2020.02.01 – egzamin na sędziego wyścigowego

Informujemy, że w sobotę 1. lutego br. o godz. 10:00 rozpocznie się, składający się z części testowej i ustnej, egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień sędziego wyścigowego.

Przypominamy, że do egzaminu mogą przystąpić osoby, które zaliczyły szkolenie sędziowskie (ostatnie lub wcześniejsze).

Konieczne jest też złożenie przez te osoby najpóźniej do 31 stycznia br. wniosku o nadanie uprawnień, ze wskazaniem konkretnych funkcji sędziowskich (członek Komisji Technicznej i Komisji Odwoławczej, obserwator, starter, u wagi, u celownika, u zegara), gdyż od tego zależy, który zestaw pytań zdający otrzyma.

Wniosek o nadanie uprawnień (wraz z klauzulą RODO) można przesłać w formie skanu podpisanego oryginału na mail pkwk@pkwk.org a oryginał należy dostarczyć do biura PKWK.

Komunikat nr 1

Warszawa, 24 stycznia 2020 r.

 Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 listopada 2019 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 24 stycznia 2020 r. uprawnienia do powożenia koni uzyskała Jessica MICHALCZEWSKA.   

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk

UWAGA! – 31 stycznia – ostatni dzień zgłoszeń do sezonu wyścigowego

UWAGA!!!!

Niekompletne zgłoszenia do sezonu wyścigowego (koni, barw, stajni, pracowników obsługi stajni i jeźdźców/powożących), czyli m.in. bez:

 • adresów właścicieli, trenerów, pracowników stajni i jeźdźców/powożących,
 • podpisów właścicieli, trenerów, pracowników stajni i jeźdźców/powożących,
 • podpisanych przez ww. właścicieli, trenerów, pracowników stajni i jeźdźców/powożących klauzul informacyjnych RODO

 NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

SZKOLENIE TRENERSKIE 2020

Pełnoletni kandydaci, w terminie do dnia 02.02.2020 r., winni wnieść opłatę za szkolenie oraz złożyć wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni wyścigowych (galopem lub kłusem), na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniami wskazanymi w Zarządzeniu Prezesa PKWK nr 2/2015. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia opłaty za szkolenie.

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem www.pkwk.pl/language/pl/wzory

 • Termin szkolenia: 08.02.2020 – 21.03.2020 r.
 • Opłata za udział w szkoleniu wraz z egzaminem końcowym wynosi: 1.000 złotych od osoby.
 • Koszty dojazdu, noclegów i pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK oraz na SGGW.
 • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz materiały dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe”.
 • Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu są maksymalnie 2 dni nieobecności na szkoleniu!

Kontakt w sprawie szkolenia: Jakub Kasprzak, Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych, tel. 22 843-10-34, j.kasprzak@pkwk.org

HARMONOGRAM SZKOLENIA  

Zarządzenia 2020

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2020 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2020 
 • Zarządzenie nr 02/2020 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2020 
 • Zarządzenie nr 03/2020 – Podkowy i kucie 2020 
 • Zarządzenie nr 04/2020 – Komisja egzaminacyjna sędziowie Warszawa 
 • Zarządzenie nr 05/2020 – Wymogi weterynaryjne 2020 
 • Zarządzenie nr 06/2020 – Nagrody dodatkowe 2020 
 • Zarządzenie nr 07/2020 – Dot. orzeczeń KT-Warszawa i KO ad. sprawy D. Petryakova z 2019 r. 
 • Zarządzenie nr 7A/2020 – Przyznanie wsparcia dla branży jeździeckiej w zw. z COVID-19 
 • Zarządzenie nr 09/2020 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2020-2 
 • Zarządzenie nr 10/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 11/2020 – Wymogi weterynaryjne 2020 
 • Zarządzenie nr 12/2020 – Składy sędziowskie 2020 
 • Zarządzenie nr 13/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 14/2020 – Komisja egzaminacyjna 2020 – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 15/2020 – Komisja egzaminacyjna jeźdźcy – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 16/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 18/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – uzupełnienie Wrocław 
 • Zarządzenie nr 19/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – aktualizacja Warszawa 
 • Zarządzenie nr 20/2020 – Komisja techniczna oraz lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 21/2020 – Powołanie komisji przetargowej 
 • Zarządzenie nr 23/2020 – Cennik opłat KS od 12.11.2020 
 • Zarządzenie nr 24/2020 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY Warszawa