od 2014.01.01 do 2014.10.20

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 20-10-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Wyrzyk A. 47 38 49 35 29 54 252 959 005,00

2
Walicki A. 34 27 22 22 14 31 150 1 008 695,00

3
Romanowski M. 31 13 19 22 18 41 144 312 365,00

4
Jodłowski M. 29 17 11 17 12 22 108 453 900,00

5
Janikowski M. 27 28 19 24 18 27 143 556 535,00

6
Olkowski W. 27 21 22 15 18 41 144 408 085,00

7
Łojek M. 26 29 27 33 30 54 199 426 720,00

8
Ziemiański K. 24 35 41 41 28 88 257 382 785,00

9
Siwonia J. 20 13 14 4 12 28 91 294 810,00

10
Nowakowski M. 17 22 14 15 14 29 111 299 285,00

11
Zahariev E. 14 20 18 25 23 63 163 219 775,00

12
Borkowski S. 14 7 17 6 8 30 82 112 760,00

13
Borkowski M. 13 16 14 11 14 39 107 211 870,00

14
Kozłowski J. 13 11 14 9 7 34 88 232 635,00

15
Rogowska M. 11 24 22 31 47 130 265 201 885,00

16
Kryszyłowicz W. 11 14 13 18 15 41 112 141 400,00

17
Strójwšs B. 11 7 14 14 16 24 86 120 025,00

18
Zawgorodny S. 10 11 14 9 9 46 99 103 860,00

19
Rogowski K. 10 9 9 14 19 51 112 147 685,00

20
Urbańczyk K. 9 8 8 7 3 21 56 116 745,00

21
Porębna E. 8 8 9 10 8 18 61 104 680,00

22
Kałuba D. 8 8 8 6 2 9 41 90 740,00

23
Głowacki J. 7 7 7 3 5 13 42 76 205,00

24
Dębowski T. 7 1 10 5 10 63 96 73 160,00

25
Wójtowicz A. 6 6 4 6 2 11 35 69 730,00

26
Malinowski M. 6 5 12 19 14 26 82 93 640,00

27
Stachowska-Gierczyńska Z. 6 5 2 2 2 7 24 40 700,00

28
Kryszyłowicz M. 5 10 2 5 1 15 38 49 900,00

29
Laskowski A. 4 14 9 5 11 26 69 86 770,00

30
Œwištek R. 3 9 7 10 18 43 90 61 400,00

31
Zawiliński K. 3 3 5 5 9 12 37 58 450,00

32
Gajos-Łštka A. 3 2 3 3 1 9 21 26 165,00

33
Kowalski G. 3 1 2 0 4 8 18 32 200,00

34
Krzyœków M. 3 1 1 3 0 3 11 26 040,00

35
Popelka S. 3 0 2 1 0 1 7 35 200,00

36
Wróblewski G. W. 3 0 1 2 0 2 8 95 000,00

37
Mioduszewski D. 2 6 3 3 3 6 23 34 270,00

38
Wasšżnik G. 2 4 5 5 5 11 32 85 865,00

39
Głowacki B. 2 4 1 0 2 2 11 60 850,00

40
Wróblewska I. 2 3 3 4 6 20 38 30 155,00

41
Suchorzewski A. 2 2 1 0 0 0 5 34 400,00

42
Poles P. 2 0 1 1 0 1 5 110 800,00

43
Szpar R. 1 3 2 3 2 8 19 9 900,00

44
Domańska J. 1 2 1 2 1 6 13 10 310,00

45
Složil P. 1 2 0 0 2 2 7 20 500,00

46
Nieora-Tchkuaseli A. 1 1 2 4 5 17 30 11 650,00

47
Kaszczyszyn S. 1 1 0 4 0 5 11 8 780,00

48
Vaňa Jaroslav 1 1 0 0 0 1 3 11 200,00

49
Chrzanowska A. 1 0 0 2 1 2 6 4 845,00

50
Siwonia-Bawer P. 1 0 0 0 2 2 5 6 210,00

51
Richter G. 1 0 0 0 0 0 1 60 000,00

52
Hanaček J. 0 4 1 2 0 2 9 59 600,00

53
Trela M. 0 3 1 0 2 13 19 9 110,00

54
Wróblewski P. 0 2 1 3 0 5 11 10 180,00

55
Lica Z. 0 2 0 1 1 2 6 7 700,00

56
Jasiński W. 0 1 2 0 3 5 11 5 680,00

57
Chrzanowski B. 0 1 2 0 1 4 8 5 570,00

58
Dzubasz R. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

59
Bartoš J. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

60
Surova P. 0 0 1 1 3 5 10 22 600,00

61
Gembicka K. 0 0 1 1 0 0 2 2 850,00

62
Mełnicki M. 0 0 1 0 1 6 8 1 750,00

63
Wołoszyn F. 0 0 0 1 1 7 9 910,00

64
Olehla Č. 0 0 0 1 1 2 4 1 300,00

65
Pejškova I. 0 0 0 1 0 0 1 6 000,00

66
Váňa J. 0 0 0 0 0 3 3 0,00

67
Ministr A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

68
Novak A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

69
Berthier K. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

70
Pohanka L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

71
Holčak F. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

72
Maršičkova M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

73
Chaloupka V. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

74
Kašný P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

75
Vovcenko P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

76
Vocaskova H. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
497 494 494 496 483 1311 3775 8 403 790,00