Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

  • Home
  • Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Z dniem 15 marca 2024 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski powołał Pana Pawła Gocłowskiego na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Z dniem 1 marca 2024 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski odwołał Pana Krzysztofa Kierzka ze stanowiska Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Z dniem 28 lutego 2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk powołał Pana Krzysztofa Kierzka na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Z dniem 10 lutego 2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk odwołał Pana Tomasza Chalimoniuka ze stanowiska Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Z dniem 8 września 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powołał Pana Tomasza Chalimoniuka na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.