ZOZ-y uprawnione do wydawania zaświadczeń

Zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do wydawania zaświadczeń

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach

Przychodnia Miejscowość kod
pocztowy
ulica telefon
Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. Warszawa 02-034 ul. Wawelska 5 (22) 592 93 05 –
(22) 592 93 10
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej
Warszawa 02-091 ul. Żwirki i Wigury 63a (22) 669-26-04
603-183-919
Przychodnia Sportowo – Lekarska Białystok 15-003 ul. Sienkiewicza 79A
lok. 309 (III piętro)
(85) 742-22-24
Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska Bydgoszcz 85-032 ul. Rejtana 1 (52) 322-20-91
Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska Częstochowa 42-218 ul. Akademicka 3 (34) 361-41-96
Poradnia Medycyny Sportowej
Szpital Specjalistyczny im. Św. Wojciecha
Gdańsk 80-462 ul. Jana Pawła II 50 (58) 768-49-10
Poradnia Medycyny Sportowej
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
Lublin 20-418 ul. Nowy Świat 38 (81) 532-72-83
Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich Wrocław 50-348 ul. Sienkiewicza 108/110 (71) 328-28-92
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska S.A. Wrocław 51-612 al. I.J. Paderewskiego 35 (71) 348 37 34
(71) 347 33 00
Olimpijskie Centrum Medycyny Sportowej Zielona Góra 65-147 ul. Urszuli 10 (68) 458-05-70
Poradnia Medycyny Sportowej - Przychodnia Portowa Szczecin 70-656 ul. Energetyków 2 (91) 441-21-47/67
Przychodnia Sportowo – Lekarska Kraków 30-059 ul. Reymonta 22 (12) 623-01-48
Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAXMED 1"
Poradnia Medycyny Sportowej
Konin 62-510 ul. 11 Listopada 26 (63) 243 63 30