Wzór odwołania do KO

………….……………….…………………..

Imię i nazwisko

………….……………….…………………..

dokładny adres korespondencyjny

………….……………….…………………..

telefon

………….……………….…………………..

e-mail

…….……..…………….

                                                                                                                                      miejscowość i data

 


KOMISJA ODWOŁAWCZA

przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych

 

za pośrednictwem:

KOMISJI TECHNICZNEJ

na torze ………………..……………………………

 

 

 

ODWOŁANIE

od orzeczenia nr …….. z dnia ……………..…

Komisji Technicznej na torze ………………..………………………….

 

 

[Treść odwołania ………………………………………..…..]

 

……………………..

podpis

pobierz