od 2014.01.01 do 2014.09.29

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 29-09-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Wyrzyk A. 44 35 45 28 25 46 223 837 115,00

2
Walicki A. 26 25 17 16 12 26 122 725 415,00

3
Romanowski M. 26 12 16 16 15 37 122 262 910,00

4
Jodłowski M. 25 15 8 15 12 19 94 390 280,00

5
Janikowski M. 23 19 17 24 14 25 122 465 225,00

6
Olkowski W. 23 18 19 12 14 33 119 361 515,00

7
Ziemiański K. 22 30 36 35 22 77 222 342 275,00

8
Łojek M. 22 24 24 30 26 45 171 359 150,00

9
Nowakowski M. 17 16 11 14 14 26 98 247 285,00

10
Siwonia J. 17 11 12 4 11 25 80 242 960,00

11
Zahariev E. 13 20 17 22 22 56 150 196 365,00

12
Borkowski S. 12 7 15 5 6 26 71 96 520,00

13
Rogowska M. 10 23 19 28 38 117 235 185 440,00

14
Zawgorodny S. 10 9 13 6 9 42 89 94 860,00

15
Kozłowski J. 10 9 12 9 7 29 76 180 475,00

16
Borkowski M. 9 14 13 10 12 34 92 146 210,00

17
Kryszyłowicz W. 9 11 12 16 14 36 98 109 520,00

18
Rogowski K. 9 8 8 13 18 46 102 128 555,00

19
Strójwšs B. 9 7 11 11 13 21 72 102 445,00

20
Urbańczyk K. 9 7 5 6 2 16 45 109 205,00

21
Porębna E. 8 7 8 7 6 15 51 93 870,00

22
Kałuba D. 6 7 8 6 2 9 38 74 700,00

23
Stachowska-Gierczyńska Z. 6 5 2 2 2 7 24 40 700,00

24
Malinowski M. 6 4 12 17 12 24 75 86 610,00

25
Dębowski T. 6 1 8 4 9 56 84 59 340,00

26
Kryszyłowicz M. 5 9 2 4 1 15 36 46 640,00

27
Laskowski A. 4 12 7 4 11 21 59 74 810,00

28
Głowacki J. 4 7 7 3 3 10 34 54 355,00

29
Wójtowicz A. 3 5 3 6 2 9 28 41 810,00

30
Kowalski G. 3 1 2 0 3 7 16 31 650,00

31
Krzyœków M. 3 1 1 3 0 3 11 26 040,00

32
Popelka S. 3 0 2 1 0 1 7 35 200,00

33
Wróblewski G. W. 3 0 1 2 0 2 8 95 000,00

34
Œwištek R. 2 8 5 9 16 37 77 44 545,00

35
Wasšżnik G. 2 4 5 5 5 8 29 85 865,00

36
Mioduszewski D. 2 4 2 2 2 6 18 26 130,00

37
Głowacki B. 2 4 1 0 2 0 9 60 850,00

38
Zawiliński K. 2 3 5 5 7 11 33 48 110,00

39
Wróblewska I. 2 3 2 4 6 17 34 28 255,00

40
Gajos-Łštka A. 2 2 3 3 1 9 20 20 565,00

41
Suchorzewski A. 2 2 0 0 0 0 4 24 400,00

42
Poles P. 2 0 1 1 0 1 5 110 800,00

43
Szpar R. 1 3 2 2 2 7 17 9 520,00

44
Složil P. 1 2 0 0 2 2 7 20 500,00

45
Nieora-Tchkuaseli A. 1 1 2 4 5 17 30 11 650,00

46
Kaszczyszyn S. 1 1 0 4 0 4 10 8 780,00

47
Váňa Jaroslav 1 1 0 0 0 0 2 11 200,00

48
Chrzanowska A. 1 0 0 2 1 1 5 4 845,00

49
Siwonia-Bawer P. 1 0 0 0 2 2 5 6 210,00

50
Richter G. 1 0 0 0 0 0 1 60 000,00

51
Hanaček J. 0 4 1 2 0 2 9 59 600,00

52
Wróblewski P. 0 2 1 3 0 5 11 10 180,00

53
Domańska J. 0 2 1 2 1 5 11 5 710,00

54
Lica Z. 0 2 0 1 0 2 5 7 200,00

55
Jasiński W. 0 1 2 0 2 4 9 5 400,00

56
Chrzanowski B. 0 1 2 0 1 3 7 5 570,00

57
Trela M. 0 1 1 0 2 13 17 3 470,00

58
Bartoš J. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

59
Surova P. 0 0 1 1 3 5 10 22 600,00

60
Mełnicki M. 0 0 1 0 1 6 8 1 750,00

61
Wołoszyn F. 0 0 0 1 1 7 9 910,00

62
Olehla Č. 0 0 0 1 1 2 4 1 300,00

63
Pejškova I. 0 0 0 1 0 0 1 6 000,00

64
Gembicka K. 0 0 0 1 0 0 1 950,00

65
Váňa J. 0 0 0 0 0 3 3 0,00

66
Novak A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

67
Ministr A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

68
Vocaskova H. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

69
Vovcenko P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

70
Chaloupka V. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

71
Pohanka L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

72
Maršičkova M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

73
Berthier K. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

74
Kašný P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

75
Holčak F. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

76
Dzubasz R. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
431 431 431 433 420 1154 3300 7 077 315,00