SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH 2022/2023

 • Home
 • Aktualności
 • SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH 2022/2023

Pełnoletni kandydaci, w terminie do dnia 02.12.2022 r., winni wnieść opłatę za szkolenie oraz złożyć wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni wyścigowych (galopem lub kłusem) na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniami wskazanymi w Zarządzeniu Prezesa PKWK nr 2/2015. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia opłaty za szkolenie.

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem http://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

 • Termin szkolenia: 12.2022 – 11.02.2023 r.
 • Opłata za udział w szkoleniu wraz z egzaminem końcowym wynosi: 1.000 złotych od osoby.
 • Koszty dojazdu, noclegów i pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK oraz na SGGW.
 • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz materiały dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej pkwk.pl
  w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„.
 • Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu są maksymalnie 2 dni nieobecności na szkoleniu!

 

Kontakt w sprawie szkolenia: Jakub Kasprzak, Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych, tel. 22 843-10-34, j.kasprzak@pkwk.org

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA