Zgłoszenie eksportu

  • Home
  • Zgłoszenie eksportu

Zgłoszenie eksportu konia (sprzedaż zagraniczna)

 

W przypadku sprzedaży konia zagranicę należy poinformować o tym fakcie Redakcję Ksiąg Stadnych oraz dostarczyć:

1) pełne dane nabywcy (imię, nazwisko lub firma, adres, kraj)

2) datę wyjazdu konia

3) w przypadku klaczy informację, czy była źrebna

4) potwierdzenie opłaty 250 zł – płatne na konto PKWK:

Polski Klub Wyścigów Konnych
ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego
konto nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

 

Po otrzymaniu powyższych danych i opłaty Redakcja Ksiąg Stadnych wystawia dokumenty eksportowe i przesyła je do księgi stadnej kraju, do którego koń jest eksportowany, w ciągu 30 dni od zgłoszenia eksportu przez właściciela.