Redakcja Ksiąg Stadnych

 • Home
 • Redakcja Ksiąg Stadnych

Interesanci przyjmowani są

w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 9.00 – 14.30

Redaktor Ksiąg Stadnych – Krystyna Karaszewska

mail: ksiegistadne@pkwk.org

Informujemy, że rozpatrywane są wyłącznie wnioski i zgłoszenia kompletne, wypełnione poprawnie i czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), z załączonym potwierdzeniem uiszczenia stosownej opłaty.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Redakcją Ksiąg Stadnych, tel. (22) 331-59-90 (91).


Opłaty za czynności związane z prowadzeniem Ksiąg Stadnych (w PLN)

Wpis do księgi Ogierów* i klaczy* urodzonych w Polsce lub importowanych z krajów Unii Europejskiej
*dotyczy źrebiąt
50
Ogierów urodzonych lub importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej 150
Klaczy urodzonych lub importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej 100
PASZPORT 73,50
Duplikat paszportu 150
Zmiana właściciela
60
Zgoda na krycie 50
Kariera hodowlana klaczy – tzw. zgłoszenie klaczy 20
Rodowód do piątego pokolenia 50
Dokument eksportowy – tzw. certyfikat/świadectwo eksportowe 250
Zgoda na pobranie / import / eksport nasienia 200

Opłat należy dokonywać w kasie lub na konto PKWK, podając w tytule rodzaj czynności podlegającej opłacie oraz dane płatnika, np. JAN KOWALSKI – OPŁATA ZA PASZPORT KONIA.

Konto bankowe PKWK:
Bank Gospodarstwa Krajowego,  nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001
Do przelewów z zagranicy: IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001    SWIFT Code: GOSKPLPW


Regulamin Prowadzenia Księgi i Zasady Wpisu Koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB)

 • Załącznik nr 1   do Regulaminu PASB – Zgłoszenie klaczy stadnej oraz przychówku do PASB 
 • Załącznik nr 2   do Regulaminu PASB – Zasady unasienniania 
 • Załącznik nr 2a do Regulaminu PASB – Wniosek o zezwolenie na użycie nasienia 
 • Załącznik nr 2b do Regulaminu PASB – Zaświadczenie unasienniania 
 • Załącznik nr 3  do Regulaminu PASB – Zasady przenoszenia zarodków 
 • Załącznik nr 3a do Regulaminu PASB – Wniosek o zezwolenie na pozyskanie zarodka 
 • Załącznik nr 3b do Regulaminu PASB – Wniosek o zgodę na przeniesienie zarodka 
 • Załącznik nr 3c do Regulaminu PASB – Sprzedaż zarodka 
 • Załącznik nr 3d do Regulaminu PASB – Zgłoszenie źrebięcia pochodzącego z przeniesienia zarodka 

Regulamin Prowadzenia Księgi i Zasady Wpisu Koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB)

 • Zgłoszenie klaczy stadnej oraz przychówku do PSB 

Lekarze weterynarii upoważnieni przez prowadzącego Księgę Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB) i Księgę Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) do dokonywania opisów graficznych i słownych koni

 • Ustawa o systemie identyfikacji zwierząt – tekst jednolity z 15.03.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 546) 
 • Zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej w spr. wystawiania paszportów koni 

 • Zgłoszenie zmiany posiadacza (właściciela) konia 
 • Wniosek o paszport 
 • Wniosek o duplikat paszportu (dodatkowe kartki) 
 • Wniosek o zgodę na użycie ogiera  
 • Wniosek o ZAŚWIADCZENIE o posiadaniu koni  

 • Wykaz zezwoleń OO-2017 
 • Wykaz zezwoleń XX-2017 
 • Liczba koni zarejestrowanych w Księgach Stadnych w latach 2006 – 2015 
 • Katalog ogierów stanowiących pełnej krwi angielskiej 2015 

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej