od 2014.01.01 do 2014.10.06

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 06-10-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Wyrzyk A. 45 37 45 31 26 48 232 920 875,00

2
Walicki A. 28 25 20 17 13 28 131 891 485,00

3
Jodłowski M. 27 16 9 16 12 21 101 413 830,00

4
Romanowski M. 27 12 16 17 16 38 126 273 250,00

5
Olkowski W. 24 19 21 13 15 38 130 379 225,00

6
Łojek M. 23 25 24 31 27 50 180 369 620,00

7
Janikowski M. 23 23 17 24 16 25 128 484 145,00

8
Ziemiański K. 22 32 38 36 24 78 230 350 465,00

9
Siwonia J. 19 12 14 4 11 25 85 281 980,00

10
Nowakowski M. 17 18 12 14 14 28 103 278 925,00

11
Zahariev E. 14 20 17 25 22 57 155 217 075,00

12
Kozłowski J. 13 9 13 9 7 31 82 223 195,00

13
Borkowski S. 12 7 15 5 6 26 71 96 520,00

14
Rogowska M. 10 23 19 28 42 124 246 187 375,00

15
Zawgorodny S. 10 10 13 8 9 43 93 98 500,00

16
Borkowski M. 9 14 13 10 12 34 92 146 210,00

17
Kryszyłowicz W. 9 11 12 16 14 36 98 109 520,00

18
Rogowski K. 9 8 8 13 18 46 102 128 555,00

19
Strójwšs B. 9 7 12 11 15 23 77 104 695,00

20
Urbańczyk K. 9 7 7 6 3 18 50 112 245,00

21
Kałuba D. 8 8 8 6 2 9 41 90 740,00

22
Porębna E. 8 7 8 7 6 15 51 93 870,00

23
Głowacki J. 6 7 7 3 3 11 37 68 355,00

24
Stachowska-Gierczyńska Z. 6 5 2 2 2 7 24 40 700,00

25
Malinowski M. 6 4 12 18 12 24 76 87 610,00

26
Dębowski T. 6 1 9 5 9 56 86 62 290,00

27
Kryszyłowicz M. 5 9 2 4 1 15 36 46 640,00

28
Laskowski A. 4 13 7 4 11 24 63 77 050,00

29
Wójtowicz A. 3 6 4 6 2 9 30 45 730,00

30
Kowalski G. 3 1 2 0 3 8 17 31 650,00

31
Krzyœków M. 3 1 1 3 0 3 11 26 040,00

32
Popelka S. 3 0 2 1 0 1 7 35 200,00

33
Wróblewski G. W. 3 0 1 2 0 2 8 95 000,00

34
Œwištek R. 2 8 5 9 16 37 77 44 545,00

35
Wasšżnik G. 2 4 5 5 5 9 30 85 865,00

36
Mioduszewski D. 2 4 3 3 2 6 20 28 310,00

37
Głowacki B. 2 4 1 0 2 1 10 60 850,00

38
Zawiliński K. 2 3 5 5 8 12 35 49 260,00

39
Wróblewska I. 2 3 2 4 6 17 34 28 255,00

40
Gajos-Łštka A. 2 2 3 3 1 9 20 20 565,00

41
Suchorzewski A. 2 2 0 0 0 0 4 24 400,00

42
Poles P. 2 0 1 1 0 1 5 110 800,00

43
Szpar R. 1 3 2 3 2 8 19 9 900,00

44
Složil P. 1 2 0 0 2 2 7 20 500,00

45
Nieora-Tchkuaseli A. 1 1 2 4 5 17 30 11 650,00

46
Kaszczyszyn S. 1 1 0 4 0 4 10 8 780,00

47
Vaňa Jaroslav 1 1 0 0 0 1 3 11 200,00

48
Chrzanowska A. 1 0 0 2 1 2 6 4 845,00

49
Siwonia-Bawer P. 1 0 0 0 2 2 5 6 210,00

50
Richter G. 1 0 0 0 0 0 1 60 000,00

51
Hanaček J. 0 4 1 2 0 2 9 59 600,00

52
Wróblewski P. 0 2 1 3 0 5 11 10 180,00

53
Domańska J. 0 2 1 2 1 5 11 5 710,00

54
Lica Z. 0 2 0 1 1 2 6 7 700,00

55
Jasiński W. 0 1 2 0 2 5 10 5 400,00

56
Chrzanowski B. 0 1 2 0 1 4 8 5 570,00

57
Trela M. 0 1 1 0 2 13 17 3 470,00

58
Bartoš J. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

59
Surova P. 0 0 1 1 3 5 10 22 600,00

60
Mełnicki M. 0 0 1 0 1 6 8 1 750,00

61
Wołoszyn F. 0 0 0 1 1 7 9 910,00

62
Olehla Č. 0 0 0 1 1 2 4 1 300,00

63
Gembicka K. 0 0 0 1 0 0 1 950,00

64
Pejškova I. 0 0 0 1 0 0 1 6 000,00

65
Váňa J. 0 0 0 0 0 3 3 0,00

66
Ministr A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

67
Novak A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

68
Pohanka L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

69
Holčak F. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

70
Berthier K. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

71
Maršičkova M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

72
Dzubasz R. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

73
Chaloupka V. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

74
Kašný P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

75
Vovcenko P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

76
Vocaskova H. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
449 449 449 451 438 1202 3438 7 605 640,00