Zapytanie ofertowe: Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK oraz pomoc informatyczna HelpDesk w PKWK

  • Home
  • Aktualności
  • Zapytanie ofertowe: Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK oraz pomoc informatyczna HelpDesk w PKWK

Usługi

  1. Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK oraz pomoc informatyczna HelpDesk w PKWK
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 1-02-PKWK-2019 
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-02-PKWK-2019 
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1-02-PKWK-2019 – FORMULARZ OFERTOWY 
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1-02-PKWK-2019 – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
  • Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1-02-PKWK-2019 – Wzór Umowy