Szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla kandydatów na sędziów wyścigowych. Tegoroczna edycja rozpocznie się już w czerwcu, czekamy na zgłoszenia chętnych, którzy chcą zgłębić materię przepisów wyścigowych, a w konsekwencji czuwać nad ich przestrzeganiem.

Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego na obowiązującym formularzu na adres pkwk@pkwk.org w terminie do dnia 13.06.2022 r., wraz z zaświadczeniem o minimum średnim lub średnim branżowym wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły).

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem http://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

Termin szkolenia: 18.06 – 04.09.2022  (zjazdy + egzamin),

Zajęcia będą odbywały się w weekendy i będą prowadzone on-line w formie zdalnej oraz stacjonarnie. Przewidywana liczba godzin: 60.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu będzie udokumentowane odbycie praktyk na każdym ze stanowisk sędziowskich. Praktyki należy odbyć na co najmniej 2 torach wyścigowych (Warszawa, Wrocław, Sopot). Terminarz praktyk zostanie ustalony podczas trwania kursu, w uzgodnieniu z uczestnikami szkolenia.

Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„. Niezbędne przepisy znajdują się w Ustawie o wyścigach konnych oraz Regulaminie wyścigów konnych.

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 250 zł brutto i powinna zostać wniesiona do dnia 13.06.2022 r. na konto PKWK nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001.

Ewentualne koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywa uczestnik.

  • Na kurs zapraszamy również osoby, które posiadają już uprawnienia sędziowskie i zechcą podzielić się z kursantami swoją wiedzą i doświadczeniem. Udział sędziów w kursie jest bezpłatny.
  • Organizator kursu zastrzega sobie możliwość zmian w w/w harmonogramie szkolenia w przypadku niezależnych od niego zdarzeń, po uprzednim poinformowaniu kursantów.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Agnieszka Kacprzyk, tel.: 502-201-052, mail: a.kacprzyk@pkwk.org