Szkolenie sędziowskie 2020

Informujemy, że szkolenie sędziowskie zostało przesunięte z listopada na styczeń 2020 roku.

  • Termin szkolenia: 11-26 stycznia 2020 r.
  • Zgłoszenia chętnych na szkolenie – do 30 grudnia 2019 r., na adres mailowy pkwk@pkwk.org.
  • Szkolenie jest bezpłatne.
  • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK.
  • Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu jest opuszczenie maksymalnie 1 dnia zajęć.
  • W przypadku kandydatów na sędziów technicznych, warunkiem uzyskania licencji jest zdanie egzaminu oraz odbycie stażu w trakcie 6 dni wyścigowych.
  • Pełnoletni kandydaci, którzy zaliczą szkolenie i będą chcieli przystąpić do egzaminu, zobowiązani są złożyć najpóźniej podczas ostatnich zajęć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego, na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniem o minimum średnim lub średnim branżowym wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły).
  • Przewidziany na luty 2020 r. termin egzaminu pisemnego zostanie ustalony po ostatnich zajęciach.
  • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„.
  • Formularze do pobrania dostępne są pod adresem http://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA