Kategoria: Właściciele według wygranych

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 11-11-2019

Lp. Właściciel Suma PLN
1 P. Myśliwczyk 53 275,00
2 J. Misiek 51 240,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 38 700,00
4 M. Kieniksman, B. i Ł. Koziorowscy 34 810,00
5 W. Pandel 23 050,00
6 J. Bończak i H. Bagiński 14 060,00
7 A., B. i P. Żakowscy 10 100,00
8 Synergia – M. Melinger 8 010,00
9 S. Rzadkosz 6 700,00
10 R. Mateusiak 6 000,00
11 M. Wasiak 4 080,00
12 A. Frontczak-Salivonchyk i E. Puszerkiewicz 1 500,00
13 A. i W. Piotrowskie 500,00
14 K. Grzesiak 400,00
15 W. Bobak 400,00
16 D. Bińkowska 400,00
17 Ł. Kuryś, C. Łuszcz 250,00
253 475,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 04-11-2019

Lp. Właściciel Suma PLN
1 J. Misiek 47 840,00
2 P. Myśliwczyk 43 755,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 38 700,00
4 M. Kieniksman, B. i Ł. Koziorowscy 34 810,00
5 W. Pandel 23 050,00
6 A., B. i P. Żakowscy 8 740,00
7 S. Rzadkosz 6 700,00
8 Synergia – M. Melinger 6 650,00
9 J. Bończak i H. Bagiński 6 580,00
10 R. Mateusiak 6 000,00
11 M. Wasiak 3 400,00
12 A. Frontczak-Salivonchyk i E. Puszerkiewicz 1 500,00
13 A. i W. Piotrowskie 500,00
14 K. Grzesiak 400,00
15 W. Bobak 400,00
16 D. Bińkowska 400,00
17 Ł. Kuryś, C. Łuszcz 250,00
229 675,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 28-10-2019

Lp. Właściciel Suma PLN
1 J. Misiek 40 700,00
2 P. Myśliwczyk 39 675,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 31 900,00
4 M. Kieniksman, B. i Ł. Koziorowscy 30 050,00
5 W. Pandel 23 050,00
6 A., B. i P. Żakowscy 8 400,00
7 S. Rzadkosz 6 700,00
8 Synergia – M. Melinger 6 650,00
9 R. Mateusiak 6 000,00
10 J. Bończak i H. Bagiński 5 900,00
11 M. Wasiak 3 400,00
12 A. Frontczak-Salivonchyk i E. Puszerkiewicz 1 500,00
13 A. i W. Piotrowskie 500,00
14 K. Grzesiak 400,00
15 W. Bobak 400,00
16 D. Bińkowska 400,00
17 Ł. Kuryś, C. Łuszcz 250,00
205 875,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 21-10-2019

Lp. Właściciel Suma PLN
1 J. Misiek 37 950,00
2 P. Myśliwczyk 33 675,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 31 900,00
4 M. Kieniksman, B. i Ł. Koziorowscy 28 050,00
5 W. Pandel 17 800,00
6 A., B. i P. Żakowscy 8 400,00
7 S. Rzadkosz 6 700,00
8 Synergia – M. Melinger 6 650,00
9 R. Mateusiak 6 000,00
10 J. Bończak i H. Bagiński 4 900,00
11 M. Wasiak 2 900,00
12 A. Frontczak-Salivonchyk i E. Puszerkiewicz 1 500,00
13 A. i W. Piotrowskie 500,00
14 K. Grzesiak 400,00
15 W. Bobak 400,00
16 D. Bińkowska 400,00
17 Ł. Kuryś, C. Łuszcz 250,00
188 375,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 14-10-2019

Lp. Właściciel Suma PLN
1 P. Myśliwczyk 33 000,00
2 J. Misiek 24 450,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 18 400,00
4 W. Pandel 16 150,00
5 M. Kieniksman, B. i Ł. Koziorowscy 15 900,00
6 A., B. i P. Żakowscy 8 400,00
7 Synergia – M. Melinger 6 650,00
8 R. Mateusiak 6 000,00
9 S. Rzadkosz 4 000,00
10 M. Wasiak 2 900,00
11 J. Bończak i H. Bagiński 2 200,00
12 A. Frontczak-Salivonchyk i E. Puszerkiewicz 1 500,00
13 A. i W. Piotrowskie 500,00
14 K. Grzesiak 400,00
15 W. Bobak 400,00
16 D. Bińkowska 400,00
17 Ł. Kuryś, C. Łuszcz 250,00
141 500,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 23-09-2019

Lp. Właściciel Suma PLN
1 P. Myśliwczyk 28 000,00
2 J. Misiek 22 200,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 18 400,00
4 M. Kieniksman, B. i Ł. Koziorowscy 15 900,00
5 W. Pandel 15 150,00
6 A., B. i P. Żakowscy 8 400,00
7 Synergia – M. Melinger 6 650,00
8 R. Mateusiak 6 000,00
9 S. Rzadkosz 4 000,00
10 M. Wasiak 2 900,00
11 J. Bończak i H. Bagiński 2 200,00
12 A. Frontczak-Salivonchyk i E. Puszerkiewicz 1 500,00
13 K. Grzesiak 400,00
14 D. Bińkowska 400,00
15 W. Bobak 400,00
16 Ł. Kuryś, C. Łuszcz 250,00
17 A. i W. Piotrowskie 0,00
132 750,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 24-06-2019

Lp. Właściciel Suma PLN
1 P. Myśliwczyk 28 000,00
2 J. Misiek 22 200,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 18 400,00
4 M. Kieniksman, B. i Ł. Koziorowscy 15 900,00
5 W. Pandel 14 800,00
6 R. Mateusiak 6 000,00
7 Synergia – M. Melinger 5 400,00
8 S. Rzadkosz 4 000,00
9 A., B. i P. Żakowscy 3 400,00
10 J. Bończak i H. Bagiński 2 200,00
11 A. Frontczak-Salivonchyk i E. Puszerkiewicz 1 500,00
12 K. Grzesiak 400,00
13 M. Wasiak 400,00
14 W. Bobak 400,00
15 D. Bińkowska 400,00
16 Ł. Kuryś, C. Łuszcz 250,00
17 A. i W. Piotrowskie 0,00
123 650,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 27-05-2019

Lp. Właściciel Suma PLN
1 J. Misiek 20 600,00
2 P. Myśliwczyk 16 400,00
3 M. Kieniksman, B. i Ł. Koziorowscy 12 600,00
4 A. Frontczak-Salivonchyk 12 400,00
5 W. Pandel 7 200,00
6 R. Mateusiak 4 800,00
7 S. Rzadkosz 4 000,00
8 Synergia – M. Melinger 3 600,00
9 A., B. i P. Żakowscy 2 300,00
10 J. Bończak i H. Bagiński 1 800,00
11 A. Frontczak-Salivonchyk i E. Puszerkiewicz 1 500,00
12 K. Grzesiak 400,00
13 D. Bińkowska 400,00
14 W. Bobak 400,00
15 Ł. Kuryś, C. Łuszcz 250,00
16 A. i W. Piotrowskie 0,00
88 650,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 13-05-2019

Lp. Nazwisko Suma PLN
1 M. Kieniksman, B. i Ł. Koziorowscy 12 600,00
2 J. Misiek 9 450,00
3 P. Myśliwczyk 9 000,00
4 W. Pandel 7 200,00
5 A. Frontczak-Salivonchyk 6 400,00
6 R. Mateusiak 4 000,00
7 Synergia – M. Melinger 1 600,00
8 A., B. i P. Żakowscy 1 100,00
9 J. Bończak i H. Bagiński 800,00
10 A. Frontczak-Salivonchyk i E. Puszerkiewicz 500,00
11 W. Bobak 400,00
12 K. Grzesiak 400,00
13 D. Bińkowska 400,00
14 S. Rzadkosz 0,00
53 850,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 06-05-2019

Lp. Nazwisko Suma PLN
1 M. Kieniksman, B. i Ł. Koziorowscy 7 000,00
2 J. Misiek 7 000,00
3 W. Pandel 6 800,00
4 A. Frontczak-Salivonchyk 2 400,00
5 D. Bińkowska 400,00
6 P. Myśliwczyk 400,00
7 A., B. i P. Żakowscy 300,00
8 K. Grzesiak 200,00
9 S. Rzadkosz 0,00
24 500,00