od 2014.01.01 do 2014.07.07

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 07-07-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Wyrzyk A. 29 20 23 9 7 22 110 490 440,00

2
Romanowski M. 16 4 7 9 7 17 60 131 540,00

3
Walicki A. 14 11 9 8 8 14 64 396 840,00

4
Siwonia J. 12 4 8 0 7 16 47 159 885,00

5
Janikowski M. 11 13 7 11 5 14 61 217 235,00

6
Jodłowski M. 11 11 4 6 5 13 50 154 685,00

7
Ziemiański K. 11 10 13 20 12 42 108 149 365,00

8
Olkowski W. 11 4 10 6 10 21 62 147 635,00

9
Łojek M. 9 12 13 16 7 19 76 144 730,00

10
Nowakowski M. 8 8 4 8 5 16 49 122 590,00

11
Borkowski S. 6 4 12 3 3 14 42 54 470,00

12
Rogowska M. 5 10 8 12 21 47 103 87 255,00

13
Kryszyłowicz W. 5 6 5 9 9 13 47 57 290,00

14
Urbańczyk K. 5 6 2 1 0 7 21 52 160,00

15
Zahariev E. 4 12 6 5 9 31 67 72 310,00

16
Borkowski M. 3 8 6 5 8 18 48 49 720,00

17
Zawgorodny S. 3 5 7 3 4 22 44 39 410,00

18
Kałuba D. 3 4 7 4 2 6 26 41 820,00

19
Porębna E. 3 2 5 3 2 11 26 40 000,00

20
Dębowski T. 3 1 1 2 2 24 33 26 530,00

21
Popelka S. 3 0 2 1 0 1 7 35 200,00

22
Œwištek R. 2 5 3 4 13 21 48 33 140,00

23
Kryszyłowicz M. 2 4 1 3 0 7 17 20 460,00

24
Laskowski A. 2 3 4 4 5 9 27 28 940,00

25
Wasšżnik G. 2 3 4 3 3 2 17 67 850,00

26
Strójwšs B. 2 2 2 5 7 9 27 28 400,00

27
Wróblewska I. 2 2 1 2 1 5 13 22 290,00

28
Rogowski K. 2 1 2 2 6 22 35 22 245,00

29
Wróblewski G. W. 2 0 0 1 0 2 5 23 000,00

30
Stachowska-Gierczyńska Z. 2 0 0 0 1 3 6 8 200,00

31
Kozłowski J. 1 4 4 6 4 13 32 33 920,00

32
Wójtowicz A. 1 4 1 4 1 6 17 22 800,00

33
Głowacki B. 1 3 0 0 0 0 4 32 400,00

34
Složil P. 1 2 0 0 0 2 5 19 600,00

35
Malinowski M. 1 1 7 8 8 13 38 25 960,00

36
Zawiliński K. 1 1 4 3 1 3 13 15 870,00

37
Suchorzewski A. 1 1 0 0 0 0 2 8 400,00

38
Váňa Jaroslav 1 1 0 0 0 0 2 11 200,00

39
Krzyœków M. 1 0 0 1 0 3 5 6 460,00

40
Kowalski G. 1 0 0 0 1 5 7 8 330,00

41
Głowacki J. 0 3 3 2 0 4 12 12 900,00

42
Mioduszewski D. 0 2 1 1 0 4 8 8 260,00

43
Gajos-Łštka A. 0 1 1 3 1 3 9 6 085,00

44
Wróblewski P. 0 1 1 3 0 2 7 6 980,00

45
Hanaček J. 0 1 1 1 0 1 4 6 400,00

46
Kaszczyszyn S. 0 1 0 1 0 2 4 2 800,00

47
Lica Z. 0 1 0 0 0 2 3 3 200,00

48
Bartoš J. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

49
Chrzanowski B. 0 0 2 0 1 1 4 2 970,00

50
Nieora-Tchkuaseli A. 0 0 1 0 5 9 15 2 270,00

51
Trela M. 0 0 1 0 0 7 8 1 120,00

52
Surova P. 0 0 0 1 2 3 6 2 100,00

53
Wołoszyn F. 0 0 0 1 1 7 9 910,00

54
Olehla Č. 0 0 0 1 0 1 2 800,00

55
Chrzanowska A. 0 0 0 1 0 0 1 1 000,00

56
Jasiński W. 0 0 0 0 2 1 3 660,00

57
Domańska J. 0 0 0 0 1 3 4 230,00

58
Siwonia-Bawer P. 0 0 0 0 1 2 3 330,00

59
Váňa J. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

60
Novak A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

61
Mełnicki M. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

62
Pohanka L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

63
Chaloupka V. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
203 203 203 202 198 574 1583 3 189 590,00