Zarządzenia 2022

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2022 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2022 
 • Zarządzenie nr 02/2022 – Laboratoria uprawnione do badania prób dopingowych 
 • Zarządzenie nr 03/2022 – Nagrody dodatkowe 
 • Zarządzenie nr 04/2022 – Specjalne nagrody dodatkowe dla WTWK  
 • Zarządzenie nr 05/2022 – Komisja egzaminacyjna (jeźdźcy / powożący) 
 • Zarządzenie nr 06/2022 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w wyścigach w Polsce 
 • Zarządzenie nr 07/2022 – Podkowy i kucie 
 • Zarządzenie nr 08/2022 – Kaski i kamizelki ochronne 
 • Zarządzenie nr 10/2022 – Składy sędziowskie 
 • Zarządzenie nr 11/2022 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 12/2022 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 13/2022 – Składy sędziowskie – zmiana 
 • Zarządzenie nr 14/2022 – Wprowadzenie Regulaminu pracy kom. przetargowej 
 • Zarządzenie nr 15/2022 – Powołanie komisji przetargowej Narodowy Pokaz 2022 
 • Zarządzenie nr 16/2022 – Lekarze medycyny i weterynarii – uzupełnienie Wrocław 
 • Zarządzenie nr 17/2022 – Aktualizacja Polityki Prywatności 
 • Zarządzenie nr 18/2022 – Składy sędziowskie – uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 19/2022 – Składy sędziowskie – Sopot 
 • Zarządzenie nr 20/2022 – lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 21/2022 – anulowanie Zarządzenia nr 15/2022 
 • Zarządzenie nr 22/2022 – lekarze medycyny i weterynarii aktualizacja – Sopot 
 • Zarządzenie nr 23/2022 – lekarze medycyny i weterynarii aktualizacja – Sopot 
 • Zarządzenie nr 24/2022 – Składy sędziowskie – zmiana 
 • Zarządzenie nr 25/2022 – Składy sędziowskie – zmiana 
 • Zarządzenie nr 27/2022 – Powołanie komisji przetargowej leasing 
 • Zarządzenie nr 28/2022 – Regulamin pracy komisji przetargowej leasing 
 • Zarządzenie nr 29/2022 – Komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE pisemny ustny WARSZAWA 
 • Zarządzenie nr 30/2022 – Wprowadzenie Polityki antymobbingowej w PKWK