Kategoria: Aktualności

PATRONAT HONOROWY PKWK NAD KONFERENCJĄ „PARTNERSTWO NA MEDAL”

W dniach 22-23.01 odbędzie organizowana przez PZJ konferencja „Partnerstwo na medal” którą swoim patronatem objął Polski Klub Wyścigów Konnych.

Organizowane przez Polski Związek Jeździecki we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz Torem Wyścigów Konnych Służewiec wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Celem projektu „Partnerstwo na medal” jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z szeroko rozumianym dobrostanem koni i jeźdźców. To wyjątkowe wydarzenie stawia konie w centrum uwagi i jako priorytet w dyskusjach. Dwudniowa konferencja zostanie przeprowadzona w formie paneli dyskusyjnych z udziałem szerokiego grona światowych ekspertów m.in. z zakresu: weterynarii, dobrostanu koni, organizatorów zawodów, jak również specjalistów ds. rozwoju osobistego, mistrzów sportu oraz sędziów międzynarodowych i influencerów.

Konferencja przeznaczona jest dla zróżnicowanej publiczności, w tym: osób oficjalnych, organizatorów zawodów, członków kadry narodowej, jeźdźców, w tym młodych zawodników i ich rodziców, trenerów, hodowców, właścicieli koni i ich miłośników. Wydarzenie ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczności jeździeckiej, odnosząc się do aktualnych trendów i zmian w dyscyplinach jeździeckich. Stanowi platformę do poszerzania wiedzy, wspierając rozwój wszystkich uczestników i tworząc przestrzeń do wspólnej dyskusji na temat dobrostanu koni.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wydarzeniu w formie online i wysłuchania wykładów w głównej sali. W gronie prelegentów znajdują się między innymi goście specjalni z zagranicy:

Sue Dyson – doktor weterynarii,

Henrik Ankacrona – Chef d’Equipe Szwecji,

Christian Landolt – międzynarodowy sędzia FEI w ujeżdżeniu.

Więcej informacji: https://pzj.pl/pzj-zaprasza-na-konferencje-partnerstwo-na-medal/

Patronem medialnym konferencji jest kwartalnik „Koń Polski” wydawany przez PKWK.

Współpraca z Chińskim Stowarzyszeniem Promocji Konia Arabskiego

W wyniku cyklu rozmów i spotkań delegatów PKWK z przedstawicielami Chińskiego Stowarzyszenia Promocji Konia Arabskiego (CAHBA), odpowiedzialnego za organizację wyścigów i pokazów w tym kraju, podpisane zostało porozumienie o współpracy, na mocy którego strona polska i chińska uzgodniły współdziałanie w zakresie działalności statutowej obu organizacji. Ma ono na celu wspieranie rozwoju hodowli koni arabskich w obu krajach, w szczególności pomocy PKWK w organizacji pokazów i gonitw płaskich w państwie środka. Strona chińska wyraziła szczególne zainteresowanie Pucharem Polski Klasycznego Konia Arabskiego (inaczej „Ranking KOWR”), na którym planuje wzorować analogiczny program selekcyjny dla koni arabskich w Chinach. Strony uzgodniły też projekt wzajemnego wsparcia jeżeli chodzi o udział hodowców w Chin w wydarzeniach organizowanych przez PKWK, m.in. w aukcji Pride of Poland.

Rekrutacja w Polskim Klubie Wyścigów Konnym

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w Polskim Klubie Wyścigów Konnych.

Szczegóły

 

Rekrutacja trwa do 15 stycznia 2024 roku. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Wykaz koni, które uzyskały dodatkową nagrodę hodowlaną PKWK za sezon 2023

Wykaz koni, które uzyskały 20% dodatkową nagrodę hodowlaną PKWK za sezon 2023,
wprowadzoną w §3 Zarządzenia Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nr 15/2023 z 20.04.2023 r.
oraz §1 Zarządzenia nr 38/2023 z 19.12.2023 r. r.    

Liczba wszystkich koni, kwalifikujących się zgodnie z §3 Zarządzenia nr 15/2023 do uzyskania powyższej nagrody, wyniosła 358, natomiast w wykazie ujęte są tylko te konie, które faktycznie taką nagrodę zdobyły, spełniwszy warunki określone w §3 ww. zarządzenia.

Zgodnie z §3 ust. 3 ww. Zarządzenia:

3. Nagroda dodatkowa nie będzie wypłacana w przypadku udziału koni w gonitwach przewidzianych wyłącznie dla koni hodowli polskiej, wpisanych do PSB lub PASB.

Aukcji Koni Wyścigowych PKWK 2023

Organizowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych aukcja koni on-line zaplanowana została na początek listopada. Obejmować ona będzie konie pełnej i czystej krwi, które zakończyły już zasadniczą część swojej kariery wyścigowej i poszukują właścicieli, którzy zainteresowani byliby ich dalszym wykorzystaniem w wyścigach, np. płotowo-przeszkodowych, sporcie jeździeckim, hodowli czy rekreacji. Ponadto na aukcji oferowane będą roczniaki xx, mające dopiero rozpocząć trening wyścigowy.
O celowości użycia koni ras wyścigowych w sporcie jeździeckim, a także w hodowli koni wierzchowych, podczas spotkań w ramach zorganizowanego przez Tor Służewiec programu „Wyścig o folbluty” przez ubiegłe sezony apelowało grono fachowców reprezentujących polskie i europejskie środowisko hodowlano-jeździeckie. W dyskusjach przytaczano bardzo ważne argumenty oraz przykłady pozytywnego wpływu współpracy wyścigów i jeździectwa na jakość koni sportowych. Podkreślano, że pełna krew w rodowodzie, to nie tylko bardziej sportowy typ, lepsza tkanka i większa wydolność. To także odporność na kontuzje i szybsza reaktywność, tak potrzebna na współczesnych, coraz bardziej technicznych zadaniach parkurowych i crossowych.
Aby te postulaty mogły „stać się ciałem”, w pierwszej kolejności potrzeba jak najszerszego sprawdzenia sportowego koni pełnej krwi, a zwłaszcza ogierów, które w przyszłości – po udowodnieniu swoich sportowych predyspozycji, mogłyby zainteresować hodowców koni sportowych. Potrzeba zbudowania systemu, który będzie ten proces wspierał, z pożytkiem zarówno dla hodowli koni ras wyścigowych, samych wyścigów, jak i dla ich późniejszych, docelowych użytkowników. Wiele polskich stadnin pełnej krwi (Iwno, Kozienice, Golejewko itd.) swego czasu prowadziło działalność jeździecką na bardzo wysokim poziomie, przez okres obejmujący wiele końskich pokoleń. Konsekwencją permanentnej kontroli uzdolnień sportowych koni, które wcześniej zostały sprawdzone wyścigowo, było wytworzenie się w ich pogłowiu prądów krwi gwarantujących przekazywanie cech sportowych na kolejne generacje, np. rodziny klaczy Hekla, Miramare, Solina, Brzytwa itd. Także późniejsze czasy pozwalają na przytoczenie kolejnych wspaniałych przykładów celowości takiego działania. Wszak rodzina klaczy Babilonia xx to dziś ścisła czołówka światowej hodowli koni do wkkw, a ród ogiera Arcus xx zdominował hodowlę polskich angloarabów. Nie byłoby tych osiągnięć, gdyby polski hodowca swego czasu nie dostrzegł potencjału, który tkwił w tych rumakach i nie dał im szansy sportowego i hodowlanego rozwoju, mimo że ich talent tylko w niewielkim stopniu ujawnił się w trakcie treningu wyścigowego.
Współczesna hodowla koni sportowych, z wielu przyczyn, staje się coraz bardziej genetycznie ograniczona, zawężona do kilku (maksymalnie kilkunastu) rodów męskich. A w przypadku niektórych krajów i organizacji hodowlanych towarzyszy temu także zawężanie się puli genetycznej do kilku rodzin żeńskich. Moda, potrzeby marketingowe, nowoczesne techniki rozrodu, jednostronna selekcja wyłącznie na cechy skoczności i ruchu sprawiają, że proces ten już nie postępuje, ale żywo galopuje w trudnym do przewidzenia kierunku. To niebezpieczeństwo jest też szansą dla hodowców koni ras wyścigowych, będących rezerwuarem genetyki przydatnej sportowo, a jednocześnie świeżej w hodowli koni sportowych.
Jeśli więc jesteś pasjonatem hodowli czy sportu jeździeckiego, a jednocześnie nie boisz się nowych wyzwań, to gorąco zapraszamy do udziału w aukcji – to szansa odniesienia sukcesu o wymiarze daleko wykraczającym poza osobistą satysfakcję.
Aby ułatwić decyzję o użyciu koni wyścigowych w sporcie i hodowli, PKWK dofinansuje trzy starty w zawodach jeździeckich koni zakupionych podczas Aukcji Koni Wyścigowych PKWK 2023.

cropped-Logo-PKWK22.png