Kategoria: Kłusaki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 17-05-2020

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw.
1. Kieniksman M. 1 0 0 1 0 3 5 5500,00 20,00
2. Frontczak-Salivonchyk A. 1 0 0 0 0 2 3 5000,00 33,33
3. Misiek J. 0 2 0 0 1 2 5 4250,00 0,00
4. Wasiak M. 0 0 1 0 0 2 3 1000,00 0,00
5. Żakowski B. 0 0 1 0 0 1 2 1000,00 0,00
6. Bagiński S. 0 0 0 1 0 1 2 500,00 0,00
7. Sudoł W. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00
2 2 2 2 2 12 22 17500,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 17-05-2020

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw.
1. Kieniksman M. 1 0 0 0 0 1 2 5000,00 50,00
2. Salivonchyk T. 1 0 0 0 0 1 2 5000,00 50,00
3. Finchuk V. 0 2 0 0 0 0 2 4000,00 0,00
4. Żakowski B. 0 0 1 0 0 1 2 1000,00 0,00
5. Melinger M. 0 0 1 0 0 1 2 1000,00 0,00
6. Bagiński H. 0 0 0 1 1 0 2 750,00 0,00
7. Michalczewska J. 0 0 0 1 0 0 1 500,00 0,00
8. Pandel W. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00
9. Wasiak M. 0 0 0 0 0 2 2 0,00 0,00
10. Misiek J. 0 0 0 0 0 2 2 0,00 0,00
11. Kieniksman R. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
12. Tomczak A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
13. Rzadkosz S. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
2 2 2 2 2 12 22 17500,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 17-05-2020

Lp. Właściciel suma
1. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 5000,00
2. P. Myśliwczyk 5000,00
3. J. Misiek 4000,00
4. B. i Patrycja Żakowscy 1000,00
5. M. Melinger 1000,00
6. S. Rzadkosz 500,00
7. J. Bończak i H. Bagiński 500,00
8. A. Piekielna 250,00
9. W. Pandel 250,00
10. A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak 0,00
11. H. Bagiński i A. Tomczak 0,00
17500,00