Zarządzenia 2018

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2018 – Procedura zatwierdzania szczegółowych warunków gonitw 
 • Zarządzenie nr 02/2018 – W sprawie podków zabronionych i dopuszczonych w gonitwach w 2018 
 • Zarządzenie nr 04/2018 – Uzupełnienie listy zakładów opieki zdrowotnej 2018 
 • Zarządzenie nr 07/2018 – Składy sędziowskie 2018 
 • Zarządzenie nr 08/2018 – Nagrody dodatkowe PKWK 2018 
 • Zarządzenie nr 09/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018- Wrocław 
 • Zarządzenie nr 10/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 11/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Warszawa aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 12/2018 – Komisja egzaminacyjna 2018 – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 13/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Warszawa aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 14/2018 – Nagrody dodatkowe PKWK dla właścicieli 2-l. koni xx 2018 
 • Zarządzenie nr 15/2018 – Polityka prywatności PKWK 
 • Zarządzenie nr 16/2018 – Komisja egzaminacyjna Wrocław – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 17/2018 – Składy sędziowskie 2018 – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 18/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Sopot 
 • Zarządzenie nr 19/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Sopot aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 20/2018 – Komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE Warszawa 
 • Zarządzenie nr 21/2018 – Sędziowie 2018 aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 22/2018 – Wymogi weterynaryjne 
 • Zarządzenie nr 23/2018 – Sędziowie KT – Kraków 
 • Zarządzenie nr 24/2018 – Komisja egzaminacyjna – jeźdźcy, powożący 6.09 
 • Zarządzenie nr 25/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Kraków 

Informacje wyścigowe

WYŚCIGI KRAJOWE

Aktualizacje

 • Grupy koni – lato 2018 – Aktualizacja 21.11.2018 
 • Grupy koni – wiosna 2018 – Aktualizacja 2.07.2018 
 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu 1/2018 – Aktualizacja 14.11.2018 
 • Starty zagraniczne w sezonie 2018 
 • Czempionat Młodych Jeźdźców 2018 – Aktualizacja 13.11.2018 

Listy, wykazy, licencje

Plany gonitw i regulaminy organizatorów

Warszawa

 • I skreślenie do Wielka Warszawska – G1 POL (konie pełnej krwi angielskiej) 2018 
 • Uzupełnienie warunków gonitw handikapowych od 7.07.2018 – 10.11.2018 Warszawa 
 • Zgłoszenia do Wielka Warszawska – G1 POL (konie pełnej krwi angielskiej) 2018 
 • Zgłoszenia do Nagrody Europy (G3-PA) (konie arabskie czystej krwi) 2018 
 • Zgłoszenia do Al Khalediah Poland Cup (konie arabskie czystej krwi) 2018 
 • I skreślenie do Nagrody Białki (konie arabskie czystej krwi) 2018 
 • Zgłoszenia do Nagrody Białki (konie arabskie czystej krwi) 2018 
 • I skreślenie do Derby (konie pełnej krwi angielskiej) 2018 
 • Zgłoszenia do Derby (konie pełnej krwi angielskiej) 2018 
 • I skreślenie do Derby (konie arabskie czystej krwi) 2018 
 • Zgłoszenia do Derby (konie arabskie czystej krwi) 2018 
 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2018 – Warszawa-Służewiec 
 • Regulamin Organizatora 2018 Warszawa-Służewiec 
 • Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Warszawa 
 • Zmiana do Rocznego Planu gonitw 2018 Warszawa-Służewiec (terminy zapisów) 
 • Zmiana do Rocznego Planu gonitw 2018 Warszawa-Służewiec (Westminster Freundschaftspreis) 
 • Gonitwa dodatkowa – 6 maja 2018 Warszawa 
 • Zmiana warunków gonitwy handikapowej – 8 lipca 2018 Warszawa 
 • Zmiana warunków gonitw – 12 sierpnia 2018 Warszawa 
 • Gonitwa dodatkowa – 13 października 2018 Warszawa 

Wrocław

 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2018 – WTWK-Partynice 
 • Regulamin Organizatora 2018 WTWK-Partynice 
 • Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Wrocław 
 • Gonitwa dodatkowa – 13 maja 2018 Wrocław 
 • Gonitwy dodatkowe – 29 kwietnia 2018 Wrocław 
 • Dodatkowy dzień wyścigowy – 26 sierpnia 2018 Wrocław 
 • Dodatkowy dzień wyścigowy – 30 września 2018 Wrocław 
 • Dodatkowy dzień wyścigowy – 7 października 2018 Wrocław 
 • Gonitwy dodatkowe – 21 października 2018 Wrocław 

Sopot

 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2018 – Sopot 
 • Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Sopot 
 • Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Sopot aktualizacja 
 • Regulamin Organizatora 2018 – Sopot 

Błonia Krakowskie

 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2018 – Błonia Krakowskie 
 • Regulamin Organizatora 2018 – Błonia Krakowskie 

WYŚCIGI ZAGRANICZNE

 • Przelicznik walut w roku 2018 
 • Czechy – gonitwy klasyczne 2018 
 • Czechy – wymogi weterynaryjne  
 • Czechy – informacja dla trenerów i właścicieli zapisujących konie do gonitw  
 • Czechy – nowe przepisy dotyczące bata 
 • Francja – nowe przepisy dotyczące bata 
 • Francja – obowiązkowe szczepienia 
 • Niemcy – przepisy dotyczące bata 
 • Słowacja – gonitwy klasyczne 2018 
 • Węgry – propozycje gonitw 2018 
 • Węgry – wymogi weterynaryjne 

15 stycznia 2018 r. – Termin składania wniosków o licencje sędziowskie na 2018 rok

Sędziowie wyścigowi, zainteresowani pełnieniem funkcji sędziego w sezonie 2018, w celu uzyskania licencji składają opłacone wnioski o licencje (do Prezesa PKWK) oraz ankiety sędziowskie* (do Rady PKWK, która m.in. na ich podstawie będzie oceniać kandydatów i głosować wniosek do Prezesa o powołanie sędziów).

*W przypadku osób, które nie pełniły funkcji sędziego w sezonie 2017 lub chciałyby pełnić inną, niż poprzednio funkcję (w ramach posiadanych uprawnień), wymagane jest wypełnienie całej ankiety, łącznie z pkt. 5 – uzasadnieniem. Pozostali sędziowie wypełniają punkty 1-4.


Nieprzekraczalny termin składania wniosków o licencję sędziego to poniedziałek 15 stycznia 2018 r.

Proszę pamiętać, że aby wniosek o licencję został rozpatrzony, musi być wcześniej opłacony. Bez opłaty licencja nie zostanie wystawiona, a bez niej kandydatura osoby o nią wnioskującej nie zostanie uwzględniona w głosowaniu Rady PKWK.

Głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2018 odbędzie się podczas posiedzenia Rady PKWK w dniu 17 stycznia 2018 r.

Formularze można pobrać tutaj.

Dane do przelewu znajdują się tutaj.

2018.01.06 – EGZAMIN dla kandydatów na sędziów wyścigowych (członek KT i KO, obserwator)

Informujemy, że 6 stycznia 2018 r. (sobota), o godz. 10.00  odbędzie się egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień oraz licencję do pełnienie funkcji sędziego wyścigowego (członka komisji technicznej i komisji odwoławczej, obserwatora). Egzamin będzie się składał z części pisemnej i ustnej.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby z udokumentowanym zaliczeniem specjalistycznego szkolenia przeprowadzonego przez PKWK.

Część pisemna egzaminu:

 • trwa 90 minut;
 • przeprowadzana jest w formie testu składającego się ze 100 zadań zamkniętych, zawierających kilka odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa;
 • za odpowiedź prawidłową przyznawany jest 1 punkt.
 • Do zaliczenia części pisemnej egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania, czyli poprawne rozwiązanie co najmniej 60 zadań testu.

Osoby, które zaliczą część pisemną egzaminu, będą mogły przystąpić do jego części ustnej, która przeprowadzona zostanie tego samego dnia w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w Warszawie.

Część ustna egzaminu:

 • polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania i wykonaniu przez zdającego zadań określonych przez członków Komisji.
 • O zaliczeniu części ustnej egzaminu składanego przez daną osobę Komisja rozstrzyga większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 22 843-10-34

Nowe wzory formularzy wniosków o licencje

Przypominamy, że od 6.04.2017 r. obowiązują nowe wzory formularzy wniosków o licencje: sędziego wyścigowego, na trenowanie koni, trenowanie własnych koni, jeździecką, powożącego i o pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową oraz o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych.

Prosimy o składanie wniosków na aktualnych formularzach, które udostępniamy w zakładce Formularze do pobrania.

Handikap generalny na dzień 13.11.2017

Konie pełnej krwi angielskiej

4-letnie i starsze

1. og. Va Bank 93,5
2. og. Caccini 91
3. kl. Silvera 85
4. og. Emperor Ajeez 79,5
5. og. Kokshe 78
6. og. Design 77,5
7. og. Bronislav 76,5
8. og. Neo 76
9. kl. Uczitelka Tanca 76
10. wał. Wiedzmin 76
11. og. Nikus 75,5
12. wał. Szamet 75
13. kl. Height of Beauty 75
14. og. Bowie 74,5
15. og. Dacosse 74,5
16. og. Hard Work 74
17. wał. Calmir 73,5
18. og. Modraszek 73,5
19. og. Solin 73
20. og. Novitor 73
21. kl. Claudette 72,5
22. og. Helio Bareliere 72
23. kl. Iron Belle 72
24. kl. Finalistka 71,5
25. kl. Gracja 71,5
26. wał. Gared 71,5
27. og. Dystans 71
28. og. Subiectum 70,5
29. og. Easy Go 70,5
30. wał. Baahy 70,5
31. og. Naf 70
32. wał. Letbygonesbeicons 70
33. og. Excalibur 70
34. og. Thorn 69,5
35. kl. Zarra 69,5
36. og. Lafayett 69,5
37. og. Brisingr 69
38. og. Living Legend 69
39. og. Eston 68,5
40. kl. Novelina 68,5
41. og. Langfuhr 68
42. kl. Kapryśna 68
43. og. Blue Ninja 68
44. kl. Lady Art 67,5
45. og. Party Animal 67
46. wał. Newman 67
47. og. Suwenir 66,5
48. kl. Defar 66
49. wał. Just Gold 65,5
50. wał. Salzburg 65
51. og. Karim 64,5
52. og. Tebinio 64
53. og. Szapiro 64
54. kl. Rustique 64
55. og. Sopran Tamo 64
56. kl. Tea 63,5
57. og. Alvani 63,5
58. og. Dakard 63
59. kl. Essea 62,5
60. og. Thunder Thor 62
61. wał. Tabor 61,5
62. og. Kiaron 61,5
63. og. Kinder Jape 61
64. kl. Dunayka 61
65. kl. Tankredi 60,5
66. kl. Bogini 60
67. kl. Ameryka 59
68. og. Sopran Pokeer 59
69. kl. Javorka 58,5
70. kl. Temaxa 58,5
71. og. Komandor 58
72. og. Nitrolak 57,5
73. og. Peregrino 57,5
74. kl. Free-Lu 57
75. kl. Intifada 57
76. wał. Agatek 56,5
77. kl. Irga 56,5
78. og. Dekret 56
79. kl. Karenina 56
80. og. Turin 55,5
81. wał. Rakisz 55,5
82. kl. Isuzu 55
83. kl. Amoreena 54,5
84. kl. Carmel Valley 54,5
85. wał. Monte Luppo 54,5
86. kl. Symetria 54
87. kl. Super Quick 53,5
88. kl. Dais 53,5
89. kl. Guerra 53
90. wał. Incinatus 53
91. og. Sobol 52,5
92. og. Test 52
93. kl. Ice Loly 52
94. og. Vitez 51,5
95. wał. Daydreamer 51,5
96. og. Zew 51
97. kl. Miss Alexandra 50,5
98. kl. Essence 50,5
99. kl. Bella Tertullia 48
100. wał. Jansen 47,5
101. kl. Kasawa 47
102. kl. Syberia 45
103. og. Issachar 44
104. kl. Efezka 43,5
105. wał. Rimigliano 42
106. kl. Trzy Korony 40
107. kl. Evolette 40
108. kl. Nebra 39
109. wał. Dollar Boy 38

3-letnie

1. og. Bush Brave 87,5
2. og. Velnelis 79
3. og. Petronius 79
4. kl. Jagienka 78,5
5. og. Umberto Caro 78
6. og. Kurier 77,5
7. og. Largo Forte 77
8. kl. Furia 76,5
9. og. Dżumandi 75,5
10. og. Magnetic 75,5
11. og. Jules’s Dream 75,5
12. kl. Mona Kerbili 75
13. og. Sumidero 75
14. og. Percy 74,5
15. kl. Fabulous Angel 74,5
16. og. Incognito 74
17. og. Polish Spirit 74
18. kl. Tagra 74
19. kl. Almenar 73,5
20. og. Blue Connoisseur 73,5
21. wał. Bromsky 73
22. og. Dżan Moritz 72,5
23. kl. Opuncja 72,5
24. og. Bellerofont 72,5
25. og. Spasski 72
26. og. Meltimo 72
27. wał. Tribunal 71,5
28. og. Mourtajez 71,5
29. og. Invincible Gunner 71,5
30. og. Jam Duke 71
31. og. Definition 70,5
32. og. Rio de Cerisy 70,5
33. og. Faraon 70,5
34. kl. Shantaram 69,5
35. og. Network 69,5
36. og. Indigo Ocean 68,5
37. og. Tudemon 68
38. kl. Aminata 68
39. og. Albaicin 68
40. og. Shalkar 68
41. og. Chant Soldier 67,5
42. kl. Time of Glory 67,5
43. kl. Circle Centuria 67
44. og. Lion Cut 67
45. kl. Black Beauty 67
46. kl. Ravie des Bournais 66,5
47. kl. Promenada 66,5
48. og. Nider 66,5
49. og. Omer 66,5
50. wał. Koniak 66
51. og. Tango Turf 66
52. og. Mentalista 65,5
53. kl. Theskyisnolimit 65,5
54. kl. Urugwajka 65,5
55. og. Illdowhatican 65,5
56. kl. Akiria 65
57. og. Eluzzam 65
58. kl. Pipasol 64,5
59. kl. Persifona 64,5
60. kl. Nagroda 64,5
61. og. Piemont 64
62. kl. Kranti 64
63. kl. Tebira 63,5
64. kl. Dylayla 63,5
65. og. Silver Boy 63
66. kl. Królowa Bona 63
67. og. Salvador 63
68. og. Strzelin 63
69. kl. Maiandra 62,5
70. kl. Rose Knot 62,5
71. kl. Nota 62,5
72. og. Nanon 62,5
73. og. Kaszi 62,5
74. og. Freddyisready 62,5
75. og. Perseyver 62
76. wał. Herbatnik 62
77. kl. Incepcja 62
78. kl. Tuogh Szumawa 61,5
79. kl. Sweet As Sugar 61,5
80. kl. Haruza 61,5
81. og. Golden Glider 61
82. kl. Fibi 61
83. og. Hipster 61
84. wał. Jack Power 60,5
85. og. Kreator 60,5
86. og. Memo 60,5
87. og. Sando 60
88. og. Jam Babinicz 60
89. kl. Tyberia 60
90. kl. Makeitorbreakeit 59,5
91. og. Lucky Dream 59,5
92. kl. Ukraina 59
93. kl. Showmeyourheaven 59
94. og. Druid Magic 59
95. kl. Gratsiya 58,5
96. kl. Ugoda 58,5
97. kl. Guarda 58,5
98. kl. Marsa Alam 58
99. kl. Great Chance 58
100. og. Kazal 58
101. kl. Melodine 58
102. og. Maur 57,5
103. kl. Targa 57,5
104. og. Idol 57,5
105. kl. Karen 57,5
106. kl. Stella 57
107. kl. Fuengirola 57
108. kl. Kolada 56,5
109. og. Norn 56,5
110. kl. Taida 56,5
111. kl. Story of My Life 56,5
112. kl. Dawony 56
113. og. Sakiro 56
114. kl. Majestic Haze 56
115. og. Remus 56
116. kl. Speedy Szumawa 55,5
117. kl. Stuhna 55,5
118. kl. Samba Pa Ti 55,5
119. og. Dazzler 55
120. kl. Milionerka 55
121. kl. Diabolina 55
122. kl. Turnera 54,5
123. kl. Mrs Henry 54
124. og. Torcal 54
125. kl. Bruschetta 54
126. kl. Minija 54
127. wał. Chief Navigator 54
128. kl. Kopra 53,5
129. kl. Beauty Star 53,5
130. kl. Augusta 53,5
131. kl. Key To Life 53
132. kl. Wanilia 53
133. wał. Akim 53
134. og. Haad Rin 52,5
135. kl. Solitaire 52
136. kl. Baby You Think 51,5
137. kl. Vivace 51
138. kl. Serbia 51
139. og. Big Red 50,5
140. kl. Banja Luka 50,5
141. og. Cedar 50
142. wał. Vabank 50
143. kl. Insignia 49,5
144. kl. Zaria River 49,5
145. kl. Dallina 49,5
146. kl. Da Llana 49
147. og. Aperfectdaytofly 48,5
148. kl. Lucky Bibi 48,5
149. og. Zaraz Wracam 48
150. og. Tactic Bareliere 47,5
151. og. Dunay Great 47
152. kl. Teteria 46,5
153. og. Unkas 46,5
154. og. Gibraltar 46
155. kl. Katrina Royal 45
156. kl. Dialina 44,5
157. og. Najaar 44
158. kl. Borega 43,5
159. kl. Kirowa 43
160. og. Ekwador 43
161. kl. New Life 42,5
162. kl. Hawidor 42
163. kl. Moon Bird 41
164. og. Secret of Szumawa 41
165. kl. Golden Beneva 40
166. kl. Na Li 40
167. og. Juki Star 39
168. og. Donpress 39
169. kl. Shreeya 38
170. kl. Hadassa 38
171. kl. Gruzja 38
172. kl. Indila 38
173. kl. Forteca 37
174. kl. Królewna 36
175. og. Amber Code 35
176. og. Nico 33
177. kl. Naharana 31
178. kl. Syria 30
179. kl. Santa Exela 30
180. og. Kair 30
181. kl. Sporada 28
182. kl. Joga 26
183. kl. Tempura 25
184. og. Dangar 15
Konie arabskie czystej krwi

5-letnie i starsze

1. wał. Burkan Al Khalidiah 79,5
2. og. Alladyn 78
3. kl. Shahad Athbah 77,5
4. og. Mogadiusz 77
5. og. SS Mothill 76
6. og. Salman Al Khalidiah 75
7. og. Arash 73
8. wał. Ouzbeks du Panjshir 72,5
9. kl. Jafeel Athbah 72,5
10. og. Adash 72
11. og. V.I.P. Kossack 71,5
12. og. L’Eau du Gange 70
13. og. Etorio 69
14. og. Ussam de Carrere 69
15. wał. Inextremo 69
16. kl. Miss Dahess MNM 68,5
17. og. Bariq Dazzelour 68
18. og. Evergonnatouchthis 66
19. wał. Mufid 65,5
20. og. Horacy 65,5
21. og. Boy Mugatin 65
22. kl. Echaruna 65
23. kl. Dirhem 64,5
24. og. Euro Dahess MNM 64,5
25. wał. Estarion 64,5
26. og. Nachshon 63,5
27. wał. Dar Duni 63
28. wał. LB Naj 61,5
29. og. Terrior 61
30. og. Wasilew 61
31. og. Al-Ral 60
32. og. Addis 59,5
33. og. Sindjar Al Khalediah 59,5
34. wał. Adding 57,5
35. og. Cepton 56
36. wał. Zadan 56
37. wał. Wierzbin 55
38. wał. Narcyz 54
39. wał. Tollee Dust 52
40. kl. Riad Hibah 51,5
41. og. Nawigator 50
42. og. Yoav 48
43. og. Stinger 48
44. kl. D’Achila 47
45. kl. Kortni Love 44,5
46. og. Orbitale 43
47. og. Airforce 20
48. og. Elpiron 15

4-letnie

1. kl. Shannon Queen 80
2. og. Bandolero 78,5
3. kl. Twilight 76,5
4. og. Hanouh 76
5. kl. Arwa 75,5
6. og. Sarin Hel 75
7. og. Fateh 75
8. og. Palmir 74,5
9. kl. Wielka Dalena 74
10. kl. Gusa 73
11. og. Sudtag 71
12. og. Zahaab 70,5
13. og. Elader 70
14. og. Chill Force 70
15. og. Guerro 70
16. og. Minastirit 69,5
17. og. Piaget 69
18. kl. Awita 68,5
19. og. Esid In Zamour 68
20. og. Sunny Amber KRF 67,5
21. kl. Aljasra 67
22. og. Matar 66
23. wał. Wunderfitz von Südbaden 65,5
24. kl. Ondina 65,5
25. kl. Kiyara 65
26. og. Ernest 64,5
27. og. Paliusz 64,5
28. kl. Elmuna 64
29. og. Wadi Kahil 64
30. kl. Om Daksha 62,5
31. kl. Lady Dahess MNM 62,5
32. og. Chaco 62
33. og. Benissimo 61
34. og. Peon 61
35. og. Farid Talatash 60,5
36. kl. Nefera 60,5
37. og. Marsat 60,5
38. og. Fahad 59,5
39. og. Muzaffar 59,5
40. kl. WMA Sea Star 58,5
41. kl. Danaida 57,5
42. kl. Orionka 57
43. kl. Alruna 55,5
44. kl. Brandjelina 55,5
45. kl. Aktywa 53
46. og. Haris 52,5
47. og. Sagramor 52,5
48. kl. Haneczka 52
49. kl. Zazuzi Zazuza 52
50. og. Pitawal 50,5
51. kl. Alsa 50,5
52. og. Operon 50,5
53. kl. Mimzy 50
54. og. Cynar 49
55. kl. Eridani 49
56. og. Dekadens 48
57. og. Trezor 47,5
58. og. Bachus 47
59. kl. Bint Mira Ceti 45
60. kl. Nagroda 38
61. kl. Alia 38
62. og. BV Arys 35
63. kl. Cepadu 26
64. kl. Sabra 24

Handikaper
Krzysztof Wolski

Handikap generalny na dzień 06.11.2017

Konie pełnej krwi angielskiej

4-letnie i starsze

1. og. Va Bank 93,5
2. og. Caccini 91
3. kl. Silvera 85
4. og. Emperor Ajeez 79,5
5. og. Kokshe 78
6. og. Design 77,5
7. og. Bronislav 76,5
8. og. Neo 76
9. kl. Uczitelka Tanca 76
10. wał. Wiedzmin 76
11. og. Nikus 75,5
12. wał. Szamet 75
13. kl. Height of Beauty 75
14. og. Bowie 74,5
15. og. Dacosse 74,5
16. wał. Calmir 74
17. og. Hard Work 74
18. og. Modraszek 73,5
19. kl. Finalistka 73,5
20. og. Solin 73
21. kl. Claudette 73
22. og. Novitor 73
23. og. Helio Bareliere 72
24. kl. Iron Belle 72
25. kl. Gracja 71,5
26. wał. Gared 71,5
27. og. Dystans 71
28. og. Subiectum 71
29. og. Easy Go 71
30. wał. Baahy 70,5
31. og. Naf 70
32. wał. Letbygonesbeicons 70
33. og. Excalibur 70
34. og. Thorn 69,5
35. kl. Zarra 69,5
36. og. Lafayett 69,5
37. og. Brisingr 69
38. og. Living Legend 69
39. og. Eston 68,5
40. kl. Novelina 68,5
41. og. Langfuhr 68
42. kl. Kapryśna 68
43. og. Blue Ninja 68
44. kl. Lady Art 67,5
45. og. Party Animal 67
46. wał. Newman 67
47. og. Suwenir 66,5
48. kl. Defar 66
49. wał. Just Gold 65,5
50. wał. Salzburg 65
51. og. Karim 64,5
52. og. Tebinio 64
53. og. Szapiro 64
54. kl. Rustique 64
55. og. Sopran Tamo 64
56. kl. Tea 63,5
57. og. Alvani 63,5
58. og. Dakard 63
59. kl. Essea 62,5
60. og. Thunder Thor 62
61. wał. Tabor 61,5
62. og. Kiaron 61,5
63. og. Kinder Jape 61
64. kl. Dunayka 61
65. kl. Tankredi 60,5
66. kl. Bogini 60
67. og. Nitrolak 59
68. kl. Ameryka 59
69. og. Sopran Pokeer 59
70. kl. Javorka 58,5
71. kl. Temaxa 58,5
72. kl. Free-Lu 58
73. og. Komandor 58
74. og. Peregrino 57,5
75. kl. Intifada 57
76. wał. Agatek 56,5
77. og. Dekret 56
78. kl. Karenina 56
79. kl. Irga 56
80. og. Turin 55,5
81. wał. Rakisz 55,5
82. kl. Isuzu 55
83. kl. Amoreena 54,5
84. kl. Guerra 54,5
85. kl. Carmel Valley 54,5
86. wał. Monte Luppo 54,5
87. kl. Symetria 54
88. kl. Super Quick 53,5
89. kl. Dais 53,5
90. wał. Incinatus 53
91. og. Sobol 52,5
92. og. Test 52,5
93. kl. Ice Loly 52
94. og. Vitez 51,5
95. wał. Daydreamer 51,5
96. og. Zew 51
97. kl. Miss Alexandra 50,5
98. kl. Essence 50,5
99. kl. Bella Tertullia 48
100. wał. Jansen 47,5
101. kl. Kasawa 47
102. kl. Syberia 45
103. og. Issachar 44
104. kl. Efezka 43,5
105. wał. Rimigliano 42
106. kl. Trzy Korony 40
107. kl. Evolette 40
108. kl. Nebra 39
109. wał. Dollar Boy 38

3-letnie

1. og. Bush Brave 87,5
2. og. Velnelis 79
3. og. Petronius 79
4. kl. Jagienka 78,5
5. og. Umberto Caro 78
6. og. Kurier 77,5
7. og. Largo Forte 77
8. kl. Furia 76,5
9. og. Dżumandi 75,5
10. og. Magnetic 75,5
11. kl. Mona Kerbili 75
12. og. Sumidero 75
13. og. Percy 74,5
14. kl. Fabulous Angel 74,5
15. og. Incognito 74
16. og. Polish Spirit 74
17. kl. Tagra 74
18. kl. Almenar 73,5
19. og. Jules’s Dream 73,5
20. wał. Bromsky 73
21. og. Blue Connoisseur 73
22. og. Dżan Moritz 72,5
23. kl. Opuncja 72,5
24. og. Bellerofont 72,5
25. og. Spasski 72
26. og. Meltimo 72
27. wał. Tribunal 71,5
28. og. Mourtajez 71,5
29. og. Invincible Gunner 71,5
30. og. Jam Duke 71
31. og. Definition 70,5
32. og. Rio de Cerisy 70,5
33. og. Faraon 70,5
34. kl. Shantaram 69,5
35. og. Network 69,5
36. og. Indigo Ocean 68,5
37. og. Tudemon 68
38. kl. Aminata 68
39. og. Albaicin 68
40. og. Shalkar 68
41. kl. Ravie des Bournais 67,5
42. og. Chant Soldier 67,5
43. kl. Time of Glory 67,5
44. kl. Circle Centuria 67
45. og. Lion Cut 67
46. kl. Promenada 67
47. kl. Black Beauty 67
48. og. Nider 66,5
49. wał. Koniak 66
50. kl. Nagroda 66
51. og. Tango Turf 66
52. og. Mentalista 65,5
53. kl. Theskyisnolimit 65,5
54. kl. Urugwajka 65,5
55. og. Illdowhatican 65,5
56. kl. Akiria 65
57. og. Eluzzam 65
58. kl. Pipasol 64,5
59. kl. Persifona 64,5
60. kl. Tuogh Szumawa 64,5
61. og. Piemont 64
62. kl. Tebira 63,5
63. kl. Dylayla 63,5
64. kl. Sweet As Sugar 63,5
65. kl. Kranti 63
66. og. Silver Boy 63
67. kl. Królowa Bona 63
68. og. Salvador 63
69. og. Strzelin 63
70. kl. Maiandra 62,5
71. kl. Rose Knot 62,5
72. kl. Nota 62,5
73. og. Nanon 62,5
74. og. Kaszi 62,5
75. og. Freddyisready 62,5
76. og. Perseyver 62
77. wał. Herbatnik 62
78. kl. Incepcja 62
79. kl. Haruza 61,5
80. og. Omer 61,5
81. og. Golden Glider 61
82. kl. Fibi 61
83. og. Hipster 61
84. wał. Jack Power 60,5
85. og. Kreator 60,5
86. og. Memo 60,5
87. og. Sando 60
88. og. Jam Babinicz 60
89. kl. Tyberia 60
90. kl. Makeitorbreakeit 59,5
91. og. Lucky Dream 59,5
92. kl. Ukraina 59
93. kl. Showmeyourheaven 59
94. og. Druid Magic 59
95. kl. Gratsiya 58,5
96. kl. Ugoda 58,5
97. kl. Marsa Alam 58
98. kl. Great Chance 58
99. og. Kazal 58
100. kl. Melodine 58
101. kl. Stella 57,5
102. og. Maur 57,5
103. kl. Targa 57,5
104. og. Idol 57,5
105. kl. Karen 57,5
106. kl. Speedy Szumawa 57
107. kl. Dawony 57
108. kl. Fuengirola 57
109. kl. Kolada 56,5
110. og. Norn 56,5
111. kl. Taida 56,5
112. kl. Story of My Life 56,5
113. og. Sakiro 56
114. kl. Guarda 55,5
115. kl. Stuhna 55,5
116. kl. Samba Pa Ti 55,5
117. kl. Majestic Haze 55,5
118. og. Dazzler 55
119. kl. Milionerka 55
120. kl. Diabolina 55
121. kl. Turnera 54,5
122. kl. Mrs Henry 54
123. og. Torcal 54
124. kl. Bruschetta 54
125. kl. Minija 54
126. wał. Chief Navigator 54
127. kl. Kopra 53,5
128. kl. Beauty Star 53,5
129. kl. Augusta 53,5
130. kl. Key To Life 53
131. kl. Wanilia 53
132. wał. Akim 53
133. og. Haad Rin 52,5
134. kl. Solitaire 52
135. kl. Baby You Think 51,5
136. og. Gibraltar 51,5
137. kl. Vivace 51
138. kl. Serbia 51
139. og. Big Red 50,5
140. kl. Banja Luka 50,5
141. og. Cedar 50
142. og. Remus 50
143. wał. Vabank 50
144. kl. Insignia 49,5
145. kl. Zaria River 49,5
146. kl. Dallina 49,5
147. kl. Da Llana 49
148. og. Aperfectdaytofly 48,5
149. kl. Lucky Bibi 48,5
150. og. Zaraz Wracam 48
151. og. Tactic Bareliere 47,5
152. og. Dunay Great 47
153. kl. Teteria 46,5
154. og. Unkas 46,5
155. kl. Borega 46
156. kl. Katrina Royal 45
157. kl. Dialina 44,5
158. og. Najaar 44
159. kl. Na Li 43,5
160. kl. Kirowa 43
161. og. Ekwador 43
162. kl. New Life 42,5
163. kl. Hawidor 42
164. kl. Moon Bird 41
165. kl. Golden Beneva 40
166. og. Juki Star 39
167. og. Donpress 39
168. kl. Shreeya 38
169. kl. Hadassa 38
170. kl. Gruzja 38
171. kl. Indila 38
172. kl. Forteca 37
173. kl. Królewna 36
174. og. Secret of Szumawa 36
175. og. Amber Code 35
176. og. Nico 33
177. kl. Naharana 31
178. kl. Syria 30
179. kl. Santa Exela 30
180. og. Kair 30
181. kl. Sporada 28
182. kl. Joga 26
183. kl. Tempura 25
184. og. Dangar 15
Konie arabskie czystej krwi

5-letnie i starsze

1. wał. Burkan Al Khalidiah 79,5
2. og. Alladyn 78
3. kl. Shahad Athbah 77,5
4. og. Mogadiusz 77
5. og. SS Mothill 76
6. og. Salman Al Khalidiah 75
7. og. Arash 73
8. wał. Ouzbeks du Panjshir 72,5
9. kl. Jafeel Athbah 72,5
10. og. Adash 72
11. og. V.I.P. Kossack 71,5
12. og. L’Eau du Gange 70
13. og. Etorio 70
14. og. Ussam de Carrere 69
15. wał. Inextremo 69
16. kl. Miss Dahess MNM 68,5
17. og. Bariq Dazzelour 68
18. og. Boy Mugatin 66
19. og. Evergonnatouchthis 66
20. kl. Echaruna 65,5
21. wał. Mufid 65,5
22. og. Horacy 65,5
23. kl. Dirhem 64,5
24. og. Euro Dahess MNM 64,5
25. wał. Estarion 64,5
26. og. Nachshon 63,5
27. wał. Dar Duni 63
28. og. Terrior 62
29. wał. LB Naj 61,5
30. og. Wasilew 61
31. og. Al-Ral 60
32. og. Addis 59,5
33. og. Sindjar Al Khalediah 59,5
34. wał. Wierzbin 58,5
35. og. Cepton 58
36. wał. Adding 57,5
37. wał. Zadan 56
38. wał. Narcyz 54
39. wał. Tollee Dust 52
40. kl. Riad Hibah 51,5
41. og. Nawigator 50
42. og. Yoav 48
43. og. Stinger 48
44. kl. D’Achila 47
45. kl. Kortni Love 44,5
46. og. Orbitale 43
47. og. Airforce 20
48. og. Elpiron 15

4-letnie

1. kl. Shannon Queen 80
2. og. Bandolero 78,5
3. kl. Twilight 76,5
4. og. Hanouh 76
5. kl. Arwa 75,5
6. og. Sarin Hel 75
7. og. Fateh 75
8. og. Palmir 74,5
9. kl. Wielka Dalena 74
10. kl. Gusa 73
11. og. Sudtag 71
12. og. Zahaab 70,5
13. kl. Awita 70,5
14. og. Elader 70
15. og. Chill Force 70
16. og. Minastirit 69,5
17. og. Guerro 69,5
18. og. Piaget 69
19. og. Esid In Zamour 68
20. kl. Aljasra 67
21. kl. Elmuna 66,5
22. og. Matar 66
23. wał. Wunderfitz von Südbaden 65,5
24. kl. Kiyara 65
25. og. Ernest 65
26. og. Paliusz 64,5
27. og. Wadi Kahil 64
28. og. Benissimo 63
29. kl. Om Daksha 62,5
30. kl. Lady Dahess MNM 62,5
31. og. Peon 62
32. kl. Ondina 61,5
33. og. Sunny Amber KRF 61
34. og. Farid Talatash 60,5
35. og. Chaco 60,5
36. kl. Nefera 60,5
37. og. Marsat 60,5
38. og. Fahad 59,5
39. og. Muzaffar 59,5
40. kl. WMA Sea Star 58,5
41. kl. Danaida 57,5
42. kl. Orionka 57
43. kl. Alruna 55,5
44. kl. Brandjelina 55,5
45. kl. Aktywa 53
46. og. Haris 52,5
47. og. Sagramor 52,5
48. kl. Haneczka 52
49. kl. Zazuzi Zazuza 52
50. og. Pitawal 50,5
51. kl. Alsa 50,5
52. og. Operon 50,5
53. kl. Mimzy 50
54. og. Cynar 49
55. kl. Eridani 49
56. og. Dekadens 48
57. og. Trezor 47,5
58. og. Bachus 47
59. kl. Bint Mira Ceti 45
60. kl. Nagroda 38
61. kl. Alia 38
62. og. BV Arys 35
63. kl. Cepadu 26
64. kl. Sabra 24

Handikaper
Krzysztof Wolski

Handikap generalny na dzień 30.10.2017

Konie pełnej krwi angielskiej

4-letnie i starsze

1. og. Va Bank 93,5
2. og. Caccini 91
3. kl. Silvera 85
4. og. Emperor Ajeez 79,5
5. og. Kokshe 78
6. og. Design 77,5
7. og. Bronislav 76,5
8. og. Neo 76
9. kl. Uczitelka Tanca 76
10. wał. Wiedzmin 76
11. og. Nikus 75,5
12. wał. Szamet 75
13. kl. Height of Beauty 75
14. og. Bowie 74,5
15. wał. Calmir 74
16. og. Hard Work 74
17. og. Dacosse 73,5
18. og. Modraszek 73,5
19. kl. Finalistka 73,5
20. og. Solin 73
21. kl. Claudette 73
22. og. Novitor 73
23. og. Helio Bareliere 72,5
24. og. Dystans 72
25. kl. Iron Belle 72
26. kl. Gracja 71,5
27. wał. Gared 71,5
28. og. Subiectum 71
29. og. Easy Go 71
30. wał. Baahy 70,5
31. og. Naf 70
32. wał. Letbygonesbeicons 70
33. og. Thorn 69,5
34. kl. Zarra 69,5
35. og. Lafayett 69,5
36. og. Brisingr 69
37. og. Living Legend 69
38. og. Eston 68,5
39. kl. Novelina 68,5
40. og. Excalibur 68,5
41. og. Langfuhr 68
42. kl. Kapryśna 68
43. og. Blue Ninja 68
44. kl. Lady Art 67,5
45. og. Suwenir 67,5
46. og. Party Animal 67
47. wał. Newman 67
48. kl. Defar 66
49. wał. Just Gold 65,5
50. wał. Salzburg 65
51. og. Karim 64,5
52. og. Tebinio 64
53. og. Szapiro 64
54. kl. Rustique 64
55. og. Sopran Tamo 64
56. kl. Tea 63,5
57. og. Alvani 63,5
58. og. Dakard 63
59. kl. Essea 62,5
60. og. Thunder Thor 62
61. wał. Tabor 61,5
62. og. Kiaron 61,5
63. og. Nitrolak 61
64. og. Kinder Jape 61
65. kl. Tankredi 60,5
66. kl. Bogini 60
67. kl. Ameryka 59
68. og. Sopran Pokeer 59
69. kl. Javorka 58,5
70. kl. Dunayka 58,5
71. kl. Temaxa 58,5
72. kl. Free-Lu 58
73. og. Komandor 58
74. og. Peregrino 57,5
75. kl. Intifada 57
76. wał. Agatek 56,5
77. og. Dekret 56
78. kl. Karenina 56
79. kl. Irga 56
80. og. Turin 55,5
81. wał. Rakisz 55,5
82. kl. Amoreena 55
83. kl. Isuzu 55
84. kl. Guerra 54,5
85. kl. Carmel Valley 54,5
86. wał. Monte Luppo 54,5
87. kl. Symetria 54
88. kl. Super Quick 53,5
89. kl. Dais 53,5
90. wał. Incinatus 53
91. og. Sobol 52,5
92. og. Test 52,5
93. kl. Ice Loly 52
94. og. Vitez 51,5
95. wał. Daydreamer 51,5
96. og. Zew 51
97. kl. Miss Alexandra 50,5
98. kl. Essence 50,5
99. kl. Bella Tertullia 48
100. wał. Jansen 47,5
101. kl. Kasawa 47
102. kl. Syberia 45
103. og. Issachar 44
104. kl. Efezka 43,5
105. wał. Rimigliano 42
106. kl. Trzy Korony 40
107. kl. Evolette 40
108. kl. Nebra 39
109. wał. Dollar Boy 38

 

 

3-letnie

1. og. Bush Brave 87,5
2. og. Velnelis 79
3. og. Petronius 79
4. kl. Jagienka 78,5
5. og. Umberto Caro 78
6. og. Kurier 77,5
7. og. Largo Forte 77
8. kl. Furia 76,5
9. og. Dżumandi 75,5
10. og. Magnetic 75,5
11. kl. Mona Kerbili 75
12. og. Sumidero 75
13. og. Percy 74,5
14. kl. Fabulous Angel 74,5
15. og. Incognito 74
16. og. Polish Spirit 74
17. kl. Tagra 74
18. kl. Almenar 73,5
19. og. Jules’s Dream 73,5
20. wał. Bromsky 73,5
21. og. Blue Connoisseur 73
22. og. Dżan Moritz 72,5
23. kl. Opuncja 72,5
24. og. Bellerofont 72,5
25. og. Spasski 72
26. og. Meltimo 72
27. wał. Tribunal 71,5
28. og. Mourtajez 71,5
29. og. Invincible Gunner 71,5
30. og. Definition 71
31. og. Rio de Cerisy 70,5
32. og. Jam Duke 70
33. kl. Shantaram 69,5
34. og. Network 69,5
35. og. Indigo Ocean 68,5
36. kl. Circle Centuria 68,5
37. og. Tudemon 68
38. kl. Aminata 68
39. og. Albaicin 68
40. og. Shalkar 68
41. kl. Ravie des Bournais 67,5
42. og. Chant Soldier 67,5
43. og. Lion Cut 67,5
44. kl. Time of Glory 67,5
45. kl. Promenada 67
46. kl. Black Beauty 67
47. og. Nider 66,5
48. wał. Koniak 66
49. kl. Nagroda 66
50. og. Tango Turf 66
51. og. Mentalista 65,5
52. kl. Theskyisnolimit 65,5
53. kl. Urugwajka 65,5
54. og. Faraon 65,5
55. og. Illdowhatican 65,5
56. kl. Akiria 65
57. og. Eluzzam 65
58. kl. Kranti 65
59. kl. Pipasol 64,5
60. kl. Persifona 64,5
61. kl. Maiandra 64,5
62. kl. Tuogh Szumawa 64,5
63. og. Piemont 64
64. kl. Rose Knot 63,5
65. kl. Tebira 63,5
66. kl. Dylayla 63,5
67. kl. Sweet As Sugar 63,5
68. og. Silver Boy 63
69. kl. Królowa Bona 63
70. og. Salvador 63
71. og. Strzelin 63
72. kl. Nota 62,5
73. og. Nanon 62,5
74. og. Kaszi 62,5
75. og. Perseyver 62
76. wał. Herbatnik 62
77. kl. Incepcja 62
78. kl. Haruza 61,5
79. og. Omer 61,5
80. og. Freddyisready 61,5
81. og. Golden Glider 61
82. kl. Fibi 61
83. og. Hipster 61
84. wał. Jack Power 60,5
85. og. Kreator 60,5
86. og. Memo 60,5
87. og. Sando 60
88. kl. Makeitorbreakeit 59,5
89. og. Lucky Dream 59,5
90. kl. Ukraina 59
91. og. Jam Babinicz 59
92. kl. Showmeyourheaven 59
93. og. Druid Magic 59
94. kl. Gratsiya 58,5
95. kl. Marsa Alam 58
96. kl. Great Chance 58
97. og. Kazal 58
98. kl. Speedy Szumawa 58
99. kl. Melodine 58
100. kl. Stella 57,5
101. og. Maur 57,5
102. kl. Targa 57,5
103. og. Idol 57,5
104. kl. Karen 57,5
105. kl. Dawony 57
106. kl. Fuengirola 57
107. kl. Kolada 56,5
108. og. Norn 56,5
109. kl. Taida 56,5
110. kl. Turnera 56
111. kl. Key To Life 56
112. og. Sakiro 56
113. kl. Ugoda 56
114. kl. Guarda 55,5
115. kl. Stuhna 55,5
116. kl. Samba Pa Ti 55,5
117. kl. Majestic Haze 55,5
118. og. Dazzler 55
119. kl. Milionerka 55
120. kl. Diabolina 55
121. kl. Story of My Life 55
122. kl. Kopra 54
123. kl. Mrs Henry 54
124. og. Torcal 54
125. kl. Bruschetta 54
126. kl. Minija 54
127. wał. Chief Navigator 54
128. kl. Beauty Star 53,5
129. kl. Augusta 53,5
130. kl. Wanilia 53
131. wał. Akim 53
132. og. Haad Rin 52,5
133. kl. Tyberia 52,5
134. kl. Solitaire 52
135. kl. Baby You Think 51,5
136. og. Gibraltar 51,5
137. kl. Vivace 51
138. kl. Serbia 51
139. og. Big Red 50,5
140. og. Cedar 50
141. og. Remus 50
142. wał. Vabank 50
143. kl. Insignia 49,5
144. kl. Zaria River 49,5
145. kl. Dallina 49,5
146. kl. Da Llana 49
147. og. Aperfectdaytofly 48,5
148. kl. Lucky Bibi 48,5
149. kl. Banja Luka 48,5
150. og. Tactic Bareliere 47,5
151. og. Dunay Great 47
152. og. Zaraz Wracam 46,5
153. kl. Teteria 46,5
154. og. Unkas 46,5
155. kl. Borega 46
156. kl. Katrina Royal 45
157. kl. Dialina 44,5
158. og. Najaar 44
159. kl. Na Li 43,5
160. kl. Kirowa 43
161. og. Ekwador 43
162. kl. New Life 42,5
163. kl. Hawidor 42
164. kl. Moon Bird 41
165. kl. Golden Beneva 40
166. og. Juki Star 39
167. og. Donpress 39
168. kl. Shreeya 38
169. kl. Hadassa 38
170. kl. Gruzja 38
171. kl. Indila 38
172. kl. Forteca 37
173. kl. Królewna 36
174. og. Secret of Szumawa 36
175. og. Amber Code 35
176. og. Nico 33
177. kl. Naharana 31
178. kl. Syria 30
179. kl. Santa Exela 30
180. og. Kair 30
181. kl. Sporada 28
182. kl. Joga 26
183. kl. Tempura 25
184. og. Dangar 15
Konie arabskie czystej krwi

5-letnie i starsze

1. wał. Burkan Al Khalidiah 79,5
2. og. Alladyn 78
3. kl. Shahad Athbah 77,5
4. og. Mogadiusz 77
5. og. SS Mothill 76
6. og. Salman Al Khalidiah 75
7. og. Adash 74
8. og. Arash 73
9. wał. Ouzbeks du Panjshir 72,5
10. og. V.I.P. Kossack 71,5
11. kl. Jafeel Athbah 70,5
12. og. L’Eau du Gange 70
13. og. Etorio 70
14. og. Ussam de Carrere 69
15. wał. Inextremo 69
16. kl. Miss Dahess MNM 68,5
17. og. Bariq Dazzelour 68
18. og. Boy Mugatin 66
19. og. Evergonnatouchthis 66
20. kl. Echaruna 65,5
21. wał. Mufid 65,5
22. og. Horacy 65,5
23. kl. Dirhem 64,5
24. og. Euro Dahess MNM 64,5
25. wał. Estarion 64,5
26. og. Nachshon 63,5
27. wał. Dar Duni 63
28. og. Terrior 62
29. wał. LB Naj 61,5
30. og. Wasilew 61
31. og. Addis 60
32. og. Sindjar Al Khalediah 59,5
33. og. Cepton 59,5
34. wał. Wierzbin 58,5
35. wał. Adding 58
36. og. Al-Ral 57
37. wał. Zadan 56
38. wał. Tollee Dust 54
39. wał. Narcyz 54
40. kl. Riad Hibah 51,5
41. og. Nawigator 50
42. og. Yoav 49
43. og. Stinger 48
44. kl. D’Achila 47
45. kl. Kortni Love 46,5
46. og. Orbitale 43
47. og. Airforce 20
48. og. Elpiron 15

4-letnie

1. kl. Shannon Queen 80
2. og. Bandolero 78,5
3. kl. Twilight 76,5
4. og. Hanouh 76
5. og. Sarin Hel 75
6. og. Fateh 75
7. og. Palmir 74,5
8. kl. Arwa 74
9. kl. Wielka Dalena 74
10. kl. Gusa 73
11. og. Zahaab 71,5
12. og. Sudtag 71
13. kl. Awita 70,5
14. og. Elader 70
15. og. Chill Force 70
16. og. Minastirit 69,5
17. og. Guerro 69,5
18. og. Piaget 69
19. kl. Aljasra 68
20. og. Esid In Zamour 68
21. kl. Elmuna 66,5
22. wał. Wunderfitz von Südbaden 65,5
23. og. Wadi Kahil 65
24. kl. Kiyara 65
25. og. Ernest 64,5
26. og. Paliusz 64,5
27. og. Benissimo 63
28. kl. Om Daksha 62,5
29. kl. Lady Dahess MNM 62,5
30. og. Peon 62
31. kl. Ondina 61,5
32. og. Sunny Amber KRF 61
33. og. Matar 61
34. og. Farid Talatash 60,5
35. og. Chaco 60,5
36. kl. Nefera 60,5
37. og. Fahad 59,5
38. og. Muzaffar 59,5
39. og. Marsat 59
40. kl. WMA Sea Star 58,5
41. kl. Danaida 57,5
42. kl. Orionka 57
43. kl. Alruna 55,5
44. kl. Brandjelina 55,5
45. og. Haris 53,5
46. kl. Aktywa 53
47. og. Sagramor 52,5
48. kl. Haneczka 52
49. kl. Zazuzi Zazuza 52
50. og. Pitawal 50,5
51. kl. Alsa 50,5
52. og. Operon 50,5
53. kl. Mimzy 50
54. og. Cynar 49
55. kl. Eridani 49
56. og. Dekadens 48
57. og. Trezor 47,5
58. og. Bachus 47
59. kl. Bint Mira Ceti 45
60. kl. Nagroda 38
61. kl. Alia 38
62. og. BV Arys 35
63. kl. Cepadu 26
64. kl. Sabra 24

Handikaper
Krzysztof Wolski

Handikap generalny na dzień 23.10.2017

Konie pełnej krwi angielskiej

4-letnie i starsze

1. og. Va Bank 93,5
2. og. Caccini 91
3. kl. Silvera 85
4. og. Emperor Ajeez 79,5
5. og. Kokshe 78
6. og. Design 77,5
7. og. Bronislav 76,5
8. og. Neo 76
9. kl. Uczitelka Tanca 76
10. wał. Wiedzmin 76
11. og. Nikus 75,5
12. wał. Szamet 75
13. kl. Height of Beauty 75
14. og. Bowie 74,5
15. wał. Calmir 74
16. og. Hard Work 74
17. og. Dacosse 73,5
18. og. Modraszek 73,5
19. kl. Finalistka 73,5
20. og. Solin 73
21. kl. Claudette 73
22. og. Novitor 73
23. og. Helio Bareliere 72,5
24. og. Dystans 72
25. kl. Iron Belle 72
26. kl. Gracja 71,5
27. wał. Gared 71,5
28. og. Subiectum 71
29. og. Easy Go 71
30. wał. Baahy 70,5
31. og. Naf 70,5
32. wał. Letbygonesbeicons 70
33. og. Thorn 69,5
34. kl. Zarra 69,5
35. og. Lafayett 69,5
36. og. Brisingr 69
37. og. Living Legend 69
38. og. Suwenir 69
39. og. Eston 68,5
40. kl. Novelina 68,5
41. og. Excalibur 68,5
42. og. Langfuhr 68
43. kl. Kapryśna 68
44. og. Blue Ninja 68
45. kl. Lady Art 67,5
46. og. Party Animal 67
47. wał. Newman 67
48. og. Karim 66,5
49. kl. Defar 66
50. wał. Just Gold 65,5
51. wał. Salzburg 65
52. og. Tebinio 64
53. og. Dakard 64
54. og. Szapiro 64
55. kl. Rustique 64
56. kl. Tea 63,5
57. og. Alvani 63,5
58. og. Sopran Tamo 62,5
59. kl. Essea 62,5
60. og. Thunder Thor 62
61. wał. Tabor 61,5
62. og. Kiaron 61,5
63. og. Nitrolak 61
64. og. Kinder Jape 61
65. kl. Javorka 60,5
66. kl. Tankredi 60,5
67. kl. Bogini 60
68. kl. Ameryka 59
69. og. Sopran Pokeer 59
70. kl. Dunayka 58,5
71. kl. Temaxa 58,5
72. kl. Free-Lu 58
73. og. Komandor 58
74. og. Peregrino 58
75. kl. Intifada 57
76. og. Dekret 57
77. wał. Agatek 56,5
78. kl. Karenina 56
79. kl. Irga 56
80. og. Turin 56
81. wał. Rakisz 55,5
82. kl. Amoreena 55
83. kl. Isuzu 55
84. kl. Guerra 55
85. kl. Carmel Valley 54,5
86. wał. Incinatus 54,5
87. kl. Symetria 54
88. kl. Super Quick 53,5
89. kl. Dais 53,5
90. og. Sobol 53
91. wał. Monte Luppo 52
92. kl. Ice Loly 52
93. og. Vitez 51,5
94. wał. Daydreamer 51,5
95. og. Zew 51
96. kl. Miss Alexandra 50,5
97. kl. Essence 50,5
98. wał. Jansen 49,5
99. kl. Bella Tertullia 48
100. kl. Kasawa 47
101. og. Issachar 46
102. kl. Syberia 45
103. kl. Efezka 43,5
104. wał. Rimigliano 42
105. kl. Trzy Korony 42
106. kl. Evolette 40
107. kl. Nebra 39
108. wał. Dollar Boy 38

 

3-letnie

1. og. Bush Brave 87,5
2. og. Velnelis 79
3. og. Petronius 79
4. kl. Jagienka 78,5
5. og. Umberto Caro 78
6. og. Kurier 77,5
7. og. Largo Forte 77
8. kl. Furia 76,5
9. og. Dżumandi 76
10. og. Magnetic 75,5
11. kl. Mona Kerbili 75
12. og. Sumidero 75
13. og. Percy 74,5
14. kl. Fabulous Angel 74,5
15. og. Incognito 74
16. og. Polish Spirit 74
17. kl. Tagra 74
18. kl. Almenar 73,5
19. og. Jules’s Dream 73,5
20. wał. Bromsky 73,5
21. og. Blue Connoisseur 73
22. og. Dżan Moritz 72,5
23. kl. Opuncja 72,5
24. og. Spasski 72
25. og. Meltimo 72
26. wał. Tribunal 71,5
27. og. Mourtajez 71,5
28. og. Invincible Gunner 71,5
29. og. Definition 71
30. og. Rio de Cerisy 70,5
31. kl. Shantaram 69,5
32. og. Network 69,5
33. og. Bellerofont 69
34. og. Indigo Ocean 68,5
35. kl. Circle Centuria 68,5
36. og. Tudemon 68
37. kl. Aminata 68
38. og. Albaicin 68
39. og. Shalkar 68
40. kl. Ravie des Bournais 67,5
41. og. Chant Soldier 67,5
42. og. Lion Cut 67,5
43. kl. Time of Glory 67,5
44. kl. Promenada 67
45. og. Jam Duke 67
46. kl. Black Beauty 67
47. og. Nider 66,5
48. wał. Koniak 66
49. kl. Nagroda 66
50. og. Mentalista 66
51. kl. Theskyisnolimit 65,5
52. kl. Urugwajka 65,5
53. og. Faraon 65,5
54. og. Illdowhatican 65,5
55. kl. Akiria 65
56. og. Eluzzam 65
57. kl. Kranti 65
58. kl. Pipasol 65
59. kl. Persifona 64,5
60. kl. Maiandra 64,5
61. kl. Tuogh Szumawa 64,5
62. og. Piemont 64
63. kl. Rose Knot 63,5
64. kl. Tebira 63,5
65. kl. Dylayla 63,5
66. kl. Sweet As Sugar 63,5
67. og. Silver Boy 63
68. kl. Królowa Bona 63
69. og. Salvador 63
70. og. Strzelin 63
71. kl. Nota 62,5
72. og. Nanon 62,5
73. og. Kaszi 62,5
74. og. Tango Turf 62
75. og. Perseyver 62
76. wał. Herbatnik 62
77. kl. Incepcja 62
78. kl. Haruza 61,5
79. og. Omer 61,5
80. og. Freddyisready 61,5
81. og. Golden Glider 61
82. kl. Fibi 61
83. wał. Jack Power 60,5
84. og. Kreator 60,5
85. og. Memo 60,5
86. og. Sando 60
87. kl. Makeitorbreakeit 59,5
88. kl. Marsa Alam 59,5
89. kl. Ukraina 59,5
90. og. Jam Babinicz 59
91. kl. Showmeyourheaven 59
92. og. Druid Magic 59
93. kl. Gratsiya 58,5
94. kl. Great Chance 58
95. og. Kazal 58
96. kl. Stella 58
97. kl. Speedy Szumawa 58
98. kl. Melodine 58
99. og. Maur 57,5
100. kl. Targa 57,5
101. og. Idol 57,5
102. kl. Karen 57,5
103. og. Lucky Dream 57,5
104. kl. Dawony 57
105. kl. Kolada 56,5
106. og. Norn 56,5
107. kl. Taida 56,5
108. kl. Turnera 56
109. kl. Key To Life 56
110. og. Sakiro 56
111. kl. Ugoda 56
112. og. Hipster 56
113. kl. Guarda 55,5
114. kl. Majestic Haze 55,5
115. kl. Stuhna 55,5
116. kl. Samba Pa Ti 55,5
117. kl. Kopra 55,5
118. og. Dazzler 55
119. kl. Milionerka 55
120. kl. Diabolina 55
121. kl. Story of My Life 55
122. kl. Mrs Henry 54
123. kl. Solitaire 54
124. og. Torcal 54
125. kl. Bruschetta 54
126. kl. Minija 54
127. wał. Chief Navigator 54
128. kl. Beauty Star 53,5
129. kl. Augusta 53,5
130. kl. Wanilia 53
131. wał. Akim 53
132. og. Haad Rin 52,5
133. kl. Baby You Think 51,5
134. og. Gibraltar 51,5
135. kl. Vivace 51
136. kl. Serbia 51
137. og. Big Red 50,5
138. og. Cedar 50
139. og. Remus 50
140. wał. Vabank 50
141. kl. Insignia 49,5
142. kl. Zaria River 49,5
143. kl. Dallina 49,5
144. kl. Da Llana 49
145. og. Aperfectdaytofly 48,5
146. kl. Lucky Bibi 48,5
147. kl. Banja Luka 48,5
148. og. Tactic Bareliere 47,5
149. og. Dunay Great 47
150. kl. Kirowa 46,5
151. og. Zaraz Wracam 46,5
152. kl. Teteria 46,5
153. og. Unkas 46,5
154. kl. Fuengirola 46,5
155. kl. Borega 46
156. kl. Katrina Royal 45
157. kl. Dialina 44,5
158. og. Najaar 44
159. kl. Na Li 43,5
160. og. Ekwador 43
161. kl. New Life 42,5
162. kl. Tyberia 41
163. kl. Moon Bird 41
164. kl. Golden Beneva 40
165. kl. Hawidor 40
166. og. Juki Star 39
167. og. Donpress 39
168. kl. Shreeya 38
169. kl. Hadassa 38
170. kl. Gruzja 38
171. kl. Indila 38
172. kl. Forteca 37
173. kl. Królewna 36
174. og. Secret of Szumawa 36
175. og. Amber Code 35
176. og. Nico 33
177. kl. Naharana 31
178. kl. Syria 30
179. kl. Santa Exela 30
180. og. Kair 30
181. kl. Sporada 28
182. kl. Joga 26
183. kl. Tempura 25
184. og. Dangar 15
Konie arabskie czystej krwi

5-letnie i starsze

1. wał. Burkan Al Khalidiah 79,5
2. og. Alladyn 78
3. kl. Shahad Athbah 78
4. og. Mogadiusz 77
5. og. SS Mothill 76
6. og. Salman Al Khalidiah 75
7. og. Arash 74,5
8. og. Adash 74
9. wał. Ouzbeks du Panjshir 72,5
10. og. V.I.P. Kossack 71,5
11. kl. Jafeel Athbah 70,5
12. og. L’Eau du Gange 70
13. og. Ussam de Carrere 69
14. wał. Inextremo 69
15. og. Etorio 68,5
16. kl. Miss Dahess MNM 68,5
17. og. Bariq Dazzelour 68
18. kl. Echaruna 66,5
19. og. Boy Mugatin 66
20. og. Evergonnatouchthis 66
21. wał. Mufid 65,5
22. kl. Dirhem 65,5
23. og. Horacy 65,5
24. og. Euro Dahess MNM 64,5
25. wał. Estarion 64,5
26. wał. Dar Duni 64
27. og. Nachshon 63,5
28. og. Wasilew 62,5
29. og. Terrior 62
30. wał. LB Naj 61,5
31. og. Addis 60
32. og. Sindjar Al Khalediah 59,5
33. og. Cepton 59,5
34. wał. Wierzbin 58,5
35. wał. Adding 58
36. og. Al-Ral 57
37. wał. Zadan 56
38. wał. Tollee Dust 54
39. wał. Narcyz 54
40. kl. Riad Hibah 51,5
41. og. Nawigator 50
42. og. Yoav 49
43. og. Stinger 48
44. kl. D’Achila 47
45. kl. Kortni Love 46,5
46. og. Airforce 20
47. og. Elpiron 15

 

4-letnie

1. kl. Shannon Queen 80
2. og. Bandolero 78
3. kl. Twilight 77,5
4. og. Hanouh 76
5. og. Sarin Hel 75
6. og. Fateh 75
7. og. Palmir 74,5
8. kl. Arwa 74
9. kl. Wielka Dalena 74
10. kl. Gusa 73
11. og. Zahaab 71,5
12. og. Sudtag 71
13. kl. Awita 70,5
14. og. Elader 70,5
15. og. Chill Force 70
16. og. Minastirit 69,5
17. og. Piaget 69
18. kl. Aljasra 68
19. og. Esid In Zamour 68
20. og. Guerro 67,5
21. kl. Elmuna 66,5
22. wał. Wunderfitz von Südbaden 65,5
23. og. Wadi Kahil 65
24. kl. Kiyara 65
25. og. Ernest 64,5
26. og. Paliusz 64,5
27. kl. Om Daksha 64,5
28. og. Sunny Amber KRF 63
29. og. Benissimo 63
30. og. Matar 62,5
31. kl. Lady Dahess MNM 62,5
32. og. Peon 62
33. og. Farid Talatash 61,5
34. kl. Ondina 61,5
35. og. Chaco 60,5
36. kl. Nefera 60,5
37. og. Fahad 59,5
38. og. Muzaffar 59,5
39. og. Marsat 59
40. kl. WMA Sea Star 58
41. kl. Danaida 57,5
42. kl. Orionka 57
43. kl. Alruna 55,5
44. kl. Brandjelina 55,5
45. og. Haris 53,5
46. kl. Aktywa 53
47. og. Sagramor 52,5
48. kl. Haneczka 52
49. kl. Zazuzi Zazuza 52
50. og. Pitawal 50,5
51. kl. Alsa 50,5
52. og. Operon 50,5
53. kl. Mimzy 50
54. og. Cynar 49
55. kl. Eridani 49
56. og. Dekadens 48
57. og. Trezor 47,5
58. og. Bachus 47
59. kl. Bint Mira Ceti 45
60. kl. Nagroda 38
61. kl. Alia 38
62. og. BV Arys 35
63. kl. Cepadu 26
64. kl. Sabra 24

 

Handikaper
Krzysztof Wolski

Handikap generalny na dzień 16.10.2017

Konie pełnej krwi angielskiej

4-letnie i starsze

1. og. Va Bank 93,5
2. og. Caccini 91
3. kl. Silvera 85
4. og. Emperor Ajeez 79,5
5. og. Kokshe 78
6. og. Design 77,5
7. og. Bronislav 76,5
8. og. Neo 76
9. kl. Uczitelka Tanca 76
10. wał. Wiedzmin 76
11. og. Nikus 75,5
12. wał. Szamet 75
13. kl. Height of Beauty 75
14. wał. Calmir 74,5
15. og. Bowie 74,5
16. og. Dacosse 74
17. og. Hard Work 74
18. og. Modraszek 73,5
19. kl. Finalistka 73,5
20. og. Solin 73
21. kl. Claudette 73
22. og. Novitor 73
23. og. Helio Bareliere 72,5
24. og. Dystans 72
25. kl. Iron Belle 72
26. og. Subiectum 72
27. kl. Gracja 71,5
28. wał. Baahy 71,5
29. og. Easy Go 71
30. wał. Gared 70,5
31. og. Naf 70,5
32. og. Brisingr 70
33. wał. Letbygonesbeicons 70
34. og. Living Legend 70
35. og. Thorn 69,5
36. kl. Zarra 69,5
37. og. Lafayett 69,5
38. og. Eston 69,5
39. og. Suwenir 69
40. kl. Novelina 68,5
41. og. Langfuhr 68
42. kl. Kapryśna 68
43. og. Blue Ninja 68
44. og. Excalibur 67,5
45. kl. Lady Art 67,5
46. og. Party Animal 67
47. wał. Newman 67
48. og. Karim 66,5
49. og. Tebinio 66
50. kl. Defar 66
51. wał. Salzburg 65
52. og. Thunder Thor 64,5
53. og. Dakard 64
54. og. Szapiro 64
55. kl. Rustique 64
56. kl. Tea 63,5
57. wał. Tabor 63,5
58. og. Alvani 63,5
59. wał. Just Gold 63
60. og. Sopran Tamo 62,5
61. kl. Essea 62,5
62. og. Kiaron 61,5
63. kl. Dunayka 61
64. og. Nitrolak 61
65. kl. Ameryka 61
66. og. Kinder Jape 61
67. kl. Javorka 60,5
68. kl. Tankredi 60,5
69. kl. Bogini 60
70. og. Komandor 59
71. og. Sopran Pokeer 59
72. kl. Temaxa 58,5
73. og. Peregrino 58
74. kl. Intifada 57
75. og. Dekret 57
76. kl. Free-Lu 57
77. wał. Agatek 56,5
78. kl. Karenina 56
79. kl. Irga 56
80. og. Turin 56
81. wał. Rakisz 55,5
82. kl. Amoreena 55
83. kl. Isuzu 55
84. kl. Guerra 55
85. wał. Incinatus 54,5
86. kl. Symetria 54
87. kl. Super Quick 53,5
88. kl. Dais 53,5
89. og. Sobol 53
90. wał. Monte Luppo 52
91. kl. Ice Loly 52
92. og. Vitez 51,5
93. og. Zew 51
94. kl. Miss Alexandra 50,5
95. kl. Essence 50,5
96. wał. Jansen 49,5
97. wał. Daydreamer 48
98. kl. Bella Tertullia 48
99. kl. Kasawa 47
100. og. Issachar 46
101. kl. Syberia 45
102. kl. Efezka 43,5
103. wał. Rimigliano 42
104. kl. Trzy Korony 42
105. kl. Evolette 40
106. kl. Nebra 39
107. wał. Dollar Boy 38

 

3-letnie

1. og. Bush Brave 87,5
2. og. Velnelis 79
3. og. Petronius 79
4. kl. Jagienka 78,5
5. og. Umberto Caro 78
6. og. Kurier 77,5
7. og. Largo Forte 77
8. kl. Furia 76,5
9. og. Dżumandi 76
10. og. Magnetic 75,5
11. kl. Mona Kerbili 75
12. og. Sumidero 75
13. og. Percy 74,5
14. kl. Fabulous Angel 74,5
15. og. Incognito 74
16. og. Polish Spirit 74
17. kl. Tagra 74
18. kl. Almenar 73,5
19. og. Jules’s Dream 73,5
20. wał. Bromsky 73,5
21. og. Blue Connoisseur 73
22. og. Dżan Moritz 72,5
23. kl. Opuncja 72,5
24. wał. Tribunal 72,5
25. og. Spasski 72
26. og. Meltimo 72
27. og. Mourtajez 71,5
28. og. Invincible Gunner 71,5
29. og. Definition 71
30. og. Rio de Cerisy 70,5
31. kl. Shantaram 69,5
32. og. Network 69,5
33. og. Bellerofont 69
34. og. Indigo Ocean 68,5
35. kl. Circle Centuria 68,5
36. og. Tudemon 68
37. kl. Aminata 68
38. og. Albaicin 68
39. kl. Ravie des Bournais 67,5
40. og. Chant Soldier 67,5
41. og. Lion Cut 67,5
42. kl. Promenada 67
43. og. Jam Duke 67
44. kl. Black Beauty 67
45. kl. Theskyisnolimit 66,5
46. wał. Koniak 66,5
47. kl. Nagroda 66
48. og. Mentalista 66
49. kl. Urugwajka 65,5
50. kl. Akiria 65
51. og. Eluzzam 65
52. kl. Kranti 65
53. kl. Pipasol 65
54. kl. Time of Glory 64,5
55. kl. Persifona 64,5
56. og. Piemont 64
57. og. Faraon 64
58. kl. Maiandra 63,5
59. kl. Rose Knot 63,5
60. kl. Tebira 63,5
61. kl. Dylayla 63,5
62. og. Strzelin 63,5
63. kl. Sweet As Sugar 63,5
64. og. Silver Boy 63
65. og. Golden Glider 63
66. kl. Królowa Bona 63
67. og. Salvador 63
68. og. Shalkar 63
69. kl. Haruza 62,5
70. kl. Nota 62,5
71. og. Nanon 62,5
72. og. Kaszi 62,5
73. og. Nider 62
74. og. Tango Turf 62
75. og. Perseyver 62
76. wał. Herbatnik 62
77. kl. Incepcja 62
78. kl. Makeitorbreakeit 61,5
79. og. Illdowhatican 61,5
80. og. Jam Babinicz 61
81. kl. Fibi 61
82. og. Omer 61
83. wał. Jack Power 60,5
84. og. Kreator 60,5
85. og. Memo 60,5
86. kl. Great Chance 60
87. og. Sando 60
88. og. Kazal 59,5
89. kl. Marsa Alam 59,5
90. kl. Ukraina 59,5
91. kl. Showmeyourheaven 59
92. og. Druid Magic 59
93. og. Maur 58,5
94. kl. Gratsiya 58,5
95. kl. Stella 58
96. kl. Speedy Szumawa 58
97. kl. Melodine 58
98. kl. Tuogh Szumawa 57,5
99. kl. Targa 57,5
100. og. Idol 57,5
101. kl. Karen 57,5
102. og. Lucky Dream 57,5
103. og. Dazzler 57
104. kl. Dawony 57
105. kl. Kolada 57
106. og. Norn 56,5
107. og. Freddyisready 56,5
108. kl. Turnera 56,5
109. kl. Taida 56,5
110. kl. Key To Life 56
111. kl. Mrs Henry 56
112. og. Sakiro 56
113. kl. Ugoda 56
114. og. Hipster 56
115. kl. Guarda 55,5
116. kl. Majestic Haze 55,5
117. kl. Stuhna 55,5
118. kl. Samba Pa Ti 55,5
119. kl. Kopra 55,5
120. kl. Milionerka 55
121. kl. Diabolina 55
122. kl. Story of My Life 55
123. kl. Solitaire 54
124. og. Torcal 54
125. kl. Bruschetta 54
126. kl. Minija 54
127. wał. Chief Navigator 54
128. kl. Beauty Star 53,5
129. kl. Augusta 53,5
130. kl. Wanilia 53
131. wał. Akim 53
132. og. Haad Rin 52,5
133. kl. Baby You Think 52
134. og. Gibraltar 51,5
135. og. Cedar 51
136. kl. Vivace 51
137. kl. Serbia 51
138. og. Big Red 50,5
139. og. Remus 50
140. wał. Vabank 50
141. kl. Insignia 49,5
142. kl. Zaria River 49,5
143. kl. Dallina 49,5
144. kl. Da Llana 49
145. kl. Kirowa 48,5
146. og. Aperfectdaytofly 48,5
147. kl. Lucky Bibi 48,5
148. og. Zaraz Wracam 48
149. kl. Banja Luka 47,5
150. og. Tactic Bareliere 47,5
151. og. Dunay Great 47
152. kl. Teteria 46,5
153. og. Unkas 46,5
154. kl. Fuengirola 46
155. kl. Borega 46
156. kl. Katrina Royal 45
157. kl. Dialina 44,5
158. og. Najaar 44
159. kl. Tyberia 43,5
160. kl. Na Li 43,5
161. og. Ekwador 43
162. kl. New Life 42,5
163. kl. Moon Bird 41
164. kl. Golden Beneva 40
165. kl. Hawidor 40
166. og. Juki Star 39
167. og. Donpress 39
168. kl. Shreeya 38
169. kl. Hadassa 38
170. kl. Forteca 37
171. kl. Królewna 36
172. og. Secret of Szumawa 36
173. kl. Syria 35
174. og. Amber Code 35
175. kl. Sporada 33
176. og. Nico 33
177. kl. Naharana 31
178. kl. Santa Exela 30
179. og. Kair 30
180. kl. Gruzja 30
181. kl. Joga 26
182. kl. Tempura 25
183. og. Dangar 15

 

Konie arabskie czystej krwi

5-letnie i starsze

1. wał. Burkan Al Khalidiah 79,5
2. og. Alladyn 78
3. kl. Shahad Athbah 78
4. og. Mogadiusz 77
5. og. SS Mothill 76
6. og. Salman Al Khalidiah 75
7. og. Arash 74,5
8. og. Adash 74
9. wał. Ouzbeks du Panjshir 72,5
10. og. V.I.P. Kossack 71,5
11. og. Etorio 70
12. og. L’Eau du Gange 70
13. kl. Jafeel Athbah 69,5
14. og. Bariq Dazzelour 69
15. og. Ussam de Carrere 69
16. wał. Inextremo 69
17. kl. Miss Dahess MNM 68,5
18. kl. Echaruna 66,5
19. og. Boy Mugatin 66
20. wał. Dar Duni 66
21. og. Evergonnatouchthis 66
22. wał. Mufid 65,5
23. kl. Dirhem 65,5
24. og. Horacy 65,5
25. og. Euro Dahess MNM 64,5
26. wał. Estarion 64,5
27. og. Nachshon 63,5
28. og. Wasilew 62,5
29. og. Terrior 62
30. wał. LB Naj 61,5
31. og. Addis 60
32. og. Sindjar Al Khalediah 59,5
33. og. Cepton 59,5
34. wał. Wierzbin 58,5
35. wał. Adding 58
36. og. Al-Ral 57
37. wał. Zadan 56
38. wał. Tollee Dust 54
39. wał. Narcyz 54
40. kl. Riad Hibah 51,5
41. og. Nawigator 50
42. og. Yoav 49
43. og. Stinger 48
44. kl. D’Achila 47
45. kl. Kortni Love 46,5
46. og. Airforce 30
47. og. Elpiron 15

4-letnie

1. kl. Shannon Queen 80
2. og. Bandolero 78
3. kl. Twilight 77,5
4. og. Hanouh 76
5. og. Sarin Hel 75
6. og. Fateh 75
7. og. Palmir 74,5
8. kl. Arwa 74
9. kl. Wielka Dalena 74
10. kl. Gusa 73
11. og. Zahaab 71,5
12. og. Sudtag 71
13. kl. Awita 70,5
14. og. Elader 70,5
15. og. Chill Force 70
16. og. Minastirit 69,5
17. kl. Aljasra 68
18. og. Esid In Zamour 68
19. og. Piaget 67,5
20. og. Guerro 67,5
21. wał. Wunderfitz von Südbaden 67
22. kl. Elmuna 66,5
23. og. Wadi Kahil 66
24. og. Ernest 65
25. kl. Kiyara 65
26. og. Paliusz 64,5
27. kl. Om Daksha 64,5
28. og. Sunny Amber KRF 63
29. og. Benissimo 63
30. og. Matar 62,5
31. kl. Lady Dahess MNM 62,5
32. og. Peon 62
33. og. Farid Talatash 61,5
34. kl. Ondina 61,5
35. og. Wictor 61,5
36. og. Chaco 60,5
37. og. Fahad 59,5
38. og. Muzaffar 59,5
39. kl. Nefera 59,5
40. og. Marsat 59
41. kl. WMA Sea Star 58
42. kl. Danaida 57,5
43. kl. Orionka 57
44. kl. Alruna 55,5
45. kl. Brandjelina 55,5
46. og. Haris 53,5
47. kl. Aktywa 53
48. og. Sagramor 52,5
49. kl. Haneczka 52
50. kl. Zazuzi Zazuza 52
51. og. Pitawal 50,5
52. kl. Alsa 50,5
53. og. Operon 50,5
54. kl. Mimzy 50
55. og. Cynar 49
56. kl. Eridani 49
57. og. Dekadens 48
58. og. Trezor 47,5
59. og. Bachus 47
60. kl. Bint Mira Ceti 45
61. kl. Nagroda 38
62. kl. Alia 38
63. og. BV Arys 35
64. kl. Cepadu 26
65. kl. Sabra 24

 

Handikaper
Krzysztof Wolski