od 2014.01.01 do 2014.07.21

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 21-07-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Wyrzyk A. 30 21 23 10 8 22 114 501 140,00

2
Romanowski M. 18 4 7 11 8 19 67 142 040,00

3
Walicki A. 14 11 9 8 8 14 64 396 840,00

4
Jodłowski M. 13 12 4 6 5 13 53 169 485,00

5
Siwonia J. 12 4 8 0 7 16 47 159 885,00

6
Janikowski M. 11 13 7 11 5 14 61 217 235,00

7
Ziemiański K. 11 11 13 22 13 45 115 153 115,00

8
Olkowski W. 11 4 11 6 10 22 64 148 835,00

9
Łojek M. 10 12 15 17 7 19 80 154 530,00

10
Nowakowski M. 8 8 4 8 5 16 49 122 590,00

11
Zahariev E. 6 16 11 9 13 44 99 95 560,00

12
Rogowska M. 6 12 13 16 24 57 128 109 555,00

13
Borkowski S. 6 4 12 3 3 14 42 54 470,00

14
Zawgorodny S. 5 8 8 3 6 26 56 59 660,00

15
Kryszyłowicz W. 5 6 5 11 10 15 52 59 140,00

16
Urbańczyk K. 5 6 2 1 0 7 21 52 160,00

17
Rogowski K. 5 2 2 4 8 26 47 49 045,00

18
Kałuba D. 4 5 7 4 2 6 28 50 220,00

19
Porębna E. 4 3 6 3 2 11 29 49 800,00

20
Stachowska-Gierczyńska Z. 4 3 1 1 2 6 17 23 800,00

21
Borkowski M. 3 8 6 5 8 18 48 49 720,00

22
Laskowski A. 3 4 6 4 5 13 35 39 740,00

23
Strójwšs B. 3 2 3 5 7 11 31 36 800,00

24
Dębowski T. 3 1 3 2 3 26 38 29 630,00

25
Popelka S. 3 0 2 1 0 1 7 35 200,00

26
Œwištek R. 2 5 4 5 13 21 50 34 940,00

27
Kryszyłowicz M. 2 4 1 4 0 8 19 21 160,00

28
Wasšżnik G. 2 3 4 3 3 2 17 67 850,00

29
Wróblewska I. 2 3 1 2 2 6 16 24 990,00

30
Malinowski M. 2 1 7 9 9 14 42 30 760,00

31
Zawiliński K. 2 1 4 3 3 6 19 23 420,00

32
Wróblewski G. W. 2 0 0 1 0 2 5 23 000,00

33
Kozłowski J. 1 4 4 6 4 13 32 33 920,00

34
Wójtowicz A. 1 4 1 4 1 6 17 22 800,00

35
Głowacki B. 1 3 0 0 0 0 4 32 400,00

36
Složil P. 1 2 0 0 0 2 5 19 600,00

37
Kowalski G. 1 1 0 0 1 6 9 11 530,00

38
Suchorzewski A. 1 1 0 0 0 0 2 8 400,00

39
Váňa Jaroslav 1 1 0 0 0 0 2 11 200,00

40
Krzyœków M. 1 0 0 1 0 3 5 6 460,00

41
Głowacki J. 0 3 3 2 0 4 12 12 900,00

42
Mioduszewski D. 0 2 1 1 0 4 8 8 260,00

43
Gajos-Łštka A. 0 1 1 3 1 3 9 6 085,00

44
Wróblewski P. 0 1 1 3 0 2 7 6 980,00

45
Hanaček J. 0 1 1 1 0 1 4 6 400,00

46
Kaszczyszyn S. 0 1 0 1 0 2 4 2 800,00

47
Domańska J. 0 1 0 0 1 4 6 1 830,00

48
Lica Z. 0 1 0 0 0 2 3 3 200,00

49
Bartoš J. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

50
Chrzanowski B. 0 0 2 0 1 1 4 2 970,00

51
Nieora-Tchkuaseli A. 0 0 1 0 5 9 15 2 270,00

52
Trela M. 0 0 1 0 1 9 11 1 470,00

53
Surova P. 0 0 0 1 2 3 6 2 100,00

54
Wołoszyn F. 0 0 0 1 1 7 9 910,00

55
Olehla Č. 0 0 0 1 0 1 2 800,00

56
Chrzanowska A. 0 0 0 1 0 0 1 1 000,00

57
Jasiński W. 0 0 0 0 2 3 5 660,00

58
Siwonia-Bawer P. 0 0 0 0 1 2 3 330,00

59
Mełnicki M. 0 0 0 0 0 4 4 0,00

60
Váňa J. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

61
Novak A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

62
Pohanka L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

63
Chaloupka V. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
225 225 225 224 220 638 1757 3 413 590,00