Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

  • Home
  • Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Z dniem 8 września 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powołał Pana Tomasza Chalimoniuka na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.