Zarządzenia

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2023 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 
  • Zarządzenie nr 02/2023 – Laboratoria uprawnione do badania prób dopingowych 
  • Zarządzenie nr 03/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin sędziowski – Warszawa
  • Zarządzenie nr 04/2023 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w gonitwach w Polsce 
  • Zarządzenie nr 05/2023 – Wymogi dotyczące podków oraz sposobu kucia dla koni biorących udział w wyścigach w Polsce 
  • Zarządzenie nr 06/2023 – Wymogi dotyczące sprzętu ochronnego (kaski, kamizelki) jakie mają być stosowane w Polsce 
  • Zarządzenie nr 07/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin trenerski – Warszawa