SZKOLENIE TRENERSKIE 2020

Pełnoletni kandydaci, w terminie do dnia 02.02.2020 r., winni wnieść opłatę za szkolenie oraz złożyć wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni wyścigowych (galopem lub kłusem), na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniami wskazanymi w Zarządzeniu Prezesa PKWK nr 2/2015. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia opłaty za szkolenie.

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem www.pkwk.pl/language/pl/wzory

  • Termin szkolenia: 08.02.2020 – 21.03.2020 r.
  • Opłata za udział w szkoleniu wraz z egzaminem końcowym wynosi: 1.000 złotych od osoby.
  • Koszty dojazdu, noclegów i pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK oraz na SGGW.
  • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz materiały dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe”.
  • Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu są maksymalnie 2 dni nieobecności na szkoleniu!

Kontakt w sprawie szkolenia: Jakub Kasprzak, Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych, tel. 22 843-10-34, j.kasprzak@pkwk.org

HARMONOGRAM SZKOLENIA