Zarządzenia 2022

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2022 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2022 
  • Zarządzenie nr 02/2022 – Laboratoria uprawnione do badania prób dopingowych 
  • Zarządzenie nr 03/2022 – Nagrody dodatkowe