Informacje wyścigowe

WYŚCIGI KRAJOWE


Zgłoszenia / rejestracja koni do sezonu wyścigowego

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w cenniku opłaty.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów potwierdzenia ZREALIZOWANEJ opłaty  (wyłącznie dokumenty wygenerowane z bankowości elektronicznej lub kopie/skany papierowych potwierdzeń bankowych/pocztowych ze stemplem placówki).


Aktualizacje

 • Grupy koni – lato 2023 (aktualizacja 17.11.2023)  
 • Grupy koni – wiosna 2023 (aktualizacja 03.07.2023)  
 • Starty zagraniczne w sezonie 2023  
 • Zgłoszenia koni do gonitw zagranicznych 2023  
 • Uzupełnienia i zmiany zgłoszeń koni 2023 (aktualizacja 08.12.2023)  
 • Czempionat Młodych Jeźdźców 2023 (Gonitwy Uczniowskie) (aktualizacja 30.10.2023)  
 • Regulamin Czempionatu Młodych Jeźdźców 2023 (Gonitwy Uczniowskie)  

Listy, wykazy, licencje, orzeczenia KT i KO

Weterynaria

 • Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2023  
 • Informacja dotycząca stosowania środków medycznych zawierających Bisfosfoniany  
 • Informacja dotyczące stosowania środków medycznych zawierających Omeprazol  
 • Wg informacji z dnia 7.04.2023 r. z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Warszawie, wobec bieżącego zagrożenia wścieklizną na terenie woj. mazowieckiego, nadal obowiązują wytyczne dla koni biorących udział w wyścigach na Torze Służewiec z roku 2022  
 • Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny (18.10.2022)  
 • Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 8.09.2023 r. uchylające Rozporządzenie z 20.07.2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy  

Plany gonitw i regulaminy organizatorów

Warszawa

 • Zatwierdzony Plan Gonitw Warszawa-Służewiec 2023  
 • Poprawki do Planu Gonitw Warszawa-Służewiec 2023  
 • Regulamin Organizatora Warszawa-Służewiec (obowiązuje od 19.06.2023 – zmiana wysokości opłaty stałej) 2023  
 • Regulamin Organizatora Warszawa-Służewiec (nieaktualny) 2023  
 • Zgłoszenia do Nagroda Europy (Gr3 PA) 2023  
 • Zgłoszenia do Nagroda Traf Warsaw Mile (d. Al Khalediah Poland Cup) (Listed PA) 2023  
 • Zgłoszenia do Nagroda Białki 2023  
 • Gonitwa dodatkowa UAE President Cup 2.07.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Zgłoszenia do Westminster Derby 2023 Warszawa-Służewiec  
 • Westminster Derby 2023 Warszawa-Służewiec (I skreślenie)  
 • Zgłoszenia do Derby Arabskie 2023 Warszawa-Służewiec   
 • Derby Arabskie 2023 Warszawa-Służewiec (I skreślenie)  
 • Gonitwa dodatkowa (3-letnie konie arabskie, które nie biegały; PASB) 11.06.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Gonitwy dodatkowe (3-letnie konie arabskie, Cykl gonitw pod patronatem KOWR) Warszawa-Służewiec  
 • Warunki gonitw handikapowych 23.07-05.11.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Gonitwy dodatkowe (kłusaki francuskie) 06.08.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Gonitwy dodatkowe (kłusaki francuskie) 09.09.2023 – 23.10.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Gonitwa dodatkowa IFAHR Cup 17.09.2023 Warszawa-Służewiec   
 • Zgłoszenia do Wielka Warszawska (Listed) 2023 Warszawa-Służewiec  
 • Gonitwa dodatkowa (2-letnie folbluty) 14.10.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Gonitwa dodatkowa (kłusaki) 28.10.2023 Warszawa-Służewiec  

Wrocław

 • Zatwierdzony Plan Gonitw (z poprawkami) Wrocław Partynice 2023   
 • Poprawki i zmiany do Planu Gonitw Wrocław Partynice 2023  
 • Regulamin Organizatora Wrocław Partynice 2023  
 • Gonitwa dodatkowa IFAHR CUP 04.06.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 21.05.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 04.06.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 18.06.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 12.08.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 3.09.2023 i 10.09.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 08.10.2023 Wrocław Partynice  
 • Gonitwy dodatkowe (kłusaki francuskie) 08.10.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 22.10.2023  i 11.11.2023 Wrocław Partynice  
 • Gonitwa dodatkowa o Nagr. Marszałka Woj. Dolnośląskiego 22.10.2023 Wrocław Partynice  
 • Gonitwy dodatkowe 11.11.2023 Wrocław Partynice  

Sopot

 • Zatwierdzony Plan Gonitw Hipodrom Sopot 2023  
 • Regulamin Organizatora Hipodrom Sopot 2023  
 • Gonitwa dodatkowa Women Power Series (4) (3-letnie konie pełnej krwi IV gr.) – 15.07.2023 Hipodrom-Sopot  

WYŚCIGI ZAGRANICZNE

 • Przelicznik walut w roku 2023  
 • Kalendarz gonitw Pattern PA (konie arabskie czystej krwi) dla krajów Europy i Afryki Północnej  
 • Belgia – przepisy dotyczące szczepień 
 • Czechy – kalendarz gonitw z warunkami 2023  
 • Czechy – przepisy dotyczące szczepień  
 • Czechy – informacja dla trenerów i właścicieli zapisujących konie do gonitw  
 • Czechy – nowe przepisy dotyczące bata  
 • Francja – dokument RCN 
 • Francja – przepisy dotyczące bata (nowe)  
 • Francja – przepisy dotyczące szczepień  

UWAGA informacja z France Galop (24.07.2023): Zgodnie z artykułem 111 Code of Courses au Galop informujemy, że „Aby koń trenowany poza Francją mógł zostać po raz pierwszy zgłoszony do wyścigu we Francji, musi być prawidłowo zadeklarowany przez trenera na stronie internetowej France Galop, co najmniej 15 dni przed dniem wyścigu, w którym koń ma wziąć udział. Przy czym poprzez prawidłową deklarację rozumie się podanie (i zweryfikowanie przez FG) NAZWY, SUFIXU, PŁCI, ROKU URODZENIA, MAŚCI, POCHODZENIA, HODOWCY, WŁAŚCICIELA. Jeżeli wyścig ma być rozegrany później niż 15 dni od momentu zamknięcia zgłoszeń, powyższe czynności należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zamknięcia zgłoszeń ogólnych.

Jeżeli zgłoszenie konia nie zostanie zarejestrowane z powodu niezgodności z artykułem 111 , odwołanie nie przysługuje.

UWAGA informacja z France Galop (13.01.2023): Po zmianie artykułu 135 Code of Courses au Galop informujemy, że wszyscy trenerzy mają obowiązek wprowadzania szczepień swoich koni na serwer szczepień (site pro). Od początku II-go kwartału 2023 żadne zgłoszenie konia do wyścigu we Francji nie zostanie zatwierdzone, jeśli szczepienia nie zostaną przesłane na serwer oraz nie będą zgodne z protokołem szczepień France Galop.

UWAGA informacja z France Galop (13.03.2023): Po zmianie artykułu 123 Code of Courses au Galop – z dniem 1 marca 2023 r. klacz, która została pokryta i ma potwierdzoną ciążę, nie może brać udziału w wyścigach we Francji. Jeśli ciąża nie została potwierdzona, klacz może brać udział w wyścigach dopiero 120 dni po dacie ostatniego skoku. Klacz, która się oźrebiła, nie będzie mogła startować w wyścigach w ciągu 240 dni od daty wyźrebienia. Jeśli klacz zgłoszona do treningu została pokryta od 1 stycznia bieżącego roku, właściciel musi pisemnie poinformować o tym France Galop, jak i trenera, podając datę pokrycia oraz nazwę danego ogiera (ogierów). Jeśli okaże się, że klacz nie jest w ciąży, właściciel musi jak najszybciej powiadomić pisemnie France Galop o tym fakcie. 

UWAGA informacja z France Galop (30.03.2023): z dniem 1 marca 2023 r.:

– zastrzyki dostawowe zawierające substancje z grupy glukokortykoidów są zakazane u wszystkich młodych koni (2-latki);

– żaden koń nie może brać udział w wyścigu, jeśli w ciągu ostatnich 8 dni przed dniem gonitwy otrzymał środki lecznicze zawierające IMIDOCARB.

Z pełnym tekstem zmian można zapoznać się w Code des Courses au Galop France Galop, w sekcji V Art. 85.

 • Francja – informacja dla trenerów, jeźdźców i właścicieli o przejęciu zarządzania kontami przez Webhelp Payment Services:

– dokumenty wymagane przez France Galop od osób fizycznych 

– dokumenty wymagane przez France Galop od osób prawnych 

 • Hiszpania –  kalendarz gonitw z warunkami 2023  
 • Hiszpania – przepisy weterynaryjne  
 • Maroko – International Meeting 2023 (propozycje) formularz zgłoszeniowy  
 • Niemcy – wczesne zapisy Derby i Oaks 2024  
 • Niemcy – przepisy dotyczące szczepień (nowe)  
 • Niemcy – przepisy dotyczące bata

Uwaga informacja z Deutscher Galopp: z dniem 1 stycznia 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące bata. Limit uderzeń w całej gonitwie wynosi 3 (trzy). Dozwolone jest użycie go jedynie w celu korekty toru jazdy lub w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Uderzenia „backhend” są dopuszczone jedynie w przypadku trzymania oburącz wodzy i nie będą wliczane do ustalonego limitu. Nadużycia w postaci zbyt wysoko uniesionej ręki z batem, uderzanie konia pokonanego, który nie poprawia lub łatwo wygrywa gonitwę bądź utrzymuje niezagrożone miejsce będą podlegać stosownym decyzjom sędziów.

Kary z tytułu przekroczenia limitu uderzeń batem:

 • 1-sze przewinienie 14 dni zawieszenia;
 • 2-gie przewinienie 21 dni zawieszenia;
 • 3-cie przewinienie 28 dni zawieszenia.

 Kary wynikające z liczby stwierdzonych uderzeń batem:

 • 5 uderzeń dodatkowe 42 dni zawieszenia;
 • 6 uderzeń dodatkowe 84 dni zawieszenia;
 • 7 uderzeń dodatkowe 168 dni zawieszenia;
 • każde kolejne uderzenie (powyżej 7) to dodatkowe 168 dni zawieszenia.

Oprócz tego, jeździec uznany za winnego wykroczenia związanego z nieprawidłowym użyciem bata, zostanie pozbawiony premii jeździeckiej od 50% do 100%.

 • Słowacja –  formularz zapisowy do gonitw 2023  

UWAGA informacja ze Słowackiego JC: od roku 2023 wszystkie zgłoszenia koni do gonitw mają być dokonywane na formularzu załączonym powyżej oraz za pośrednictwem władz wyścigowych danego kraju.

 • Słowacja –  warunki gonitw klasycznych 2023   warunki gonitw Turf Gala 2023  
 • Szwecja –  formularz zapisowy 
 • Węgry – wymogi weterynaryjne 
 • Węgry – warunki gonitw na Międzynarodowy Festiwal 2.09.2023  
 • Wielka Brytania – wymogi weterynaryjne 
 • Włochy – wymogi weterynaryjne 
 • Włochy – gonitw dla koni arabskich czystej krwi na torze San Rossore (5.11.2023, 3.12.2023)