Kategoria: Aktualności

Nowy cykl gonitw dla koni arabskich

W dniu 10 stycznia 2023 r. w siedzibie KOWR odbyło się spotkanie, którego tematem było uregulowanie kwestii dalszego funkcjonowania gonitw „eksterierowych”. Wnioski o zmiany w tym zakresie złożyły Stadnina Koni Janów Podlaski i Stadnina Koni Michałów oraz Polski Związek Hodowców Koni Arabskich i Towarzystwo Hodowli Polskiego Konia Arabskiego. Zebrani jednomyślnie stwierdzili, że o ile w swoim czasie dotychczasowa formuła rozgrywania gonitw „eksterierowych” spełniała swoje zadanie, obecnie wyczerpała się i zachodzi pilna potrzeba zmiany regulaminu dopuszczającego konie do udziału w tych gonitwach oraz rozszerzenia planu wyścigowego w tym zakresie.

Wspólnie uzgodniono regulamin cyklu gonitw dla koni arabskich, zgodny z założeniami programu hodowlanego Koni Arabskich Czystej Krwi w Polsce, oparty na funkcjonującej w świecie idei HARC (Heritage Arabian Racing Club). Idea ta stanowi, że w gonitwach „programowych”, promujących tradycyjny typ i rodowód koni arabskich, będą mogły uczestniczyć konie zarejestrowane w księgach zatwierdzonych przez WAHO, przy czym żaden koń startujący w gonitwach tej serii nie może posiadać w swoim rodowodzie krwi ogierów Amer (SA) ur. 1984, Baroud III (FR) ur. 1969, Burning Sand (US) ur. 1986, Dragon (FR) ur. 1940, Saint Laurent (FR) ur. 1948 lub Tiwaiq (SA) ur. 1982.

Głównym założeniem wprowadzenia planowanych zmian jest przywrócenie znaczenia wyścigów jako próby dzielności koni arabskich hodowanych w Polsce, w związku z tym uwzględniony został również wniosek hodowców, który został przedstawiony organizatorom wyścigów, dotyczący zwiększenia liczby gonitw specjalnych (z 23 do 35 w sezonie 2023), w których będą mogli oni realizować założenia polskiego programu hodowlanego koni arabskich czystej krwi.

Jednocześnie informujemy, że pula nagród, która ma zostać przeznaczona na cykl gonitw dla koni arabskich zgodny z założeniami programu hodowlanego Koni Arabskich Czystej Krwi w Polsce, nie uszczupli puli nagród pozostałych gonitw.

Zgłoszenie / rejestracja konia do sezonu wyścigowego

Szanowni Państwo, przypominamy że do dnia 31 stycznia 2023 należy zgłaszać (rejestrować) konie, które będą brać udział w wyścigach. Poniżej informacja o wymaganych dokumentach, opłatach, etc. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z Wydziałem Spraw Hodowlanych i Wyścigowych.

 

JAK ZGŁOSIĆ KONIA W POLSKIM KLUBIE WYŚCIGÓW KONNYCH DO SEZONU WYŚCIGOWEGO?

 

1. Pobierz i wypełnij formularz „Zgłoszenie koni do PKWK”   link

Właściciele z zagranicy proszeni są o przedstawienie dokumentu identyfikacyjnego (ID; paszport).

Właściciele spoza Unii Europejskiej zobowiązani są do podania pocztowego adresu korespondencyjnego (do doręczeń) na terenie Unii. 

Wykaz krajów członkowskich UE link


2. Pobierz i wypełnij formularz
„Wykaz koni zgłoszonych do PKWK”   link

 

Oddzielnie wypełniamy tabele w zależności od rasy zgłaszanych koni

UWAGA: 

W przypadku koni importowanych (sprowadzonych z zagranicy) do PKWK muszą być również dostarczone:

 1. świadectwo eksportowe danego konia;
 2. kariera wyścigowa danego konia lub potwierdzenie z właściwego mu Jockey Clubu, że nie biegał;
 3. opis graficzny (identyfikacja);
 4. kserokopia stron z paszportu konia z danymi (nazwa, wiek, maść, płeć, rodowód, hodowca).

 

3. Pobierz i wypełnij formularz „Wniosek o rejestrację barw wyścigowych” link

W przypadku rejestracji barw wyścigowych z roku poprzedniego (kontynuacja) wniosek MUSI być złożony ponownie.

Barwy nie mogą być identyczne i mocno zbliżone do już zarejestrowanych.

  

Wzory układów kolorystycznych dopuszczonych na:

– kurtce

– rękawach

– czapce

 

4. Pobierz i wypełnij formularz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych link

Każda osoba wymieniona w dokumentach dotyczących zgłoszenia konia musi dołączyć wskazaną klauzulę.

 

5. Opłaty

Opłata za każdego konia zgłoszonego do sezonu do dnia 31 stycznia br. wynosi – 100 PLN

Opłata za rejestrację barw wyścigowych – 100 PLN

Opłata za rejestrację barw wyścigowych (kontynuacja) zarejestrowanych w roku poprzednim – 70 PLN

 

Opłaty należy dokonać na poniższe konto lub gotówką w kasie PKWK.

Polski Klub Wyścigów Konnych

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

NIP 951-20-23-888

Bank Gospodarstwa Krajowego
konto nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

W przypadku przelewów z zagranicy (w PLN)

IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001
SWIFT Code: GOSKPLPW

 

Wszystkie wypełnione (i podpisane) dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonanych opłat należy przesłać do Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych w PKWK.

ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Od 6 stycznia 2023 r. ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

W dniu 6 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowa Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r., z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt, m.in.:

– prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostaje powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –> UWAGA, BAZA OBEJMIE RÓWNIEŻ KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ I ARABSKIE CZYSTEJ KRWI

– niektóre zgłoszenia dot. koniowatych będą składane bezpośrednio do bazy ARiMR (za pośrednictwem aplikacji IRZplus) – m.in. zgłoszenie urodzenia koniowatego wraz z wnioskiem o dokument identyfikacyjny (paszport) –> UWAGA! BĘDZIE ISTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA URODZENIA KONIOWATEGO I INNYCH ZDARZEŃ BEZPOŚREDNIO DO PKWK TAK JAK DO TEJ PORY, POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU Z POŚREDNICTWA PKWK

– wprowadzenie definicji WŁAŚCICIELA koniowatego i POSIADACZA koniowatego:

i) Właściciel koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną / osoby fizyczne lub prawne posiadającą / posiadające prawo własności do zwierzęcia koniowatego;
Właściciel koniowatego może (jest to zalecane) uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta (numer EP) – pozwoli mu to na dostęp do bazy ARiMR i wgląd w swoje dane.

ii) Posiadacz koniowatego – „podmiot” oznacza osobę fizyczna lub prawną, która odpowiada za koniowate, w tym w ograniczonym czasie (z wyłączeniem lekarzy weterynarii). UWAGA! USTAWA NAKŁADA NA POSIADACZA KONKRETNE OBOWIĄZKI
Każdy posiadacz koniowatego musi uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta (numer EP), a każde gospodarstwo, stajnia, ośrodek jeździecki, stadnina etc. musi posiadać numer siedziby stada. Następnie każdy posiadacz musi zgłosić posiadane przez siebie konie, przebywające w siedzibie jego stada. TERMIN: 3 MIESIĄCE OD DNIA 9 STYCZNIA 2023.

 

EP można uzyskać składając osobiście wniosek w powiatowym biurze ARiMR lub przez e-PUAP z podpisem kwalifikowanym. Wraz z nadaniem przez ARiMR numeru EP przyznany zostaje login i hasło do komputerowej bazy ARiMR. W następnym kroku można elektronicznie poprzez aplikację IRZplus złożyć wniosek o nadanie numeru siedziby stada i zgłosić koniowate przebywające w tej siedzibie.

Bez wyżej wymienionych numerów nie będzie możliwa identyfikacja koniowatych i obsługa innych zdarzeń typu zgłoszenie urodzenia, przemieszczenie, zmiana właściciela etc., nawet za pośrednictwem PKWK.

Nowa aplikacja IRZplus zostanie uruchomiona przez ARiMR dnia 09.01.2023 r. o godzinie 6:00.

 

Hodowla koni pełnej krwi angielskiej i koni arabskich czystej krwi odbywa się nadal zgodnie z zasadami Programów hodowlanych dla tych ras.

 

Podsumowując: każdy posiadacz koniowatego w ciągu 3 miesięcy od dnia 9 stycznia 2023 r. jest zobowiązany:

 • uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny producenta = NUMER EWIDENCJI PRODUCENTÓW zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • zgłosić SIEDZIBĘ STADA = miejsce, w którym przebywają zwierzęta – zostanie nadany numer;
 • zgłosić koniowate, które przebywają w tej siedzibie stada wraz z danymi ich właścicieli.
 • Lista oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, gdzie można złożyć osobiście wniosek o nadanie NUMERU EWIDENCJI PRODUCENTÓW (EP): https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

 

Materiały informacyjne ARiMR:

Materiał informacyjny

Składanie zgłoszeń na podstawie ustawy AKTUALIZACJA 19.01.2023

Najczęściej zadawane pytania

Zasady dot. koniowatych – prezentacja

Ustawa o identyfikacji i rejestracji zwierząt

Przypomnienie – licencje sędziowskie na nowy sezon wyścigowy

Uprzejmie przypominamy, że wnioski o licencje wyścigowe na kolejny sezon można składać już w grudniu (wcześniej również).

Wszyscy sędziowie wyścigowi wraz z wnioskami o licencję składają ankiety sędziowskie.

Aby wniosek o licencję został rozpatrzony, musi być wcześniej opłacony i dostarczony wraz z potwierdzeniem opłaty na aktualny adres korespondencyjny biura PKWK.

Wniosek musi być podpisany odręcznie i dostarczony w oryginale (wcześniej może być skan) lub podpisany elektronicznie (podpis kwalifikowany lub profil zaufany) i przesłany wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty na mail pkwk@pkwk.org.

Formularze można pobrać tutaj.

Dane do przelewu znajdują się tutaj.

Wykaz koni, które uzyskały dodatkową nagrodę hodowlaną PKWK za sezon 2022

Wykaz koni, które uzyskały dodatkową nagrodę hodowlaną PKWK za sezon 2022,

wprowadzoną w §3 Zarządzenia Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nr 3/2022 z 20.01.2022 r.,

Koń ur. Rasa
MUNES 2018 Czysta Krew Arabska
ZBROJNA FATA 2018 Czysta Krew Arabska
FREE GAL 2020 Pełna Krew Angielska
BEN MARK 2019 Czysta Krew Arabska
MATADOR 2016 Czysta Krew Arabska
PARYS 2015 Pełna Krew Angielska
SHY BOY 2019 Pełna Krew Angielska
STRADIUS 2020 Pełna Krew Angielska
JUST BE FREE 2019 Kłusak
SURYAN 2018 Czysta Krew Arabska
NADAAL 2019 Pełna Krew Angielska
NEVERLAND 2017 Pełna Krew Angielska
SEMKO 2019 Czysta Krew Arabska
ESMERA 2019 Czysta Krew Arabska
MARY BLUEBERRY 2019 Pełna Krew Angielska
MARYSIN 2017 Pełna Krew Angielska
MERCURY 2020 Pełna Krew Angielska
THIRY TIME 2019 Pełna Krew Angielska
TRES AMOUR 2018 Pełna Krew Angielska
PRZYSTOJNYKAŹMIERZ 2019 Pełna Krew Angielska
SARAYN 2018 Pełna Krew Angielska
SOFRONIA 2019 Pełna Krew Angielska
AKURAT (CZE) 2019 Pełna Krew Angielska
ARTYSTA 2018 Pełna Krew Angielska
ZIMBARDO (CZE) 2018 Pełna Krew Angielska
HARUN RA 2019 Czysta Krew Arabska
GOBS 2016 Kłusak
BELLA BONITA 2019 Czysta Krew Arabska
AIRY TOP (CZE) 2019 Pełna Krew Angielska
MADAM AGNES 2019 Pełna Krew Angielska
JOWITA 2019 Pełna Krew Angielska
LIMERYK 2020 Pełna Krew Angielska
DASOUDI 2018 Pełna Krew Angielska
DESTINY 2020 Pełna Krew Angielska
DOMINDAR 2019 Pełna Krew Angielska
THETIS 2020 Pełna Krew Angielska
TRELLA 2019 Pełna Krew Angielska
TUTULALA 2019 Pełna Krew Angielska
TYTANIDA 2020 Pełna Krew Angielska
KENJIY 2017 Czysta Krew Arabska
KIKI 2019 Czysta Krew Arabska
KITO 2019 Czysta Krew Arabska
RUSSIAN SYMPHONY 2019 Pełna Krew Angielska
SENSATIONAL 2018 Czysta Krew Arabska
BE LIKE ZAZOU 2019 Pełna Krew Angielska
ATLAS 2018 Czysta Krew Arabska
CIS 2018 Czysta Krew Arabska
MOMO 2018 Czysta Krew Arabska
ET TU BRUTE 2019 Pełna Krew Angielska
KATHARSIS (CZE) 2019 Pełna Krew Angielska
KONTRARGUMENT 2018 Pełna Krew Angielska
MINISTER WOJNY 2017 Pełna Krew Angielska
MŁODY GNIEWNY 2018 Pełna Krew Angielska
MODUS VIVENDI (CZE) 2019 Pełna Krew Angielska
UROBOROS 2019 Pełna Krew Angielska
UTRACJUSZ 2020 Pełna Krew Angielska
UZZA 2015 Pełna Krew Angielska
IAGO 2016 Czysta Krew Arabska
HISTORIA PAWELCE 2017 Kłusak
IRBIS PAWELCE 2018 Kłusak
JOY PAWELCE 2018 Kłusak
DON ZOU 2017 Pełna Krew Angielska
GANDAWIANO 2019 Czysta Krew Arabska
EWEST 2018 Czysta Krew Arabska
OFICER 2018 Czysta Krew Arabska
DAVIS 2020 Pełna Krew Angielska
IRON ALBA VEL 2018 Kłusak
MACHIR JR 2018 Czysta Krew Arabska
MOGADIUSZ 2012 Czysta Krew Arabska
MUTAR JR 2017 Czysta Krew Arabska
ORNILIA FATA JR 2019 Czysta Krew Arabska
MOONRAKER 2020 Pełna Krew Angielska
IVA GREY (CZE) 2019 Pełna Krew Angielska
PŁOMIEŃ 2019 Czysta Krew Arabska
EMPEROR'S GAME (IRE) 2019 Pełna Krew Angielska
FAITH (POL) 2018 Pełna Krew Angielska
KRISSH (IRE) 2019 Pełna Krew Angielska
NOBLE EAGLE 2016 Pełna Krew Angielska
SMASHING 2017 Pełna Krew Angielska
PRIUS 2018 Czysta Krew Arabska
WIELKI DAKRIS 2016 Czysta Krew Arabska
FISTER 2019 Czysta Krew Arabska
STATE OF MIND 2020 Pełna Krew Angielska
ENTERPRIZE 2018 Czysta Krew Arabska
PURHIB 2014 Czysta Krew Arabska
FILEMONA 2019 Czysta Krew Arabska
LIGIA 2019 Pełna Krew Angielska
VATAN (CZE) 2019 Pełna Krew Angielska
LEADING LION 2017 Pełna Krew Angielska
HELLADA 2018 Czysta Krew Arabska
SUKCES 2018 Czysta Krew Arabska
DYWIZJON 2019 Pełna Krew Angielska
FARHAT 2018 Czysta Krew Arabska
FIDEM 2019 Czysta Krew Arabska
FREE STAJLA 2019 Czysta Krew Arabska
PERLIOS 2020 Pełna Krew Angielska
AL-ZAR 2017 Czysta Krew Arabska
TE QUIERO BOY 2019 Pełna Krew Angielska
CORSICANA 2018 Czysta Krew Arabska
SUPRA 2018 Czysta Krew Arabska
AMANT (IRE) 2018 Pełna Krew Angielska
HAIDEA 2018 Czysta Krew Arabska
HAMAL 2016 Czysta Krew Arabska
HAN RASTABAN 2018 Czysta Krew Arabska
GIDEON 2018 Czysta Krew Arabska
ANGELUS SATANI (IRE) 2019 Pełna Krew Angielska
JE T'AIME MEINHART 2019 Kłusak
LORELEI 2018 Czysta Krew Arabska
NESTOR 2018 Czysta Krew Arabska
CHOU PET 2019 Pełna Krew Angielska
I'PIPO 2019 Pełna Krew Angielska
MAESTRAL 2020 Pełna Krew Angielska
MRS ELIF 2019 Pełna Krew Angielska
POLONEZ 2019 Pełna Krew Angielska
REAL LIFE 2019 Pełna Krew Angielska
SADEN AL KHALEDIAH 2018 Czysta Krew Arabska
BERLICA PA 2019 Czysta Krew Arabska
EMPATHY 2020 Pełna Krew Angielska
EMPIRE OF THE SUN 2019 Pełna Krew Angielska
EXTERNAL POWER 2020 Pełna Krew Angielska
SILVERIYANA (CZE) 2019 Pełna Krew Angielska
BUZYRYS 2011 Kłusak
IN POLONIA 2016 Pełna Krew Angielska
TUDEMON 2014 Pełna Krew Angielska
CECHEJA 2018 Czysta Krew Arabska
CELEBRYK 2017 Czysta Krew Arabska
CEMIRA 2019 Czysta Krew Arabska
CEPUN 2018 Czysta Krew Arabska
CESITA 2019 Czysta Krew Arabska
CMOK CMOK 2018 Czysta Krew Arabska
EGALITAIRE (FR) 2019 Pełna Krew Angielska
ISKRA 2018 Pełna Krew Angielska
TIRRENO ADRIATICO (CZE) 2020 Pełna Krew Angielska
LONG ISLAND 2020 Pełna Krew Angielska
POWER DJOKER (GER) 2020 Pełna Krew Angielska
SOPOT 2019 Pełna Krew Angielska
ZALABAR 2019 Czysta Krew Arabska
DAKINI 2019 Pełna Krew Angielska
DARVIL 2017 Pełna Krew Angielska
DEKARTA 2018 Pełna Krew Angielska
DRINK LIFE 2020 Pełna Krew Angielska
ELUSIVA 2019 Pełna Krew Angielska
LA VIE 2019 Pełna Krew Angielska
THAM LUANG 2018 Pełna Krew Angielska
INTISSAR 2020 Pełna Krew Angielska
ANTABA 2019 Czysta Krew Arabska
HELOTA 2019 Czysta Krew Arabska
PERMEDIA 2019 Czysta Krew Arabska
HARLEM 2015 Pełna Krew Angielska
NEBO 2015 Pełna Krew Angielska
NICK 2011 Pełna Krew Angielska
BŁĘKITNA LAGUNA 2018 Pełna Krew Angielska
DUSZKA 2019 Pełna Krew Angielska
GALERIUSZ 2019 Pełna Krew Angielska
IGRASZKA 2018 Pełna Krew Angielska
ILUZJON 2020 Pełna Krew Angielska
INULLA 2017 Pełna Krew Angielska
JARZĘBINA 2017 Pełna Krew Angielska
KAFAR 2019 Pełna Krew Angielska
KASSAR 2019 Pełna Krew Angielska
KESSI 2019 Pełna Krew Angielska
KSIĘŻNA NOCY 2019 Pełna Krew Angielska
NEBBIAN 2018 Pełna Krew Angielska
NEBBIANA 2019 Pełna Krew Angielska
NEGRO SALSA 2019 Pełna Krew Angielska
NIGROSA 2019 Pełna Krew Angielska
NORANDA (FR) 2017 Pełna Krew Angielska
NORONA 2019 Pełna Krew Angielska
OKSYMORON 2020 Pełna Krew Angielska
SORRENO 2015 Pełna Krew Angielska
SZAFIRKA 2016 Pełna Krew Angielska
UNDINA 2019 Pełna Krew Angielska
AGUSAN 2019 Czysta Krew Arabska
AHMED 2019 Czysta Krew Arabska
ALEXEJA 2019 Czysta Krew Arabska
ALPINKA 2019 Czysta Krew Arabska
AMETYDA 2019 Czysta Krew Arabska
BELAMINA 2019 Czysta Krew Arabska
ELIKA 2019 Czysta Krew Arabska
ERUDYT 2019 Czysta Krew Arabska
NAJNA 2019 Czysta Krew Arabska
OBERON 2019 Czysta Krew Arabska
SUZANA 2018 Czysta Krew Arabska
OCTOBERMEN 2015 Pełna Krew Angielska
SPEEDY GIRL 2018 Pełna Krew Angielska
BORGO 2019 Pełna Krew Angielska
DŻAJAWARMAN 2020 Pełna Krew Angielska
DŻEMMA 2018 Pełna Krew Angielska
FELIX 2013 Pełna Krew Angielska
FLORES 2020 Pełna Krew Angielska
KARAK 2019 Pełna Krew Angielska
MACHU PICCHU 2020 Pełna Krew Angielska
NUMEIRA 2019 Pełna Krew Angielska
PIOSENKA 2020 Pełna Krew Angielska
SANTO ELMO 2019 Pełna Krew Angielska
TARIK 2020 Pełna Krew Angielska
TENCZYN 2019 Pełna Krew Angielska
TERCHOVA 2019 Pełna Krew Angielska
TRANI 2020 Pełna Krew Angielska
WARION 2019 Czysta Krew Arabska
DATIVO 2019 Czysta Krew Arabska
DRAGADO 2018 Czysta Krew Arabska
ECHARON 2017 Czysta Krew Arabska
EKAJA 2019 Czysta Krew Arabska
EL BATINA 2019 Czysta Krew Arabska
EMBER 2019 Czysta Krew Arabska
ENDEMOL 2018 Czysta Krew Arabska
ENDIBIA 2019 Czysta Krew Arabska
EREDE 2019 Czysta Krew Arabska
ESPARELLA 2019 Czysta Krew Arabska
ESTATURA 2019 Czysta Krew Arabska
FLAWIANA 2019 Czysta Krew Arabska
FORGA 2019 Czysta Krew Arabska
PUSTYNNA LILIA 2019 Czysta Krew Arabska
PUSTYNNY RAJ 2019 Czysta Krew Arabska
WILDAROSA 2019 Czysta Krew Arabska
WIZERUNEK 2019 Czysta Krew Arabska
AIDAN 2018 Pełna Krew Angielska
BIG BANG 2019 Pełna Krew Angielska
CELTIC TOUCH 2020 Pełna Krew Angielska
IMPAS 2019 Pełna Krew Angielska
ISLAMABAD 2018 Pełna Krew Angielska
MAGGIORE 2019 Pełna Krew Angielska
MAGIC 2019 Pełna Krew Angielska
NORTHERN POKER 2019 Pełna Krew Angielska
ZANZA 2019 Pełna Krew Angielska
EL GRILLO TR 2018 Czysta Krew Arabska
GOD OF WAR 2020 Pełna Krew Angielska
DELOS 2016 Pełna Krew Angielska
TEBINIO 2013 Pełna Krew Angielska
JAGGA 2019 Pełna Krew Angielska
JURIS (CZE) 2020 Pełna Krew Angielska
MOLA (CZE) 2018 Pełna Krew Angielska
MUMINEK 2016 Pełna Krew Angielska
MADIBA MOVIE (CZE) 2018 Pełna Krew Angielska
EL NAZIR 2018 Czysta Krew Arabska
ALMARED 2018 Czysta Krew Arabska
ALNNAJM 2016 Czysta Krew Arabska
DALMA 2018 Czysta Krew Arabska
DRAGON 2015 Czysta Krew Arabska
EDORMANA 2018 Czysta Krew Arabska
EHSSANA 2016 Czysta Krew Arabska
ELDAS 2016 Czysta Krew Arabska
MANTAA 2017 Czysta Krew Arabska
MUSAB 2016 Czysta Krew Arabska
SILEROY 2015 Pełna Krew Angielska

Wyniki egzaminu na uprawnienia sędziowskie

Uprzejmie informujemy, że żadna z osób, które przystąpiły do egzaminu na uprawnienia sędziowskie, nie zaliczyła testu pisemnego.

Termin egzaminu poprawkowego zostanie wkrótce ustalony i ogłoszony na stronie pkwk.pl.

 

Rekrutacja do Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Hodowlanych i Wyścigowych. Wszystkie szczegóły zamieszczone zostały w Ogłoszeniu.

Zapraszamy!

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH 2022/2023

Pełnoletni kandydaci, w terminie do dnia 02.12.2022 r., winni wnieść opłatę za szkolenie oraz złożyć wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni wyścigowych (galopem lub kłusem) na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniami wskazanymi w Zarządzeniu Prezesa PKWK nr 2/2015. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia opłaty za szkolenie.

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem http://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

 • Termin szkolenia: 12.2022 – 11.02.2023 r.
 • Opłata za udział w szkoleniu wraz z egzaminem końcowym wynosi: 1.000 złotych od osoby.
 • Koszty dojazdu, noclegów i pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK oraz na SGGW.
 • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz materiały dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej pkwk.pl
  w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„.
 • Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu są maksymalnie 2 dni nieobecności na szkoleniu!

 

Kontakt w sprawie szkolenia: Jakub Kasprzak, Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych, tel. 22 843-10-34, j.kasprzak@pkwk.org

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA  

 

Krystyna Karaszewska – pożegnanie

W dniu 28 września 2022 roku zmarła Pani Krystyna Karaszewska, wieloletnia Redaktor Ksiąg Stadnych Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Arabskich Czystej Krwi.

Pani Krystyna to postać nierozerwalnie związana z Torem Wyścigów Konnych na Służewcu. Pracę na wyścigach rozpoczęła w roku 1968, a od 1970 objęła stanowisko Redaktora Ksiąg Stadnych. Cieszyła się ogromnym poważaniem i uznaniem w kraju i na świecie. Podczas międzynarodowych konferencji dotyczących ksiąg stadnych, zarówno pełnej, jak i czystej krwi, nazywano ją „Madame Stud Book”. Dzięki jej wieloletniej, ciężkiej pracy, w roku 1996 Polska Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB) została uznana przez Międzynarodową Komisję Ksiąg Stadnych (ISBC – International Stud Book Committee). Z kolei Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), jedna z ksiąg założycielskich Światowej Organizacji Konia Arabskiego (WAHO), była stawiana za wzór kolejnym krajom ubiegającym się o uznanie ich ksiąg stadnych w WAHO.

Choć kojarzona jest głównie z Redakcją Ksiąg Stadnych, to należy wspomnieć, że Pani Krystyna była również kierownikiem wydziału Selekcyjno-Hodowlanego i Organizacji Wyścigów, doradcą prezesa do spraw wyścigów, członkiem Komisji Technicznej oraz wielce cenionym komentatorem wyścigowym. Do dziś wielu graczy wspomina, że słuchając jej relacji z gonitwy dosłownie „widzieli wyścig”.

Pani Krystyna całe swoje zawodowe życie związała z Torem Wyścigów Konnych na Służewcu. Należała do pokolenia osób, które kształtowały obraz polskich wyścigów przez ponad 50 lat swojej działalności.

Pani Krysiu – dziękujemy!


Wręczanie pierwszej Nagrody WAHO dla kl. Etruria (Palas – Etna/Faher) 2005 r.
od lewej: Jerzy Budny, Krystyna Karaszewska, Marek Trela, Anna Stefaniuk, Piotr Dwojak, Izabella Pawelec-Zawadzka
fot. Katarzyna Dolińska-Witkowska

Oświadczenie Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Jako członkowie i reprezentanci środowiska wyścigowego, zgromadzeni w ramach Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, w której skład wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających trenerów, jeźdźców i hodowców koni wyścigowych, organu nadzoru, organizatorów wyścigów konnych, właścicieli koni wyścigowych, w całości popieramy przedstawione stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z dnia 9 września 2022 r. i zapewniamy o nieustających staraniach Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w zakresie działania na rzecz rozwoju wyścigów konnych i czuwania nad przestrzeganiem warunków rozgrywania gonitw, ze szczególnym uwzględnieniem i podkreśleniem bezpieczeństwa koni i pozostałych uczestników wyścigów konnych.
Członkowie Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zaprzeczają niepotwierdzonym, niejednokrotnie nieprawdziwym i wprowadzającym w błąd medialnym doniesieniom, godzącym w dobro wyścigów konnych.

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych