Kategoria: Aktualności

19-21 lutego br. – nieczynna Kasa PKWK

Informujemy, że w dniach 119-21 lutego br. Kasa PKWK będzie nieczynna.

Płatności będą możliwe wyłącznie przelewem na konto PKWK.

Składanie wniosków o licencje sędziowskie na 2020 rok

Sędziowie wyścigowi, zainteresowani pełnieniem funkcji sędziego w sezonie 2020, proszeni są o składanie opłaconych wniosków o  licencje do końca lutego br., gdyż Rada PKWK planuje przegłosować powołanie sędziów w marcu br.

Osoby, które nie pełniły funkcji sędziego przez ostatnie 2 sezony lub wcale, albo chciałyby pełnić inną, niż poprzednio funkcję (w ramach posiadanych uprawnień), wraz z wnioskami o licencję składają ankiety sędziowskie (to m.in. na ich podstawie Rada PKWK będzie oceniać kandydatów i głosować wniosek do Prezesa o powołanie sędziów).

Proszę pamiętać, że aby wniosek o licencję został rozpatrzony, musi być wcześniej opłacony. Bez opłaty licencja nie zostanie wystawiona, a bez niej kandydatura osoby o nią wnioskującej nie zostanie uwzględniona w głosowaniu Rady PKWK.

Formularze można pobrać tutaj.

Dane do przelewu znajdują się tutaj.

05.02 – 3.05.2020 – Wystawa „Hippiatricus i jego pacjenci. Leczenie koni w Warszawie”.

2020.02.01 – egzamin na sędziego wyścigowego

Informujemy, że w sobotę 1. lutego br. o godz. 10:00 rozpocznie się, składający się z części testowej i ustnej, egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień sędziego wyścigowego.

Przypominamy, że do egzaminu mogą przystąpić osoby, które zaliczyły szkolenie sędziowskie (ostatnie lub wcześniejsze).

Konieczne jest też złożenie przez te osoby najpóźniej do 31 stycznia br. wniosku o nadanie uprawnień, ze wskazaniem konkretnych funkcji sędziowskich (członek Komisji Technicznej i Komisji Odwoławczej, obserwator, starter, u wagi, u celownika, u zegara), gdyż od tego zależy, który zestaw pytań zdający otrzyma.

Wniosek o nadanie uprawnień (wraz z klauzulą RODO) można przesłać w formie skanu podpisanego oryginału na mail pkwk@pkwk.org a oryginał należy dostarczyć do biura PKWK.

UWAGA! – 31 stycznia – ostatni dzień zgłoszeń do sezonu wyścigowego

UWAGA!!!!

Niekompletne zgłoszenia do sezonu wyścigowego (koni, barw, stajni, pracowników obsługi stajni i jeźdźców/powożących), czyli m.in. bez:

 • adresów właścicieli, trenerów, pracowników stajni i jeźdźców/powożących,
 • podpisów właścicieli, trenerów, pracowników stajni i jeźdźców/powożących,
 • podpisanych przez ww. właścicieli, trenerów, pracowników stajni i jeźdźców/powożących klauzul informacyjnych RODO

 NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

SZKOLENIE TRENERSKIE 2020

Pełnoletni kandydaci, w terminie do dnia 02.02.2020 r., winni wnieść opłatę za szkolenie oraz złożyć wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni wyścigowych (galopem lub kłusem), na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniami wskazanymi w Zarządzeniu Prezesa PKWK nr 2/2015. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia opłaty za szkolenie.

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem www.pkwk.pl/language/pl/wzory

 • Termin szkolenia: 08.02.2020 – 21.03.2020 r.
 • Opłata za udział w szkoleniu wraz z egzaminem końcowym wynosi: 1.000 złotych od osoby.
 • Koszty dojazdu, noclegów i pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK oraz na SGGW.
 • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz materiały dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe”.
 • Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu są maksymalnie 2 dni nieobecności na szkoleniu!

Kontakt w sprawie szkolenia: Jakub Kasprzak, Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych, tel. 22 843-10-34, j.kasprzak@pkwk.org

HARMONOGRAM SZKOLENIA  

Aktualizacja cennika od 1 stycznia 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku zaktualizowany zostaje cennik opłat związanych z prowadzeniem ksiąg stadnych.

Zostaje wprowadzona opłata za wysłanie nowo wydanego dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) oraz duplikatu dokumentu identyfikacyjnego (paszportu), którą należy wnieść Z GÓRY wraz z opłatą za wystawienie ww. dokumentów.

Ponadto, dla ułatwienia płatności nabywcom koni eksportowanych z Polski, opłatę za certyfikat eksportowy przelewaną z kont zagranicznych, ustalono na 70 EURO.
Opłata ta może być wnoszona wyłącznie na konto walutowe w EURO, w Banku Gospodarstwa Krajowego:

IBAN:   PL80 1130 1017 0020 1235 1420 0009,   SWIFT CODE:   GOSKPLPW.

Szkolenie sędziowskie 2020

Informujemy, że szkolenie sędziowskie zostało przesunięte z listopada na styczeń 2020 roku.

 • Termin szkolenia: 11-26 stycznia 2020 r.
 • Zgłoszenia chętnych na szkolenie – do 30 grudnia 2019 r., na adres mailowy pkwk@pkwk.org.
 • Szkolenie jest bezpłatne.
 • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK.
 • Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu jest opuszczenie maksymalnie 1 dnia zajęć.
 • W przypadku kandydatów na sędziów technicznych, warunkiem uzyskania licencji jest zdanie egzaminu oraz odbycie stażu w trakcie 6 dni wyścigowych.
 • Pełnoletni kandydaci, którzy zaliczą szkolenie i będą chcieli przystąpić do egzaminu, zobowiązani są złożyć najpóźniej podczas ostatnich zajęć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego, na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniem o minimum średnim lub średnim branżowym wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły).
 • Przewidziany na luty 2020 r. termin egzaminu pisemnego zostanie ustalony po ostatnich zajęciach.
 • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„.
 • Formularze do pobrania dostępne są pod adresem http://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA  

WINTER STAR SALE – katalog aukcyjny, lista koni oraz warunki aukcji

7 grudnia 2019 r.

WINTER STAR SALE

Zimowa aukcja koni pokazowych i wyścigowych na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec.

Serdecznie zapraszamy!

 

 • Katalog aukcyjny / The Auction Catalogue  
 • Warunki aukcji / Terms and Conditions of the Auction  

Lista koni zakwalifikowanych do aukcji Winter Star Sale

Winter Star Sale – zimowa aukcja koni pokazowych i wyścigowych na TWK Służewiec

7 grudnia 2019 r.

WINTER STAR SALE

Zimowa aukcja koni pokazowych i wyścigowych na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec.

Serdecznie zapraszamy!

 

 • Regulamin zgłaszania koni do aukcji Winter Star Sale 
 • Formularz zgłoszenia konia do aukcji Winter Star Sale