Zarządzenia

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2019 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2019 
  • Zarządzenie nr 02/2019 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2019 
  • Zarządzenie nr 03/2019 – Podkowy i kucie 2019 
  • Zarządzenie nr 04/2019 – Wymogi weterynaryjne