Kategoria: Informacje PKWK 2023

Informacje wyścigowe

WYŚCIGI KRAJOWE


Zgłoszenia / rejestracja koni do sezonu wyścigowego

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w cenniku opłaty.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów potwierdzenia ZREALIZOWANEJ opłaty  (wyłącznie dokumenty wygenerowane z bankowości elektronicznej lub kopie/skany papierowych potwierdzeń bankowych/pocztowych ze stemplem placówki).


Aktualizacje

 • Grupy koni – wiosna 2023 (aktualizacja 02.06.2023)  
 • Starty zagraniczne w sezonie 2023  
 • Zgłoszenia koni do gonitw zagranicznych 2023  
 • Uzupełnienia i zmiany zgłoszeń koni 2023 (aktualizacja 02.06.2023)  
 • Czempionat Młodych Jeźdźców 2023 (Gonitwy Uczniowskie) (aktualizacja 30.05.2023)  
 • Regulamin Czempionatu Młodych Jeźdźców 2023 (Gonitwy Uczniowskie)  

Listy, wykazy, licencje, orzeczenia KT i KO

Weterynaria

 • Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2023  
 • Informacja dotycząca stosowania środków medycznych zawierających Bisfosfoniany  
 • Informacja dotyczące stosowania środków medycznych zawierających Omeprazol  
 • Zgodnie z informacją z dnia 7 kwietnia 2023 od Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Warszawie, informujemy, że mając na uwadze zagrożenie wścieklizną na terenie Województwa Mazowieckiego obowiązują wytyczne dla koni biorących udział w wyścigach na Tor Służewiec takie jak w roku 2022  
 • Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny (18.10.2022)  

Plany gonitw i regulaminy organizatorów

Warszawa

 • Zatwierdzony Plan Gonitw Warszawa-Służewiec 2023  
 • Poprawki do Planu Gonitw Warszawa-Służewiec 2023  
 • Regulamin Organizatora Warszawa-Służewiec 2023  
 • Gonitwa dodatkowa UAE President Cup 2.07.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Zapis do Westminster Derby 2023 Warszawa-Służewiec  
 • Westminster Derby 2023 Warszawa-Służewiec (I skreślenie)  
 • Zapis do Derby Arabskie 2023 Warszawa-Służewiec   
 • Gonitwa dodatkowa (3-letnie konie arabskie, które nie biegały; PASB) 11.06.2023 Warszawa-Służewiec  

Wrocław

 • Zatwierdzony Plan Gonitw (z poprawkami) Wrocław Partynice 2023   
 • Poprawki i zmiany do Planu Gonitw Wrocław Partynice 2023  
 • Regulamin Organizatora Wrocław Partynice 2023  
 • Gonitwa dodatkowa IFAHR CUP 4.06.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 21.05.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 04.06.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 18.06.2023 Wrocław Partynice  

Sopot

 


WYŚCIGI ZAGRANICZNE

 • Przelicznik walut w roku 2023  
 • Kalendarz gonitw Pattern PA (konie arabskie czystej krwi) dla krajów Europy i Afryki Północnej  
 • Belgia – przepisy dotyczące szczepień 
 • Czechy – kalendarz gonitw z warunkami 2023  
 • Czechy – przepisy dotyczące szczepień  
 • Czechy – informacja dla trenerów i właścicieli zapisujących konie do gonitw  
 • Czechy – nowe przepisy dotyczące bata  
 • Francja – dokument RCN 
 • Francja – przepisy dotyczące bata (nowe)  
 • Francja – przepisy dotyczące szczepień  

UWAGA informacja z France Galop (13.01.2023): Po zmianie artykułu 135 Code of Courses au Galop informujemy, że wszyscy trenerzy mają obowiązek wprowadzania szczepień swoich koni na serwer szczepień (site pro). Od początku II-go kwartału 2023 żadne zgłoszenie konia do wyścigu we Francji nie zostanie zatwierdzone, jeśli szczepienia nie zostaną przesłane na serwer oraz nie będą zgodne z protokołem szczepień France Galop.

UWAGA informacja z France Galop (13.03.2023): Po zmianie artykułu 123 Code of Courses au Galop – z dniem 1 marca 2023 r. klacz, która została pokryta i ma potwierdzoną ciążę, nie może brać udziału w wyścigach we Francji. Jeśli ciąża nie została potwierdzona, klacz może brać udział w wyścigach dopiero 120 dni po dacie ostatniego skoku. Klacz, która się oźrebiła, nie będzie mogła startować w wyścigach w ciągu 240 dni od daty wyźrebienia. Jeśli klacz zgłoszona do treningu została pokryta od 1 stycznia bieżącego roku, właściciel musi pisemnie poinformować o tym France Galop, jak i trenera, podając datę pokrycia oraz nazwę danego ogiera (ogierów). Jeśli okaże się, że klacz nie jest w ciąży, właściciel musi jak najszybciej powiadomić pisemnie France Galop o tym fakcie. 

UWAGA informacja z France Galop (30.03.2023): z dniem 1 marca 2023 r.:

– zastrzyki dostawowe zawierające substancje z grupy glukokortykoidów są zakazane u wszystkich młodych koni (2-latki);

– żaden koń nie może brać udział w wyścigu, jeśli w ciągu ostatnich 8 dni przed dniem gonitwy otrzymał środki lecznicze zawierające IMIDOCARB.

Z pełnym tekstem zmian można zapoznać się w Code des Courses au Galop France Galop, w sekcji V Art. 85.

 • Francja – informacja dla trenerów, jeźdźców i właścicieli o przejęciu zarządzania kontami przez Webhelp Payment Services:

– dokumenty wymagane przez France Galop od osób fizycznych 

– dokumenty wymagane przez France Galop od osób prawnych 

 • Hiszpania –  kalendarz gonitw z warunkami 2023  
 • Hiszpania – przepisy weterynaryjne  
 • Maroko – International Meeting 2023 (propozycje) formularz zgłoszeniowy  
 • Niemcy – kalendarz gonitw 2023
 • Niemcy – przepisy dotyczące szczepień (nowe)  
 • Niemcy – przepisy dotyczące bata

Uwaga informacja z Deutscher Galopp: z dniem 1 stycznia 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące bata. Limit uderzeń w całej gonitwie wynosi 3 (trzy). Dozwolone jest użycie go jedynie w celu korekty toru jazdy lub w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Uderzenia „backhend” są dopuszczone jedynie w przypadku trzymania oburącz wodzy i nie będą wliczane do ustalonego limitu. Nadużycia w postaci zbyt wysoko uniesionej ręki z batem, uderzanie konia pokonanego, który nie poprawia lub łatwo wygrywa gonitwę bądź utrzymuje niezagrożone miejsce będą podlegać stosownym decyzjom sędziów.

Kary z tytułu przekroczenia limitu uderzeń batem:

 • 1-sze przewinienie 14 dni zawieszenia;
 • 2-gie przewinienie 21 dni zawieszenia;
 • 3-cie przewinienie 28 dni zawieszenia.

 Kary wynikające z liczby stwierdzonych uderzeń batem:

 • 5 uderzeń dodatkowe 42 dni zawieszenia;
 • 6 uderzeń dodatkowe 84 dni zawieszenia;
 • 7 uderzeń dodatkowe 168 dni zawieszenia;
 • każde kolejne uderzenie (powyżej 7) to dodatkowe 168 dni zawieszenia.

Oprócz tego, jeździec uznany za winnego wykroczenia związanego z nieprawidłowym użyciem bata, zostanie pozbawiony premii jeździeckiej od 50% do 100%.

 • Słowacja –  formularz zapisowy do gonitw 2023  

UWAGA informacja ze Słowackiego JC: od roku 2023 wszystkie zgłoszenia koni do gonitw mają być dokonywane na formularzu załączonym powyżej oraz za pośrednictwem władz wyścigowych danego kraju.

 • Słowacja –  warunki gonitw klasycznych 2023   warunki gonitw Turf Gala 2023  
 • Szwecja –  formularz zapisowy 
 • Węgry – wymogi weterynaryjne 
 • Węgry – warunki gonitw na Międzynarodowy Festiwal 2.09.2023  
 • Wielka Brytania – wymogi weterynaryjne 
 • Włochy – wymogi weterynaryjne