Kategoria: Właściciele według wygranych

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 10.09.2023

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 42400,0
2. M. Melinger 38950,0
3. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 35200,0
4. W. Pandel 32200,0
5. R. Mateusiak 28075,0
6. T. Salivonchyk 21000,0
7. S. Rzadkosz 19500,0
8. P. Myśliwczyk 15600,0
9. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 12900,0
10. R. Miś 10550,0
11. M. Kiełbasa 10500,0
12. M. Bajorek, J. Misiek 7400,0
13. Manuela Wasiak 5800,0
14. K. Kunecki, M. Wasiak 4200,0
15. J. Bończak 3400,0
16. K. Plata 850,0
17. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 850,0
18. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 0,0
19. A. Pluta 0,0
289375,0

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 06.08.2023

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 42400,0
2. M. Melinger 38950,0
3. W. Pandel 28400,0
4. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 28200,0
5. R. Mateusiak 27725,0
6. S. Rzadkosz 19500,0
7. T. Salivonchyk 15000,0
8. P. Myśliwczyk 15000,0
9. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 12900,0
10. R. Miś 10550,0
11. M. Kiełbasa 10500,0
12. Manuela Wasiak 5100,0
13. M. Bajorek, J. Misiek 4600,0
14. J. Bończak 3100,0
15. K. Kunecki, M. Wasiak 3000,0
16. K. Plata 850,0
17. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 850,0
18. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 0,0
19. A. Pluta 0,0
266625,0

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 16.07.2023

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 40000,0
2. M. Melinger 38950,0
3. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 28200,0
4. W. Pandel 27400,0
5. R. Mateusiak 21225,0
6. S. Rzadkosz 18900,0
7. P. Myśliwczyk 13000,0
8. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 12900,0
9. M. Kiełbasa 10500,0
10. T. Salivonchyk 10000,0
11. R. Miś 10000,0
12. Manuela Wasiak 5100,0
13. M. Bajorek, J. Misiek 3400,0
14. J. Bończak 3100,0
15. K. Kunecki, M. Wasiak 3000,0
16. K. Plata 850,0
17. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 850,0
18. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 0,0
19. A. Pluta 0,0
247375,0

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 09.07.2023

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 35000,0
2. M. Melinger 32450,0
3. W. Pandel 26400,0
4. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 23200,0
5. S. Rzadkosz 18400,0
6. R. Mateusiak 13725,0
7. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 11400,0
8. T. Salivonchyk 10000,0
9. R. Miś 10000,0
10. M. Kiełbasa 9000,0
11. P. Myśliwczyk 8000,0
12. Manuela Wasiak 4600,0
13. J. Bończak 3100,0
14. K. Kunecki, M. Wasiak 2000,0
15. M. Bajorek, J. Misiek 1900,0
16. K. Plata 850,0
17. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 850,0
18. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 0,0
19. A. Pluta 0,0
210875,0

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 25.06.2023

Lp. Właściciel Suma
1. M. Melinger 30450,0
2. W. Pandel 25400,0
3. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 25000,0
4. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 18200,0
5. S. Rzadkosz 13900,0
6. T. Salivonchyk 10000,0
7. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 6400,0
8. R. Mateusiak 6225,0
9. R. Miś 6000,0
10. Manuela Wasiak 4600,0
11. M. Kiełbasa 4000,0
12. P. Myśliwczyk 3000,0
13. J. Bończak 2600,0
14. K. Kunecki, M. Wasiak 1500,0
15. M. Bajorek, J. Misiek 900,0
16. K. Plata 850,0
17. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 850,0
18. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 0,0
159875,0

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 18.06.2023

Lp. Właściciel Suma
1. W. Pandel 25400,0
2. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 19000,0
3. M. Melinger 18850,0
4. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 18200,0
5. S. Rzadkosz 12700,0
6. T. Salivonchyk 10000,0
7. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 5200,0
8. R. Mateusiak 5125,0
9. R. Miś 3600,0
10. P. Myśliwczyk 3000,0
11. Manuela Wasiak 2200,0
12. M. Kiełbasa 2000,0
13. J. Bończak 1600,0
14. K. Kunecki, M. Wasiak 1200,0
15. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 850,0
16. K. Plata 600,0
17. M. Bajorek, J. Misiek 600,0
18. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 0,0
130125,0

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 28.05.2023

Lp. Właściciel Suma
1. W. Pandel 24100,0
2. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 19000,0
3. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 12200,0
4. M. Melinger 11650,0
5. S. Rzadkosz 10300,0
6. T. Salivonchyk 5000,0
7. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 4700,0
8. R. Miś 3600,0
9. P. Myśliwczyk 3000,0
10. R. Mateusiak 2475,0
11. Manuela Wasiak 1900,0
12. J. Bończak 1000,0
13. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 850,0
14. K. Plata 600,0
15. M. Kiełbasa 0,0
16. K. Kunecki, M. Wasiak 0,0
100375,0

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 14.05.2023

Lp. Właściciel Suma
1. W. Pandel 18500,0
2. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 12000,0
3. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 10800,0
4. S. Rzadkosz 7500,0
5. M. Melinger 5300,0
6. T. Salivonchyk 3000,0
7. P. Myśliwczyk 3000,0
8. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 2500,0
9. R. Mateusiak 1975,0
10. Manuela Wasiak 1200,0
11. R. Miś 1200,0
12. J. Bończak 1000,0
13. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 850,0
14. K. Plata 300,0
15. M. Kiełbasa 0,0
69125,0

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 07.05.2023

Lp. Właściciel Suma
1. W. Pandel 13500,0
2. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 12000,0
3. S. Rzadkosz 6300,0
4. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 4800,0
5. M. Melinger 2900,0
6. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 2200,0
7. P. Myśliwczyk 2000,0
8. R. Mateusiak 1725,0
9. R. Miś 1200,0
10. T. Salivonchyk 1000,0
11. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 850,0
12. Manuela Wasiak 600,0
13. J. Bończak 500,0
14. K. Plata 300,0
49875,0

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 01.05.2023

Lp. Właściciel Suma
1. W. Pandel 11100,0
2. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 6000,0
3. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 2400,0
4. M. Melinger 2300,0
5. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 2200,0
6. P. Myśliwczyk 2000,0
7. T. Salivonchyk 1000,0
8. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 550,0
9. R. Mateusiak 525,0
10. J. Bończak 500,0
11. S. Rzadkosz 300,0
12. K. Plata 0,0
13. Manuela Wasiak 0,0
28875,0