od 2014.01.01 do 2014.11.10

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 10-11-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Wyrzyk A. 48 41 56 37 33 57 272 1 008 195,00

2
Walicki A. 38 30 27 22 18 33 168 1 087 730,00

3
Romanowski M. 35 15 22 25 21 45 163 355 065,00

4
Janikowski M. 34 34 23 28 19 30 168 689 145,00

5
Olkowski W. 32 24 23 18 21 45 163 470 080,00

6
Łojek M. 31 34 31 43 33 63 235 493 945,00

7
Jodłowski M. 30 18 14 17 12 25 116 497 700,00

8
Ziemiański K. 27 43 42 44 31 96 283 428 790,00

9
Siwonia J. 23 14 16 5 14 30 102 338 715,00

10
Nowakowski M. 22 23 15 17 16 32 125 360 095,00

11
Kozłowski J. 15 14 15 12 7 37 100 275 875,00

12
Zahariev E. 14 22 19 26 23 66 170 234 035,00

13
Borkowski S. 14 7 17 6 8 31 83 112 760,00

14
Rogowska M. 13 27 23 34 51 142 290 231 880,00

15
Borkowski M. 13 17 16 12 14 40 112 218 850,00

16
Kałuba D. 13 8 8 6 2 9 46 125 840,00

17
Kryszyłowicz W. 12 15 15 19 15 42 118 151 200,00

18
Zawgorodny S. 12 12 16 11 11 52 114 121 690,00

19
Rogowski K. 11 11 13 17 21 58 131 171 795,00

20
Strójwšs B. 11 10 16 15 19 27 98 132 845,00

21
Urbańczyk K. 10 9 8 8 6 25 66 127 200,00

22
Porębna E. 9 8 10 11 9 19 66 111 830,00

23
Głowacki J. 7 7 7 5 5 18 49 78 455,00

24
Wójtowicz A. 7 6 4 6 2 13 38 76 730,00

25
Dębowski T. 7 1 11 5 11 63 98 74 310,00

26
Malinowski M. 6 5 13 20 16 28 88 96 610,00

27
Stachowska-Gierczyńska Z. 6 5 2 2 2 7 24 40 700,00

28
Laskowski A. 5 14 10 5 12 27 73 94 460,00

29
Kryszyłowicz M. 5 10 2 5 2 16 40 50 230,00

30
Œwištek R. 3 9 7 10 18 45 92 61 400,00

31
Zawiliński K. 3 3 6 7 9 13 41 62 290,00

32
Gajos-Łštka A. 3 2 3 4 2 12 26 27 500,00

33
Kowalski G. 3 1 2 0 4 8 18 32 200,00

34
Krzyœków M. 3 1 1 3 0 5 13 26 040,00

35
Popelka S. 3 0 2 1 0 1 7 35 200,00

36
Wróblewski G. W. 3 0 1 2 0 2 8 95 000,00

37
Mioduszewski D. 2 7 4 4 3 8 28 38 390,00

38
Wasšżnik G. 2 5 6 5 5 11 34 90 785,00

39
Wróblewska I. 2 4 4 5 6 21 42 35 245,00

40
Głowacki B. 2 4 1 0 2 3 12 60 850,00

41
Suchorzewski A. 2 2 1 0 0 0 5 34 400,00

42
Poles P. 2 1 1 1 0 1 6 115 600,00

43
Szpar R. 1 3 2 3 2 8 19 9 900,00

44
Nieora-Tchkuaseli A. 1 2 2 4 5 18 32 14 450,00

45
Domańska J. 1 2 1 2 1 6 13 10 310,00

46
Složil P. 1 2 0 0 2 2 7 20 500,00

47
Kaszczyszyn S. 1 1 0 4 0 6 12 8 780,00

48
Vaňa Jaroslav 1 1 0 0 0 1 3 11 200,00

49
Chrzanowska A. 1 0 0 2 1 3 7 4 845,00

50
Siwonia-Bawer P. 1 0 0 0 2 2 5 6 210,00

51
Richter G. 1 0 0 0 0 0 1 60 000,00

52
Hanaček J. 0 4 1 2 0 4 11 59 600,00

53
Trela M. 0 3 1 0 3 14 21 9 390,00

54
Wróblewski P. 0 2 1 3 2 6 14 10 690,00

55
Lica Z. 0 2 0 1 2 3 8 8 100,00

56
Jasiński W. 0 1 2 0 3 7 13 5 680,00

57
Chrzanowski B. 0 1 2 0 2 4 9 6 320,00

58
Gembicka K. 0 1 1 2 1 0 5 8 075,00

59
Dzubasz R. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

60
Bartoš J. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

61
Surova P. 0 0 1 1 3 5 10 22 600,00

62
Mełnicki M. 0 0 1 0 1 8 10 1 750,00

63
Wołoszyn F. 0 0 0 1 1 7 9 910,00

64
Olehla Č. 0 0 0 1 1 2 4 1 300,00

65
Pejškova I. 0 0 0 1 0 0 1 6 000,00

66
Váňa J. 0 0 0 0 0 3 3 0,00

67
Novak A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

68
Ministr A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

69
Pohanka L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

70
Holčak F. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

71
Berthier K. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

72
Kašný P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

73
Innocenti M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

74
Chaloupka V. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

75
Maršičkova M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

76
Vovcenko P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

77
Vocaskova H. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
552 550 548 550 535 1430 4165 9 298 265,00