od 2014.01.01 do 2014.06.09

Trenerzy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 09-06-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Wyrzyk A. 18 13 16 6 3 12 68 315 190,00

2
Romanowski M. 13 2 7 4 5 12 43 93 960,00

3
Walicki A. 11 7 6 4 6 10 44 243 125,00

4
Ziemiański K. 7 7 7 13 8 27 69 99 565,00

5
Siwonia J. 7 2 4 0 3 11 27 67 840,00

6
Jodłowski M. 6 7 0 5 5 9 32 87 625,00

7
Olkowski W. 6 1 5 3 7 13 35 61 825,00

8
Janikowski M. 5 10 4 5 3 9 36 133 565,00

9
Łojek M. 5 9 8 8 5 13 48 73 500,00

10
Kryszyłowicz W. 4 4 3 7 7 10 35 43 110,00

11
Borkowski S. 4 3 9 2 1 11 30 35 450,00

12
Nowakowski M. 4 3 3 4 3 12 29 54 610,00

13
Rogowska M. 3 7 5 12 14 28 69 60 965,00

14
Zahariev E. 2 9 3 3 3 24 44 43 400,00

15
Borkowski M. 2 6 5 5 7 12 37 37 200,00

16
Zawgorodny S. 2 5 5 0 3 12 27 29 710,00

17
Œwištek R. 2 4 2 3 8 17 36 25 240,00

18
Urbańczyk K. 2 3 1 1 0 5 12 22 240,00

19
Wasšżnik G. 2 1 2 1 2 1 9 25 400,00

20
Dębowski T. 2 1 0 1 2 17 23 16 910,00

21
Popelka S. 2 0 2 0 0 1 5 22 400,00

22
Rogowski K. 2 0 0 2 4 13 21 15 710,00

23
Wróblewski G. W. 2 0 0 1 0 2 5 23 000,00

24
Stachowska-Gierczyńska Z. 2 0 0 0 0 3 5 8 000,00

25
Kryszyłowicz M. 1 3 1 3 0 3 11 13 020,00

26
Kałuba D. 1 2 6 2 2 5 18 19 320,00

27
Porębna E. 1 2 4 1 2 10 20 20 580,00

28
Wójtowicz A. 1 2 1 2 1 2 9 15 050,00

29
Wróblewska I. 1 2 1 1 1 4 10 14 690,00

30
Malinowski M. 1 1 3 8 4 9 26 18 760,00

31
Zawiliński K. 1 1 3 0 0 1 6 10 480,00

32
Laskowski A. 1 1 2 3 4 5 16 15 350,00

33
Složil P. 1 1 0 0 0 1 3 14 800,00

34
Suchorzewski A. 1 1 0 0 0 0 2 8 400,00

35
Krzyœków M. 1 0 0 1 0 2 4 6 460,00

36
Kowalski G. 1 0 0 0 0 4 5 8 000,00

37
Váňa Jaroslav 1 0 0 0 0 0 1 8 000,00

38
Kozłowski J. 0 1 2 5 2 9 19 10 220,00

39
Głowacki J. 0 1 2 1 0 2 6 6 080,00

40
Wróblewski P. 0 1 1 3 0 2 7 6 980,00

41
Mioduszewski D. 0 1 1 1 0 4 7 4 820,00

42
Gajos-Łštka A. 0 1 0 2 1 2 6 4 285,00

43
Kaszczyszyn S. 0 1 0 1 0 2 4 2 800,00

44
Bartoš J. 0 1 0 0 0 1 2 20 000,00

45
Głowacki B. 0 1 0 0 0 0 1 3 600,00

46
Strójwšs B. 0 0 2 1 3 6 12 4 510,00

47
Chrzanowski B. 0 0 1 0 1 1 3 1 650,00

48
Trela M. 0 0 1 0 0 6 7 1 120,00

49
Wołoszyn F. 0 0 0 1 0 6 7 560,00

50
Olehla Č. 0 0 0 1 0 1 2 800,00

51
Nieora-Tchkuaseli A. 0 0 0 0 3 4 7 720,00

52
Surova P. 0 0 0 0 2 3 5 900,00

53
Domańska J. 0 0 0 0 1 1 2 230,00

54
Siwonia-Bawer P. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

55
Lica Z. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

56
Mełnicki M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

57
Jasiński W. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
128 128 128 127 126 386 1023 1 881 725,00