Nadawanie nazw koniom urodzonym w Polsce

  • Home
  • Nadawanie nazw koniom urodzonym w Polsce

Nadawanie nazw koniom urodzonym w Polsce

 

Prosimy o przesyłanie propozycji nazw na email: k.roslon@pkwk.org

 

Zasady nadawania imion koniom arabskich czystej krwi:

– imiona źrebiąt muszą się zaczynać na tę samą literę, na którą rozpoczyna się imię matki,

– nie mogą zawierać więcej niż 18 znaków graficznych (włącznie ze spacjami),

– nie mogą być nazwiskami osób publicznych, nazwami firm itp. (chyba że właściciel uzyska osobistą zgodę tych osób, ich spadkobierców, firm itp.),

– nie mogą być imionami zasłużonych reproduktorów lub matek stadnych,

– imiona zasłużonych reproduktorów lub matek stadnych nie mogą pojawiać się w imionach wieloczłonowych

– nie mogą być oznaczone numerycznie lub inaczej niż przy pomocy liter,

– nie mogą mieć dodanych cyfr,

– nie mogą mieć znaczenia powszechnie uważanego za niecenzuralne lub obraźliwe,

– w przypadku ogierów używanych w hodowli imię nie może powtarzać się wcześniej niż po upływie 15 lat od ostatniego roku użytkowania ogiera lub po 35 latach od jego urodzenia (w zależności które wystąpiło wcześniej),

– w przypadku klaczy imię nie może powtarzać się wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego roku, w którym urodziła źrebię lub 25 lat od urodzenia klaczy (w zależności które wystąpiło wcześniej),

– w przypadku innych koni imię nie może się powtarzać wcześniej niż 5 lat od padnięcia lub 20 lat od daty urodzenia osobnika.

 

 

Zasady przyznawania imion koniom pełnej krwi angielskiej:

 

– imiona źrebiąt muszą się zaczynać na tę samą literę, na którą rozpoczyna się imię matki

– nie mogą zawierać więcej niż 18 znaków graficznych (włącznie ze spacjami)

– nie mogą być nazwiskami osób publicznych, nazwami firm itp. (chyba że właściciel uzyska osobistą zgodę tych osób, ich spadkobierców, firm itp.)

– nie mogą być imionami zasłużonych reproduktorów lub matek stadnych

– nie mogą być oznaczone numerycznie lub inaczej niż przy pomocy liter

– nie mogą mieć dodanych pojedynczych liter lub cyfr

– nie mogą mieć znaczenia powszechnie uważanego za niecenzuralne lub obraźliwe

– w przypadku ogierów używanych w hodowli imię nie może powtarzać się wcześniej niż po upływie 15 lat od ostatniego roku użytkowania ogiera lub po 35 latach od jego urodzenia (w zależności które wystąpiło wcześniej)

– w przypadku klaczy imię nie może powtarzać się wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego roku, w którym urodziła źrebię lub 25 lat od urodzenia klaczy (w zależności które wystąpiło wcześniej)

– w przypadku innych koni imię nie może się powtarzać wcześniej niż 5 lat od padnięcia lub 15 lat od daty urodzenia osobnika.

 

Redakcja Księgi Stadnej może odmówić przyjęcia imienia z innych powodów.