Zgłoszenie źrebięcia do księgi stadnej

  • Home
  • Zgłoszenie źrebięcia do księgi stadnej

Instrukcja zgłoszenia źrebięcia do Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Arabskich Czystej Krwi

 

1. Źrebię może być zgłoszone pod warunkiem zgłoszenia krycia klaczy-matki w roku poprzednim.

 

2. Należy zatwierdzić imię konia w Redakcji Ksiąg Stadnych:

zasady nadawania nazw – LINK

 

3. Należy zgłosić urodzenie konia w ARiMR poprzez aplikację IRZ plus – LINK

termin: do 3 miesięcy od urodzenia źrebięcia

 

a) Utwórz nowy dokument — > ZRKON – Zgłoszenie koniowatego do rejestru

 

 

b) Przypisz źrebię do PKWK

 

 

c) Wypełnij podstawowe informacje o źrebięciu

 

 

UWAGA! data przybycia do działalności jest taka sama jak data urodzenia źrebięcia!!

 

4. Należy dokonać identyfikacji źrebięcia – wezwać upoważnionego przez PKWK lekarza weterynarii (LINK do listy lekarzy), który dokona identyfikacji: zaczipuje, sporządzi opis graficzny i pobierze krew do zbadania DNA

termin: ok. trzeci miesiąc życia źrebięcia

UWAGA! Krew należy przesyłać do laboratorium najpóźniej do końca listopada!!

 

5. Należy wypełnić formularz „Zgłoszenie klaczy stadnej i przychówku” – na podstawie tego formularza źrebię jest wpisywane do księgi stadnej. Należy podać płeć, maść, zatwierdzone imię oraz dokładną datę urodzenia. Do formularza należy załączyć opis graficzny i naklejki mikroczipu.

„Zgłoszenie klaczy stadnej i przychówku” dla pełnej krwi angielskiej – LINK

„Zgłoszenie klaczy stadnej i przychówku” dla czystej krwi arabskiej – LINK

Jeśli klacz była pokryta po urodzeniu źrebięcia, pokrycie należy zgłosić na tym samym formularzu co zgłoszenie źrebięcia oraz dołączyć świadectwo pokrycia (pełna krew angielska i czysta krew arabska) lub świadectwo inseminacji wraz ze świadectwem zootechnicznym na nasienie (czysta krew arabska)

termin: do 31 grudnia danego roku

OPŁATA: 30 zł (zgłoszenie kariery klaczy) + 60 zł (zgłoszenie źrebięcia) = 90 zł

 

6. Należy wypełnić wniosek o paszport dla źrebięcia – LINK

OPŁATA: 100 zł + koszty wysyłki w zależności od ilości paszportów

 

7. Należy wysłać do Redakcji Ksiąg Stadnych następujące dokumenty:

– formularz „Zgłoszenie klaczy stadnej i przychówku”

– opis graficzny źrebięcia

– naklejki mikroczipu

– wniosek o paszport dla źrebięcia

– potwierdzenie opłat dokonanych na konto PKWK:

 

Dane do wpłaty:

Polski Klub Wyścigów Konnych
ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego
konto nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001