Kategoria: Kłusaki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 29.10.2023

Lp. Właściciel Suma
1. M. Melinger 64850,0
2. W. Pandel 49800,0
3. T. Salivonchyk 43000,0
4. A. Frontczak-Salivonchyk, K.Zawodniak 42400,0
5. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 40700,0
6. R. Mateusiak 35375,0
7. S. Rzadkosz 31500,0
8. P. Myśliwczyk 24600,0
9. R. Miś 22250,0
10. M. Kiełbasa 15400,0
11. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 12900,0
12. M. Bajorek, J. Misiek 12800,0
13. A. Frontczak-Salivonchyk 10000,0
14. Manuela Wasiak 5800,0
15. K. Kunecki, M. Wasiak 4200,0
16. J. Bończak 3400,0
17. K. Plata 850,0
18. K. Kunecki, R. Sipiorski, T. Wasiak 850,0
19. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 0,0
20. A. Pluta 0,0
420675,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 29.10.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 18 9 3 0 6 13 49 148350,0 36,7 3027,6
2. Melinger M. 6 4 5 6 4 14 39 64850,0 15,4 1662,8
3. Pandel W. 4 6 4 7 2 12 35 49800,0 11,4 1422,9
4. Mateusiak R. 3 4 2 5 6 5 25 35375,0 12,0 1415,0
5. Bagiński S. 3 3 4 4 2 25 41 32000,0 7,3 780,5
6. Rzadkosz S. 2 2 5 1 2 19 31 31500,0 6,5 1016,1
7. Tomczak A. 1 3 4 2 2 5 17 22250,0 5,9 1308,8
8. Kieniksman M. 0 2 4 3 2 13 24 12900,0 0,0 537,5
9. Misiek J. 0 2 3 1 2 4 12 12800,0 0,0 1066,7
10. Wasiak M. 0 1 2 6 5 3 17 10850,0 0,0 638,2
11. Piotrowski L. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
37 36 36 35 33 114 291 420675,0

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 29.10.2023

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Salivonchyk T. 13 4 1 0 1 4 23 97700,0 56,5 4247,8
2. Melinger M. 6 4 4 3 2 11 30 57450,0 20,0 1915,0
3. Miksha H. 5 9 6 0 3 5 28 66150,0 17,9 2362,5
4. Pandel W. 4 5 3 6 2 12 32 43400,0 12,5 1356,3
5. Mateusiak R. 3 4 2 5 6 5 25 35375,0 12,0 1415,0
6. Bagiński H. 3 1 3 4 0 12 23 24200,0 13,0 1052,2
7. Michalczewska J. 2 2 2 1 1 4 12 25300,0 16,7 2108,3
8. Tomczak A. 1 1 1 2 2 2 9 13250,0 11,1 1472,2
9. Kieniksman M. 0 2 4 4 2 6 18 14900,0 0,0 827,8
10. Misiek J. 0 2 3 1 2 4 12 12800,0 0,0 1066,7
11. Wasiak M. 0 1 3 7 6 3 20 15350,0 0,0 767,5
12. Finchuk V. 0 1 1 1 3 10 16 7250,0 0,0 453,1
13. Rzadkosz S. 0 0 3 0 1 15 19 6200,0 0,0 326,3
14. Klossi E. 0 0 0 1 0 2 3 550,0 0,0 183,3
15. Pluta A. 0 0 0 0 2 9 11 800,0 0,0 72,7
16. Kieniksman R. 0 0 0 0 0 9 9 0,0 0,0 0,0
17. Piotrowski L. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
37 36 36 35 33 114 291 420675,0

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 30.10.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 72400,0
2. P. Myśliwczyk 52980,0
3. W. Pandel 51890,0
4. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 51340,0
5. M. Bajorek, J. Misiek 34650,0
6. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 29800,0
7. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 20285,0
8. Manuela Wasiak 18700,0
9. M. Melinger 17000,0
10. S. Rzadkosz 16600,0
11. K. Kunecki, M. Wasiak 15000,0
12. R. Mateusiak 13400,0
13. R. Miś 7950,0
14. A. Pluta 7500,0
15. A. Frontczak-Salivonchyk 6000,0
16. D. Jeziorski 5700,0
17. A. Piekielna 3500,0
18. K. Tomalska 2700,0
19. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 2570,0
20. Staj Taxon Putim 2500,0
21. J. Bończak 1285,0
22. D. Jeziorski, K. Kunecki, P. Myśliwczyk, R. Sipiorski, T. Wasiak 1000,0
23. V. Finchuk 600,0
24. A. i M. Nosińscy 0,0
25. Horse Agro s.r.o. 0,0
26. A. Cesarz, A. Wasiak 0,0
435350,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 30.10.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 15 6 5 4 4 12 46 130850,0 32,6 2844,6
2. Wasiak M. 8 7 13 13 13 45 99 109490,0 8,1 1106,0
3. Kieniksman M. 6 4 4 3 3 20 40 53910,0 15,0 1347,8
4. Bagiński S. 4 12 13 9 7 14 59 96415,0 6,8 1634,2
5. Mateusiak R. 2 0 0 3 2 11 18 13400,0 11,1 744,4
6. Melinger M. 1 5 0 3 4 21 34 22900,0 2,9 673,5
7. Piotrowski L. 0 1 1 1 2 2 7 5885,0 0,0 840,7
8. Novák B. (CZE) 0 1 0 0 0 1 2 2500,0 0,0 1250,0
9. Svoboda J. (CZE) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
36 36 36 36 35 128 307 435350,0