Kategoria: Zarządzenia

Zarządzenia 2024

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2024 – Lista zakładów opieki zdrowotnej  
 • Zarządzenie nr 02/2024 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 
 • Zarządzenie nr 03/2024 – Wymogi dotyczące podków oraz sposobu kucia dla koni biorących udział w wyścigach w Polsce  
 • Zarządzenie nr 04/2024 – Wymogi dotyczące sprzętu ochronnego (kaski, kamizelki) jakie mają być stosowane w Polsce  
 • Zarządzenie nr 05/2024 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w gonitwach w Polsce  
 • Zarządzenie nr 06/2024 – Komisja egzaminacyjna, egzamin jeźdźcy/powożący (Warszawa)  
 • Zarządzenie nr 07/2024 – Specjalne nagrody dodatkowe (gonitwy Uczniowskie)  
 • Zarządzenie nr 08/2024 – Specjalne nagrody dodatkowe dla właścicieli koni (gonitwy z płotami i z przeszkodami)  
 • Zarządzenie nr 09/2024 – Nagrody dodatkowe dla właścicieli i hodowców koni polskiej hodowli  
 • Zarządzenie nr 12/2024 – Składy sędziowskie – KO, Warszawa, Wrocław 
 • Zarządzenie nr 13/2024 – Dyżurni lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 14/2024 – Nagrody dodatkowe hodowcy, właściciele – uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 15/2024 – Dyżurni lekarze weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 15a/2024 – Tryb i zasady pobierania prób antydopingowych 
 • Zarządzenie nr 18/2024 – Zmiana Zarz. 7-2024 – specjalne nagr. dod. PKWK na TWKS i WTWK 
 • Zarządzenie nr 19/2024 – Dyżurni lekarze medycyny – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 21/2024 – Składy sędziowskie – Wrocław  – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 23/2024 – Dyżurni lekarze medycyny – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 24/2024 – Dyżurni lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 27/2024 – Składy sędziowskie – Sopot 
 • Zarządzenie nr 28/2024 – Wymogi techniczne i zasady używania bata 
 • Zarządzenie nr 29/2024 – Składy sędziowskie – Sopot  – aktualizacja 

Zarządzenia 2023

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2023 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 
 • Zarządzenie nr 02/2023 – Laboratoria uprawnione do badania prób dopingowych 
 • Zarządzenie nr 03/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin sędziowski – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 04/2023 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w gonitwach w Polsce 
 • Zarządzenie nr 05/2023 – Wymogi dotyczące podków oraz sposobu kucia dla koni biorących udział w wyścigach w Polsce 
 • Zarządzenie nr 06/2023 – Wymogi dotyczące sprzętu ochronnego (kaski, kamizelki) jakie mają być stosowane w Polsce 
 • Zarządzenie nr 07/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin trenerski – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 08/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin powożący – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 09/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin jeźdźcy/powożący – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 10/2023 – Nowy cennik opłat dot. prowadzenia Ksiąg Stadnych PASB i PSB 
 • Zarządzenie nr 11/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 12/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 13/2023 – Lista zakładów opieki zdrowotnej – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 14/2023 – Składy sędziowskie 
 • Zarządzenie nr 15/2023 – Nagrody dodatkowe PKWK 
 • Zarządzenie nr 16/2023 – Specjalne nagrody dodatkowe PKWK (Warszawa/Wrocław) 
 • Zarządzenie nr 17/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 18/2023 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w gonitwach w Polsce – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 19/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 20/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 22/2023 – Składy sędziowskie – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 23/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 24/2023 – Składy sędziowskie – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 25/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 27/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin trenerski poprawkowy – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 28/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 30/2023 – Nagroda dodatkowa PKWK w gonitwie IFAHR CUP – Warszawa 17.09.2023 
 • Zarządzenie nr 31/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 32/2023 – Lekarze weterynarii – Wrocław – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 33/2023 – Lekarze medycyny – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 34/2023 – Wynagrodzenie dla członków Komisji Odwoławczej 
 • Zarządzenie nr 37/2023 – Komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 38/2023 – Nagrody dodatkowe PKWK aktualizacja 

Zarządzenia 2022

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2022 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2022 
 • Zarządzenie nr 02/2022 – Laboratoria uprawnione do badania prób dopingowych 
 • Zarządzenie nr 03/2022 – Nagrody dodatkowe 
 • Zarządzenie nr 04/2022 – Specjalne nagrody dodatkowe dla WTWK  
 • Zarządzenie nr 05/2022 – Komisja egzaminacyjna (jeźdźcy / powożący) 
 • Zarządzenie nr 06/2022 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w wyścigach w Polsce 
 • Zarządzenie nr 07/2022 – Podkowy i kucie 
 • Zarządzenie nr 08/2022 – Kaski i kamizelki ochronne 
 • Zarządzenie nr 10/2022 – Składy sędziowskie 
 • Zarządzenie nr 11/2022 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 12/2022 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 13/2022 – Składy sędziowskie – zmiana 
 • Zarządzenie nr 14/2022 – Wprowadzenie Regulaminu pracy kom. przetargowej 
 • Zarządzenie nr 15/2022 – Powołanie komisji przetargowej Narodowy Pokaz 2022 
 • Zarządzenie nr 16/2022 – Lekarze medycyny i weterynarii – uzupełnienie Wrocław 
 • Zarządzenie nr 17/2022 – Aktualizacja Polityki Prywatności 
 • Zarządzenie nr 18/2022 – Składy sędziowskie – uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 19/2022 – Składy sędziowskie – Sopot 
 • Zarządzenie nr 20/2022 – lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 21/2022 – anulowanie Zarządzenia nr 15/2022 
 • Zarządzenie nr 22/2022 – lekarze medycyny i weterynarii aktualizacja – Sopot 
 • Zarządzenie nr 23/2022 – lekarze medycyny i weterynarii aktualizacja – Sopot 
 • Zarządzenie nr 24/2022 – Składy sędziowskie – zmiana 
 • Zarządzenie nr 25/2022 – Składy sędziowskie – zmiana 
 • Zarządzenie nr 27/2022 – Powołanie komisji przetargowej leasing 
 • Zarządzenie nr 28/2022 – Regulamin pracy komisji przetargowej leasing 
 • Zarządzenie nr 29/2022 – Komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE pisemny ustny WARSZAWA 
 • Zarządzenie nr 30/2022 – Wprowadzenie Polityki antymobbingowej w PKWK 

Zarządzenia 2021

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2021 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2021 
 • Zarządzenie nr 02/2021 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY pisemny i ustny Warszawa 
 • Zarządzenie nr 03/2021 – Kaski i kamizelki ochronne 
 • Zarządzenie nr 04/2021 – Podkowy i kucie 
 • Zarządzenie nr 05/2021 – Laboratoria uprawnione do badania prób dopingowych 
 • Zarządzenie nr 06/2021 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w wyścigach w Polsce 
 • Zarządzenie nr 07/2021 – Komisja egzaminacyjna JEŹDŹCY / POWOŻĄCY 2021 
 • Zarządzenie nr 08/2021 – Składy sędziowskie 2021 
 • Zarządzenie nr 09/2021 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 10/2021 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 11/2021 – Nagrody dodatkowe PKWK 
 • Zarządzenie nr 11A/2021 – Nagrody dodatkowe PKWK – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 12/2021 – Lekarze medycyny i weterynarii – uzupełnienie Wrocław 
 • Zarządzenie nr 13/2021 – Komisja techniczna, lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 14/2021 – Komisja odwoławcza i techniczna – czasowe zmiany 
 • Zarządzenie nr 15/2021 – Komisja odwoławcza i techniczna – zmiany 
 • Zarządzenie nr 16/2021 – Lekarze medycyny i weterynarii – uzupełnienie Warszawa 

Zarządzenia 2020

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2020 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2020 
 • Zarządzenie nr 02/2020 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2020 
 • Zarządzenie nr 03/2020 – Podkowy i kucie 2020 
 • Zarządzenie nr 04/2020 – Komisja egzaminacyjna sędziowie Warszawa 
 • Zarządzenie nr 05/2020 – Wymogi weterynaryjne 2020 
 • Zarządzenie nr 06/2020 – Nagrody dodatkowe 2020 
 • Zarządzenie nr 07/2020 – Dot. orzeczeń KT-Warszawa i KO ad. sprawy D. Petryakova z 2019 r. 
 • Zarządzenie nr 7A/2020 – Przyznanie wsparcia dla branży jeździeckiej w zw. z COVID-19 
 • Zarządzenie nr 09/2020 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2020-2 
 • Zarządzenie nr 10/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 11/2020 – Wymogi weterynaryjne 2020 
 • Zarządzenie nr 12/2020 – Składy sędziowskie 2020 
 • Zarządzenie nr 13/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 14/2020 – Komisja egzaminacyjna 2020 – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 15/2020 – Komisja egzaminacyjna jeźdźcy – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 16/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 18/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – uzupełnienie Wrocław 
 • Zarządzenie nr 19/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – aktualizacja Warszawa 
 • Zarządzenie nr 20/2020 – Komisja techniczna oraz lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 21/2020 – Powołanie komisji przetargowej 
 • Zarządzenie nr 23/2020 – Cennik opłat KS od 12.11.2020 
 • Zarządzenie nr 24/2020 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY Warszawa