Zgoda na krycie naturalne

  • Home
  • Zgoda na krycie naturalne

KRYCIE NATURALNE – jak otrzymać zgodę na użycie ogiera do rozrodu:

 

1. O zgodę na użycie ogiera do krycia naturalnego może wystąpić właściciel ogiera.

2. Ogier musi mieć ukończone 2 lata (może kryć po 24 miesiącu życia).

3. Ogier musi być wpisany do polskiej księgi stadnej (PSB lub PASB).

4. Jeśli ogier będzie użyty w hodowli po raz pierwszy, należy go ponownie zidentyfikować (zrobić bieżący opis graficzny). Lista upoważnionych lekarzy weterynarii do wykonania opisu – LINK

5. Wypełnić wniosek o zgodę na użycie ogiera: LINK

6. Dokonać opłaty 60 zł na konto PKWK (tytułem: „zgoda na krycie NAZWA OGIERA”).

Dane do wpłaty:

Polski Klub Wyścigów Konnych
ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego
konto nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

 

7. Wypełniony wniosek oraz potwierdzenie opłaty (i opis graficzny, jeśli ogier będzie użyty do rozrodu po raz pierwszy) należy przesłać do Redakcji PSB i PASB (pocztą lub mailem: ksiegistadne@pkwk.org)

 

Po dopełnieniu powyższych formalności właściciel otrzyma „Zezwolenie dopuszczenia reproduktora do rozrodu i użytkowania w punkcie kopulacyjnym” oraz wzory świadectw pokrycia wraz z instrukcją wypełniania.

Druk świadectwa pokrycia klaczy składa się z trzech egzemplarzy: A, B i C które
zawierają jednakowe informacje. Świadectwo pokrycia wystawia właściciel lub upoważniony
dzierżawca ogiera, prowadzący punkt kopulacyjny.

– egzemplarz A otrzymuje właściciel klaczy po zakończeniu krycia i razem ze „Zgłoszeniem
klaczy stadnej oraz przychówku” składa w Redakcji Księgi Stadnej (deklaracja pochodzenia
źrebięcia);

– egzemplarz B właściciel lub upoważniony dzierżawca ogiera przesyła do Redakcji Księgi
(rejestracja kariery hodowlanej ogiera);

– egzemplarz C właściciel ogiera pozostawia w swojej dokumentacji.

 

W rasie koni pełnej krwi angielskiej sezon rozrodczy trwa od 10 lutego do 31 lipca (wyłącznie krycie naturalne).

W rasie koni arabskich czystej krwi sezon rozrodczy trwa od 10 lutego do 31 sierpnia (krycie naturalne, sztuczne unasienianie, transplantacja zarodka).

UWAGA!! Zezwolenie wydawane jest tylko na bieżący sezon rozrodczy i tylko do krycia w swojej rasie. W celu uzyskania licencji na krycie ogierem pełnej lub czystej krwi w innych rasach, należy zwrócić się do Okręgowego/Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni.