Formularze do pobrania

 • Home
 • Formularze do pobrania

Z uwagi na zmianę przepisów dot. rozliczania dotacji, konieczne jest złożenie do PKWK przez wszystkich właścicieli koni (także osoby prywatne i fizyczne) jednorazowego oświadczenia o spełnianiu warunków określających, czy dana osoba lub podmiot jest lub nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (osoby prywatne i fizyczne są MŚP z założenia).
Prosimy o pobranie formularza, wypełnienie go oraz podpisanie przez upoważnioną osobę i dostarczenie ORYGINAŁU do PKWK osobno lub razem z innymi składanymi wnioskami (dokumentami).
Ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować do Głównego Księgowego PKWK, tel. 22 852-06-54.

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w cenniku opłaty.

 • Ankieta sędziowska     (wymagany przez Radę PKWK załącznik do wniosku o licencję sędziego)
 • Wniosek o licencję sędziego wyścigowego      (składany na każdy rok kalendarzowy)
 • Wniosek o nadanie uprawnień sędziego wyścigowego     (składany przed egzaminem na uprawnienia)
 • Wniosek o licencję na dosiadanie koni  
 • Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania koni  
 • Wniosek o licencję na powożenie koni  
 • Wniosek o nadanie uprawnień do powożenia koni  
 • Wniosek o licencję na trenowanie koni  
 • Wniosek o licencję na trenowanie własnych koni  
 • Wniosek o pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową  

 • Upoważnienie do zgłaszania koni do PKWK  
 • Upoważnienie do zapisywania i wycofywania koni z gonitw  
 • Wniosek o rejestrację barw wyścigowych  
 • Zgłoszenie koni do PKWK  
 • Wykaz koni xx zgłoszonych do PKWK  
 • Wykaz koni oo zgłoszonych do PKWK  
 • Wykaz koni kłusaków zgłoszonych do PKWK  
 • Wykaz koni półkrwi zgłoszonych do PKWK  
 • Zgłoszenie stajni wyścigowej  
 • Zgłoszenie pracowników do obsługi stajni  
 • Formularz zmian danych dotyczących zgłoszeń do sezonu wyścigowego  
 • Zameldowanie konia do wyścigu zagranicznego  
 • Zgłoszenie do wyścigów zagranicznych  

 • Oświadczenie trenera – publikacja danych kontaktowych 
 • Oświadczenie dotyczące zgłoszeń koni do gonitw eksterierowych 
 • Oświadczenie hodowcy MŚP   
 • niosek o WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW wyścigów konnych  
 • Wzór odwołania do Komisji Odwoławczej  

 

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej