Kategoria: Zarządzenia

Zarządzenia 2020

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2020 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2020 
 • Zarządzenie nr 02/2020 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2020 
 • Zarządzenie nr 03/2020 – Podkowy i kucie 2020 
 • Zarządzenie nr 04/2020 – Komisja egzaminacyjna sędziowie Warszawa 
 • Zarządzenie nr 05/2020 – Wymogi weterynaryjne 2020 
 • Zarządzenie nr 06/2020 – Nagrody dodatkowe 2020 
 • Zarządzenie nr 07/2020 – Dot. orzeczeń KT-Warszawa i KO ad. sprawy D. Petryakova z 2019 r. 
 • Zarządzenie nr 7A/2020 – Przyznanie wsparcia dla branży jeździeckiej w zw. z COVID-19 
 • Zarządzenie nr 09/2020 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2020-2 
 • Zarządzenie nr 10/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 11/2020 – Wymogi weterynaryjne 2020 
 • Zarządzenie nr 12/2020 – Składy sędziowskie 2020 
 • Zarządzenie nr 13/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 14/2020 – Komisja egzaminacyjna 2020 – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 15/2020 – Komisja egzaminacyjna jeźdźcy – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 16/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 18/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – uzupełnienie Wrocław 
 • Zarządzenie nr 19/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – aktualizacja Warszawa 
 • Zarządzenie nr 20/2020 – Komisja techniczna oraz lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 21/2020 – Powołanie komisji przetargowej 
 • Zarządzenie nr 23/2020 – Cennik opłat KS od 12.11.2020 

Zarządzenia 2019

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2019 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2019 
 • Zarządzenie nr 02/2019 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2019 
 • Zarządzenie nr 03/2019 – Podkowy i kucie 2019 
 • Zarządzenie nr 04/2019 – Wymogi weterynaryjne 
 • Zarządzenie nr 05/2019 – komisja egzaminacyjna jeźdźcy, powożący 2019 
 • Zarządzenie nr 08/2019 – sędziowie 2019 
 • Zarządzenie nr 09/2019 – komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE część pisemna 
 • Zarządzenie nr 10/2019 – komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE część ustna 
 • Zarządzenie nr 11/2019 – lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 12/2019 – nagrody dodatkowe PKWK w sezonie 2019 
 • Zarządzenie nr 14/2019 – lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 15/2019 – KT-Sopot, lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 16/2019 – komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE część ustna 
 • Zarządzenie nr 17/2019 – komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE pisemny, ustny UDÓRZ 
 • Zarządzenie nr 20/2019 – komisja egzaminacyjna TRENERZY pisemny, ustny WARSZAWA 
 • Zarządzenie nr 22/2019 – Cennik opłat związanych z prowadzeniem ksiąg stadnych 

Zarządzenia 2018

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2018 – Procedura zatwierdzania szczegółowych warunków gonitw 
 • Zarządzenie nr 02/2018 – W sprawie podków zabronionych i dopuszczonych w gonitwach w 2018 
 • Zarządzenie nr 04/2018 – Uzupełnienie listy zakładów opieki zdrowotnej 2018 
 • Zarządzenie nr 07/2018 – Składy sędziowskie 2018 
 • Zarządzenie nr 08/2018 – Nagrody dodatkowe PKWK 2018 
 • Zarządzenie nr 09/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018- Wrocław 
 • Zarządzenie nr 10/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 11/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Warszawa aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 12/2018 – Komisja egzaminacyjna 2018 – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 13/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Warszawa aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 14/2018 – Nagrody dodatkowe PKWK dla właścicieli 2-l. koni xx 2018 
 • Zarządzenie nr 15/2018 – Polityka prywatności PKWK 
 • Zarządzenie nr 16/2018 – Komisja egzaminacyjna Wrocław – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 17/2018 – Składy sędziowskie 2018 – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 18/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Sopot 
 • Zarządzenie nr 19/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Sopot aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 20/2018 – Komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE Warszawa 
 • Zarządzenie nr 21/2018 – Sędziowie 2018 aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 22/2018 – Wymogi weterynaryjne 
 • Zarządzenie nr 23/2018 – Sędziowie KT – Kraków 
 • Zarządzenie nr 24/2018 – Komisja egzaminacyjna – jeźdźcy, powożący 6.09 
 • Zarządzenie nr 25/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Kraków 

Zarządzenia 2017

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2017 – Składy sędziowskie: Komisja Odwoławcza, KT-Warszawa 
 • Zarządzenie nr 02/2017 – Składy sędziowskie: Komisja Odwoławcza, Warszawa, Wrocław, Sopot 
 • Zarządzenie nr 03/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY egz. pisemny 
 • Zarządzenie nr 04/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY egz. ustny 
 • Zarządzenie nr 05/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Warszawa 
 • Zarządzenie nr 06/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Wrocław 
 • Zarządzenie nr 08/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Wrocław uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 09/2017 – Nagrody dodatkowe PKWK 
 • Zarządzenie nr 10/2017 – Składy sędziowskie: KT-Wrocław uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 11/2017 – Składy sędziowskie: KT-Wrocław uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 12/2017 – Komisja egzaminacyjna 2017 – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 13/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Sopot 
 • Zarządzenie nr 14/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY (Kraków) egz. pisemny 
 • Zarządzenie nr 15/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 16/2017 – Sędziowie, lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław-PZK 
 • Zarządzenie nr 17/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 18/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY egz. pisemny i ustny Warszawa 
 • Zarządzenie nr 19/2017 – Komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE egz. pisemny i ustny Warszawa 
 • Zarządzenie nr 23/2017 – Cennik opłat pobieranych przez PKWK – ważny od 01.01.2018 r. 

 

Zarządzenia 2016

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2016 – składy sędziowskie: Komisja Odwoławcza, Warszawa, Wrocław, Sopot 
  • Zarządzenie nr 04/2016 – lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
  • Zarządzenie nr 05/2016 – nagrody dodatkowe PKWK 
  • Zarządzenie nr 06/2016 – lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
  • Zarządzenie nr 07/2016 – zmiana w składach KO i KT – Warszawa 
  • Zarządzenie nr 09/2016 – uzupełnienie składu KT – Wrocław 
  • Zarządzenie nr 11/2016 – lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
  • Zarządzenie nr 12/2016 – sędziowie oraz lekarze medycyny i weterynarii – Buczków 

Zarządzenia 2015

ROK:


 • Zarządzenie nr 33 – powołanie komisji egzaminacyjnej na sędziowski egz. pisemny 28.11.2015 
 • Zarządzenie nr 28 – uzupełnienie podstawy prawnej zarządzeń dot. sędziów 
 • Zarządzenie nr 25 – Lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 23 – Nagroda dodatkowa PKWK dla właścicieli koni xx PSB – Sopot 
 • Zarządzenie nr 22 – Nagroda dodatkowa PKWK dla właścicieli 2-letnich koni xx PSB – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 21 – uzupełnienie listy lekarzy medycyny – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 20 – uzupełnienie składu KT – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 17 – Uzupełnienie składu KT na Służewcu oraz KO 
 • Zarządzenie nr 16 – Skład KT w Sopocie 
 • Zarządzenie nr 15 – Uzupełnienie zespołu lekarzy weterynarii we Wrocławiu 
 • Zarządzenie nr 14 – Nagroda dodatkowa PKWK dla właścicieli koni xx polskiej hodowli biegających we Wrocławiu 
 • Zarządzenie nr 13 – Nagroda dodatkowa PKWK dla właścicieli koni xx polskiej hodowli biegających w Warszawie 
 • Zarządzenie nr 12 – Zespoły lekarzy w Warszawie i we Wrocławiu 
 • Zarządzenie nr 11 – Zmiana składów KT w Warszawie i we Wrocławiu 
 • Zarządzenie nr 10 – Nagroda dodatkowa PKWK dla właściciela konia trójkoronowanego 
 • Zarządzenie nr 06 – Nagroda dodatkowa PKWK dla właścicieli koni xx polskiej hodowli biegających w Warszawie 
 • Zarządzenie nr 03 – Składy KT w Warszawie i we Wrocławiu oraz KO