od 2014.01.01 do 2014.10.13

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 13-10-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Wyrzyk A. 46 38 48 33 29 53 247 941 145,00

2
Walicki A. 31 25 21 20 13 29 139 921 155,00

3
Romanowski M. 29 12 17 20 18 41 137 287 345,00

4
Jodłowski M. 28 16 10 17 12 22 105 437 000,00

5
Olkowski W. 26 21 22 15 15 41 140 401 225,00

6
Janikowski M. 25 26 19 24 17 27 138 534 580,00

7
Łojek M. 24 28 24 32 29 51 188 388 300,00

8
Ziemiański K. 22 34 39 37 26 84 242 362 035,00

9
Siwonia J. 20 13 14 4 12 28 91 294 810,00

10
Nowakowski M. 17 21 12 14 14 29 107 294 365,00

11
Zahariev E. 14 20 18 25 23 59 159 219 775,00

12
Borkowski S. 14 7 17 5 8 29 80 112 300,00

13
Kozłowski J. 13 10 13 9 7 33 85 225 435,00

14
Borkowski M. 11 14 13 11 13 38 100 156 100,00

15
Rogowska M. 10 23 20 30 44 128 255 190 175,00

16
Kryszyłowicz W. 10 13 13 17 15 41 109 119 850,00

17
Zawgorodny S. 10 10 14 8 9 45 96 99 260,00

18
Strójwšs B. 10 7 13 14 16 23 83 113 025,00

19
Rogowski K. 9 8 8 13 18 48 104 128 555,00

20
Urbańczyk K. 9 7 7 7 3 19 52 112 725,00

21
Porębna E. 8 8 9 7 6 18 56 96 630,00

22
Kałuba D. 8 8 8 6 2 9 41 90 740,00

23
Głowacki J. 7 7 7 3 4 13 41 75 705,00

24
Malinowski M. 6 5 12 18 13 25 79 92 110,00

25
Stachowska-Gierczyńska Z. 6 5 2 2 2 7 24 40 700,00

26
Dębowski T. 6 1 10 5 10 59 91 63 660,00

27
Kryszyłowicz M. 5 9 2 5 1 15 37 47 100,00

28
Wójtowicz A. 5 6 4 6 2 10 33 62 730,00

29
Laskowski A. 4 14 9 4 11 26 68 86 390,00

30
Œwištek R. 3 8 6 10 16 40 83 56 405,00

31
Gajos-Łštka A. 3 2 3 3 1 9 21 26 165,00

32
Kowalski G. 3 1 2 0 4 8 18 32 200,00

33
Krzyœków M. 3 1 1 3 0 3 11 26 040,00

34
Popelka S. 3 0 2 1 0 1 7 35 200,00

35
Wróblewski G. W. 3 0 1 2 0 2 8 95 000,00

36
Wasšżnik G. 2 4 5 5 5 9 30 85 865,00

37
Mioduszewski D. 2 4 3 3 2 6 20 28 310,00

38
Głowacki B. 2 4 1 0 2 1 10 60 850,00

39
Zawiliński K. 2 3 5 5 8 12 35 49 260,00

40
Wróblewska I. 2 3 3 4 6 19 37 30 155,00

41
Suchorzewski A. 2 2 0 0 0 0 4 24 400,00

42
Poles P. 2 0 1 1 0 1 5 110 800,00

43
Szpar R. 1 3 2 3 2 8 19 9 900,00

44
Domańska J. 1 2 1 2 1 6 13 10 310,00

45
Složil P. 1 2 0 0 2 2 7 20 500,00

46
Nieora-Tchkuaseli A. 1 1 2 4 5 17 30 11 650,00

47
Kaszczyszyn S. 1 1 0 4 0 5 11 8 780,00

48
Vaňa Jaroslav 1 1 0 0 0 1 3 11 200,00

49
Chrzanowska A. 1 0 0 2 1 2 6 4 845,00

50
Siwonia-Bawer P. 1 0 0 0 2 2 5 6 210,00

51
Richter G. 1 0 0 0 0 0 1 60 000,00

52
Hanaček J. 0 4 1 2 0 2 9 59 600,00

53
Trela M. 0 3 1 0 2 13 19 9 110,00

54
Wróblewski P. 0 2 1 3 0 5 11 10 180,00

55
Lica Z. 0 2 0 1 1 2 6 7 700,00

56
Jasiński W. 0 1 2 0 2 5 10 5 400,00

57
Chrzanowski B. 0 1 2 0 1 4 8 5 570,00

58
Bartoš J. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

59
Surova P. 0 0 1 1 3 5 10 22 600,00

60
Gembicka K. 0 0 1 1 0 0 2 2 850,00

61
Mełnicki M. 0 0 1 0 1 6 8 1 750,00

62
Wołoszyn F. 0 0 0 1 1 7 9 910,00

63
Olehla Č. 0 0 0 1 1 2 4 1 300,00

64
Pejškova I. 0 0 0 1 0 0 1 6 000,00

65
Váňa J. 0 0 0 0 0 3 3 0,00

66
Ministr A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

67
Novak A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

68
Pohanka L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

69
Holčak F. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

70
Berthier K. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

71
Maršičkova M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

72
Dzubasz R. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

73
Chaloupka V. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

74
Kašný P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

75
Vovcenko P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

76
Vocaskova H. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
474 472 473 474 461 1272 3626 7 951 940,00