od 2014.01.01 do 2014.07.14

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 14-07-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Wyrzyk A. 30 20 23 9 8 22 112 497 740,00

2
Romanowski M. 17 4 7 10 7 18 63 137 040,00

3
Walicki A. 14 11 9 8 8 14 64 396 840,00

4
Siwonia J. 12 4 8 0 7 16 47 159 885,00

5
Janikowski M. 11 13 7 11 5 14 61 217 235,00

6
Jodłowski M. 11 11 4 6 5 13 50 154 685,00

7
Ziemiański K. 11 10 13 20 13 43 110 149 615,00

8
Olkowski W. 11 4 10 6 10 21 62 147 635,00

9
Łojek M. 9 12 13 16 7 19 76 144 730,00

10
Nowakowski M. 8 8 4 8 5 16 49 122 590,00

11
Rogowska M. 6 11 11 16 22 53 119 103 605,00

12
Borkowski S. 6 4 12 3 3 14 42 54 470,00

13
Zahariev E. 5 15 10 7 12 38 87 89 910,00

14
Zawgorodny S. 5 6 7 3 4 24 49 53 410,00

15
Kryszyłowicz W. 5 6 5 10 10 15 51 58 340,00

16
Urbańczyk K. 5 6 2 1 0 7 21 52 160,00

17
Borkowski M. 3 8 6 5 8 18 48 49 720,00

18
Kałuba D. 3 4 7 4 2 6 26 41 820,00

19
Laskowski A. 3 4 5 4 5 12 33 38 540,00

20
Porębna E. 3 2 5 3 2 11 26 40 000,00

21
Rogowski K. 3 2 2 3 7 24 41 33 095,00

22
Stachowska-Gierczyńska Z. 3 2 0 1 1 5 12 17 200,00

23
Dębowski T. 3 1 3 2 2 24 35 29 330,00

24
Popelka S. 3 0 2 1 0 1 7 35 200,00

25
Œwištek R. 2 5 4 5 13 21 50 34 940,00

26
Kryszyłowicz M. 2 4 1 3 0 7 17 20 460,00

27
Wasšżnik G. 2 3 4 3 3 2 17 67 850,00

28
Wróblewska I. 2 3 1 2 1 6 15 24 690,00

29
Strójwšs B. 2 2 2 5 7 9 27 28 400,00

30
Malinowski M. 2 1 7 8 8 13 39 29 960,00

31
Zawiliński K. 2 1 4 3 3 4 17 23 420,00

32
Wróblewski G. W. 2 0 0 1 0 2 5 23 000,00

33
Kozłowski J. 1 4 4 6 4 13 32 33 920,00

34
Wójtowicz A. 1 4 1 4 1 6 17 22 800,00

35
Głowacki B. 1 3 0 0 0 0 4 32 400,00

36
Složil P. 1 2 0 0 0 2 5 19 600,00

37
Suchorzewski A. 1 1 0 0 0 0 2 8 400,00

38
Váňa Jaroslav 1 1 0 0 0 0 2 11 200,00

39
Krzyœków M. 1 0 0 1 0 3 5 6 460,00

40
Kowalski G. 1 0 0 0 1 5 7 8 330,00

41
Głowacki J. 0 3 3 2 0 4 12 12 900,00

42
Mioduszewski D. 0 2 1 1 0 4 8 8 260,00

43
Gajos-Łštka A. 0 1 1 3 1 3 9 6 085,00

44
Wróblewski P. 0 1 1 3 0 2 7 6 980,00

45
Hanaček J. 0 1 1 1 0 1 4 6 400,00

46
Kaszczyszyn S. 0 1 0 1 0 2 4 2 800,00

47
Domańska J. 0 1 0 0 1 4 6 1 830,00

48
Lica Z. 0 1 0 0 0 2 3 3 200,00

49
Bartoš J. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

50
Chrzanowski B. 0 0 2 0 1 1 4 2 970,00

51
Nieora-Tchkuaseli A. 0 0 1 0 5 9 15 2 270,00

52
Trela M. 0 0 1 0 1 8 10 1 470,00

53
Surova P. 0 0 0 1 2 3 6 2 100,00

54
Wołoszyn F. 0 0 0 1 1 7 9 910,00

55
Olehla Č. 0 0 0 1 0 1 2 800,00

56
Chrzanowska A. 0 0 0 1 0 0 1 1 000,00

57
Jasiński W. 0 0 0 0 2 2 4 660,00

58
Siwonia-Bawer P. 0 0 0 0 1 2 3 330,00

59
Váňa J. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

60
Novak A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

61
Mełnicki M. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

62
Pohanka L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

63
Chaloupka V. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
214 214 214 213 209 605 1669 3 301 590,00