Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 30.10.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 72400,0
2. P. Myśliwczyk 52980,0
3. W. Pandel 51890,0
4. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 51340,0
5. M. Bajorek, J. Misiek 34650,0
6. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 29800,0
7. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 20285,0
8. Manuela Wasiak 18700,0
9. M. Melinger 17000,0
10. S. Rzadkosz 16600,0
11. K. Kunecki, M. Wasiak 15000,0
12. R. Mateusiak 13400,0
13. R. Miś 7950,0
14. A. Pluta 7500,0
15. A. Frontczak-Salivonchyk 6000,0
16. D. Jeziorski 5700,0
17. A. Piekielna 3500,0
18. K. Tomalska 2700,0
19. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 2570,0
20. Staj Taxon Putim 2500,0
21. J. Bończak 1285,0
22. D. Jeziorski, K. Kunecki, P. Myśliwczyk, R. Sipiorski, T. Wasiak 1000,0
23. V. Finchuk 600,0
24. A. i M. Nosińscy 0,0
25. Horse Agro s.r.o. 0,0
26. A. Cesarz, A. Wasiak 0,0
435350,0