od 2014.01.01 do 2014.09.08

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 08-09-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Wyrzyk A. 41 30 38 21 20 39 189 761 210,00

2
Romanowski M. 25 9 13 14 13 33 107 228 430,00

3
Jodłowski M. 23 14 7 12 9 16 81 350 980,00

4
Walicki A. 20 21 17 14 12 21 105 621 205,00

5
Olkowski W. 20 13 19 12 11 29 104 298 175,00

6
Janikowski M. 19 17 13 23 10 20 102 386 670,00

7
Łojek M. 17 20 22 25 21 37 142 268 545,00

8
Siwonia J. 17 9 11 2 9 22 70 230 685,00

9
Ziemiański K. 15 23 25 33 21 64 181 250 535,00

10
Nowakowski M. 15 14 9 11 10 25 84 204 765,00

11
Borkowski S. 12 6 14 4 4 24 64 92 340,00

12
Zahariev E. 11 19 16 18 20 51 135 174 225,00

13
Rogowska M. 10 21 17 25 33 98 204 171 705,00

14
Urbańczyk K. 8 7 4 4 2 11 36 98 830,00

15
Porębna E. 8 5 6 7 4 14 44 86 840,00

16
Strójwšs B. 8 4 7 8 11 19 57 77 490,00

17
Rogowski K. 8 4 5 10 17 41 85 104 085,00

18
Kryszyłowicz W. 7 10 10 14 14 28 83 93 010,00

19
Zawgorodny S. 6 9 12 5 9 35 76 74 280,00

20
Kozłowski J. 6 8 10 8 6 23 61 141 885,00

21
Kałuba D. 6 6 7 5 2 9 35 70 580,00

22
Stachowska-Gierczyńska Z. 6 4 2 1 2 6 21 38 200,00

23
Malinowski M. 6 2 11 13 11 21 64 71 880,00

24
Borkowski M. 5 14 12 7 11 28 77 113 080,00

25
Laskowski A. 4 9 7 4 9 19 52 64 950,00

26
Dębowski T. 4 1 6 4 6 48 69 41 285,00

27
Kryszyłowicz M. 3 8 2 4 0 11 28 35 320,00

28
Wójtowicz A. 3 4 1 6 1 8 23 35 700,00

29
Kowalski G. 3 1 1 0 3 7 15 29 930,00

30
Popelka S. 3 0 2 1 0 1 7 35 200,00

31
Wróblewski G. W. 3 0 1 2 0 2 8 95 000,00

32
Œwištek R. 2 7 4 6 14 35 68 38 925,00

33
Wasšżnik G. 2 4 4 5 4 6 25 84 070,00

34
Wróblewska I. 2 3 2 4 5 14 30 27 780,00

35
Zawiliński K. 2 2 5 5 5 9 28 45 330,00

36
Gajos-Łštka A. 2 2 2 3 1 8 18 19 445,00

37
Suchorzewski A. 2 2 0 0 0 0 4 24 400,00

38
Poles P. 2 0 1 1 0 1 5 110 800,00

39
Głowacki J. 1 6 6 2 2 8 25 31 920,00

40
Mioduszewski D. 1 4 2 1 2 5 15 19 970,00

41
Głowacki B. 1 4 1 0 2 0 8 51 850,00

42
Szpar R. 1 2 2 2 2 5 14 8 000,00

43
Složil P. 1 2 0 0 2 2 7 20 500,00

44
Kaszczyszyn S. 1 1 0 3 0 3 8 8 320,00

45
Krzyœków M. 1 1 0 2 0 3 7 9 960,00

46
Váňa Jaroslav 1 1 0 0 0 0 2 11 200,00

47
Chrzanowska A. 1 0 0 2 0 0 3 4 520,00

48
Richter G. 1 0 0 0 0 0 1 60 000,00

49
Hanaček J. 0 4 1 2 0 2 9 59 600,00

50
Wróblewski P. 0 2 1 3 0 4 10 10 180,00

51
Domańska J. 0 2 0 1 1 5 9 4 330,00

52
Lica Z. 0 2 0 1 0 2 5 7 200,00

53
Jasiński W. 0 1 2 0 2 4 9 5 400,00

54
Chrzanowski B. 0 1 2 0 1 2 6 5 570,00

55
Bartoš J. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

56
Nieora-Tchkuaseli A. 0 0 2 2 5 15 24 4 930,00

57
Surova P. 0 0 1 1 2 5 9 22 100,00

58
Trela M. 0 0 1 0 2 13 16 1 630,00

59
Wołoszyn F. 0 0 0 1 1 7 9 910,00

60
Olehla Č. 0 0 0 1 1 2 4 1 300,00

61
Pejškova I. 0 0 0 1 0 0 1 6 000,00

62
Siwonia-Bawer P. 0 0 0 0 2 2 4 610,00

63
Mełnicki M. 0 0 0 0 1 6 7 350,00

64
Váňa J. 0 0 0 0 0 3 3 0,00

65
Novak A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

66
Ministr A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

67
Vocaskova H. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

68
Vovcenko P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

69
Pohanka L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

70
Maršičkova M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

71
Kašný P. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

72
Holčak F. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

73
Dzubasz R. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

74
Chaloupka V. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

75
Berthier K. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
366 366 366 366 358 995 2817 6 074 115,00