaminu PASB – Zaświadczenie unasienniania 
 • Załącznik nr 3  do Regulaminu PASB – Zasady przenoszenia zarodków 
 • Załącznik nr 3a do Regulaminu PASB – Wniosek o zezwolenie na pozyskanie zarodka 
 • Załącznik nr 3b do Regulaminu PASB – Wniosek o zgodę na przeniesienie zarodka 
 • Załącznik nr 3c do Regulaminu PASB – Sprzedaż zarodka 
 • Załącznik nr 3d do Regulaminu PASB – Zgłoszenie źrebięcia pochodzącego z przeniesienia zarodka 

Program hodowlany dla Koni Pełnej Krwi Angielskiej  

Regulamin Prowadzenia Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB)

 • Zgłoszenie klaczy stadnej oraz przychówku do PSB 

 • Zgłoszenie zmiany posiadacza (właściciela) konia 
 • Wniosek o paszport 
 • Wniosek o duplikat paszportu (dodatkowe kartki) 
 • Wniosek o zgodę na użycie ogiera  
 • Wniosek o ZAŚWIADCZENIE o posiadaniu koni   
 • Oświadczenie hodowcy MŚP   
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (musi być dołączona do wniosków i zgłoszeń zawierających dane osobowe)  

 • Wykaz zezwoleń OO-2020 
 • Wykaz zezwoleń XX-2020 
 • Liczba koni zarejestrowanych w Księgach Stadnych w latach 2006 – 2015