ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA z 22.10.2021 r.

L.dz. 05-06/PR/2021                                                                                    Warszawa, dnia 25.10.2021 r.

  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA

z 22.10.2021 r.

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: Bieżącą obsługę informatyczną w PKWK

 

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego:

 

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, czy dobrze rozumiemy zapis: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie ryczałtem …. zł netto (za 5 godzin pracy) + za każdą zleconą i faktycznie przepracowaną rbh ….”

-czy każda faktura miesięczna będzie obejmowała ryczał 5 rbh (niezależnie od przepracowanych godzin – dotyczy  godzin 3 rbh na miejscu + 2 rbh zdalnie),?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Wynagrodzenie miesięczne będzie uzależnione od liczby przepracowanych na rzecz Zamawiającego godzin, czyli jeśli będzie tylko 3 rbh w m-cu, to faktura zostanie wystawiona tylko za te 3 rbh.

W świetle powyższego Zamawiający usuwa z rozdziału II ust. 1.1 „Istotne warunki zamówienia” Zapytania ofertowego oraz §2 ust. 1 i §5 ust. 1. Umowy następujące zapisy:

„Minimalna liczba godzin usług świadczonych dla Zamawiającego miesięcznie wynosi 5 godzin, w tym 3 godziny w siedzibie firmy, a 2 godziny możliwość świadczenia usługi zdalnie.

Niezależnie od powyższego, strony ustalają stały dyżur telefoniczny Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00”.

Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Usług, o których mowa w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdy miesięczny okres rozliczeniowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie ryczałtem ………… zł netto (za 5 godzin pracy) + podatek VAT oraz za każdą dodatkową zleconą i faktycznie przepracowaną roboczo-godzinę: ……….. zł netto + podatek VAT –

i w tych ww. usuniętych miejscach wprowadza do Zapytania ofertowego i Umowy nowe, następujące zapisy:

„Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie realizacji usług, o których mowa w §1 (rozdziale I.), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdy miesięczny okres rozliczeniowy, obliczone jako iloczyn liczby roboczogodzin świadczenia Usług i ceny jednostkowej za roboczogodzinę, która wynosi _________ złotych (słownie: ___________________), w tym podatek od towarów i usług (VAT) – dalej jako „Wynagrodzenie”.

Częstotliwość świadczonych usług oraz faktyczna liczba przepracowanych godzin przez Wykonawcę zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.

Łączny zakres usług, o których mowa w §1 (rozdziale I.), w czasie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć wartości 24.000 złotych netto.

W celu sprawnej realizacji usługi Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny oraz e-mailowy w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 16.00.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA z 19.10.2021 r.

L.dz. 04-06/PR/2021                                                                                    Warszawa, dnia 21.10.2021 r.

  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA z 19.10.2021 r.

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: Bieżącą obsługę informatyczną w PKWK

 

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego:

 

Pytanie 1. Jaka jest liczba użytkowników?

Odpowiedź: 12 użytkowników

 Pytanie 2. Jaka liczba sprzętu ma być objęta umową (ile serwerów/stacji roboczych/drukarek, itp.)?

Odpowiedź: 17 komputerów, 8 drukarek (wliczając urządzenia wielofunkcyjne), 2 serwery

Pytanie 3. Czy jest możliwość otrzymania wykazu modeli posiadanego sprzętu?

Pytanie 4. Czy użytkowany sprzęt jest na gwarancji producenta?

Odpowiedź na pytanie 3 i 4:

model szt. gwarancja
drukarka HP LJ P1102 2
drukarka HP LJ P1102w 1
Komputer PC HP 500B MT Win XP Pro 1
Komputer PC HP 6200 PRO Win 7 Pro 64 bit 1
Komputer PC HP Compaq 5800MT Win XP Pro 1
Komputer PC HP EliteDesk 800 G1 Win10 Pro 64 bit 1 czerwiec 2022
Komputer PC DELL Win 7 Pro 1
laptop DELL Vostro 3560 Win 7 Pro 64 bit 1
laptop HP 255 G3 (15-1) Win 8.1 64 bit 2
laptop HP ENVY 17-J117 Win 8 64 bit 1
laptop HP Pavillion Win Win 7 Pro 64 bit 1
laptop HP ProBook 470 Win 7 Pro 64 bit 1
MacBook Air 2017 macOS Big Sur 1
MAcBook Air MId 2012 macOS Catalina 1
Router Asus RT-AC68U 1
Serwer AMD RYZEN5 2400G Win 10 Home 64 bit (RAKS) 1
serwer plików Synology Disk Station DS918+ 1 czerwiec 2022
Switch TP-LINK TP-LINK TL-SG1016 1 GBit 1
urządzenie wielofunkcyjne Canon IP2018 1
urządzenie wielofunkcyjne Canon TR8550 1
urządzenie wielofunkcyjne HP LJ Pro M201dw 1
urządzenie wielofunkcyjne HP LJ Pro MFP M225dw 1
urządzenie wielofunkcyjne HP LJ Pro MFP M426fdn 1
Zestaw komputerowy PC Win 10 Pro 64 bit 4

Pytanie 5.

Jakie jest użytkowane oprogramowanie (system operacyjny/biurowy/księgowy/aplikacje itp. na stacjach roboczych i serwerach)?

Odpowiedź:

 • Microsoft:
 • Windows: XP, 7, 8, 8.1, 10,
 • Internet Explorer
 • Office (różne wersje),
 • Norton Antivirus,
 • Mozilla: Firefox, Thunderbird,
 • Google Chrome,
 • MacOS
 • Adobe Reader
 • ReadIris 17
 • ACDSee
 • Zoom
 • RAKS (obsługa przez dedykowaną firmę)
 • HOMAS – na serwerze zewn. (obsługa przez dedykowaną firmę)

Pytanie 6.

Jaki jest serwer pocztowy – czy usługa poczty uruchomiona jest na Państwa serwerze (jeśli tak, to jaka platforma), czy jest to usługa hostingowa (jeśli tak, to kto jest usługodawcą)?

Odpowiedź: serwer zewnętrzny, hosting w Home.pl

Pytanie 7. Jakie usługi i aplikacje są udostępnione na serwerach?

Odpowiedź: brak

Pytanie 8. Jaka jest wersja systemu LINUX?

Odpowiedź: obecnie brak

Pytanie 9. Jakie oprogramowanie użytkuje Zamawiający do wsparcia zdalnego?

Odpowiedź:  darmowy TeamViewer, darmowy Vinflector

Bieżąca obsługa informatyczna

Usługi

 1. Bieżąca  obsługa informatyczna w PKWK