IV gonitwa uczniowska Czempionatu Młodych Jeźdźców PKWK

Nagroda Koheilana I

Nagroda Janowa

Puchar Amazonek im. Katarzyny Szymczuk

Komunikat nr 16

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 24 czerwca 2015 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Martyna SOMMER.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Biuletyn PKWK nr 2

W dziale Biuletyn PKWK jest dostępny do pobrania Biuletyn PKWK nr 2 zawierający licencje trenerskie i jeździeckie, roczne plany wyścigów, grupy koni oraz handicap generalny przed sezonem 2015.

Biuletyn Nr 2 – plik PDF

Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Piaseczyńskim

Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Piaseczyńskim

W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyła się miła uroczystość zacieśnienia współpracy pomiędzy Polskim Klubem Wyścigów Konnych, Totalizatorem Sportowym Oddział Wyścigi Konne Warszawa-Służewiec oraz Powiatem Piaseczyńskim.

Głównym beneficjentem podpisanego Porozumienia o współpracy jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie, którego uczniowie kształcą się w zawodach technik hodowca koni oraz technik weterynarii. Na mocy porozumienia uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach dydaktycznych na Torze Wyścigów Konnych Warszawa – Służewiec, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach organizowanych przez PKWK. Klub będzie również okazywał wsparcie przy organizacji praktyk dla uczniów w stajniach, jak również obejmie patronatem jedną z klas ZSRCKU.

Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Piaseczyńskim
Uroczystość podpisania Porozumienia o współpracy, która odbywała się na II piętrze Trybuny Honorowej, uświetnili licznie przybyli goście, w tym przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Piaseczyńskiego, radni, przedstawiciele Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, dyrektorzy szkół Powiatu Piaseczyńskiego, przedstawiciele prasy i mediów, jak też partnerzy ZSRCKU – Polski Związek Jeździecki, Polski Związek Hodowców Koni oraz portal internetowy Galopuje.pl.

Oprócz podpisania Porozumienia o współpracy, zebrani goście mieli możliwość obejrzenia filmu promującego ZSRCKU, jak też zwiedzenia toru wyścigowego w towarzystwie architekta Pana Tadeusza Iwaszkiewicza, który w pasjonujący sposób przybliżył charakterystykę architektoniczną i funkcjonalną obiektu, a także zapoznał gości z jego historią.

Wspieranie ZSRCKU jest kolejnym wspólnym projektem PKWK i Totalizatora Sportowego, mającym na celu propagowanie i promocję wyścigów konnych, w szczególności poprzez aktywizację młodzieży. W tym roku udało się już między innymi zorganizować szkolenie grupy młodych jeźdźców w British Racing School w Newmarket, a Fundacja LOTTO Milion Marzeń ufundowała nagrodę dla zwycięzcy tegorocznej edycji Czempionatu Młodych Jeźdźców PKWK.

Galeria zdjęć: Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Piaseczyńskim

Poradnik hodowcy, właściciela, trenera i jeźdźca: Co, kiedy i za ile?

HODOWCA – CO, KIEDY, ZA ILE?

Działanie/czynność Termin Opłata
1. Zgłoszenie pokrycia klaczy matki (kariera hodowlana klaczy)

Do końca roku, w którym nastąpiło pokrycie

20 zł

2. Zatwierdzenie nazwy źrebięcia (ogierka, klaczki)

Przed pobraniem krwi do badań DNA

Brak

3. Wezwanie uprawnionego lekarza weterynarii, który pobierze krew do badań, wszczepi transponder i opisze źrebię

Przed odsadzeniem źrebięcia od matki

Brak

4. Zgłoszenie źrebięcia (ogierka, klaczki)

Do końca roku, w którym nastąpiło urodzenie

50 zł

WŁAŚCICIEL – CO, KIEDY, ZA ILE?

Działanie/czynność Termin Opłata
1. Zgłoszenie konia do wyścigów w danym roku

31 stycznia

100 zł / koń

2. Zgłoszenie koni do wyścigów w danym roku po dniu 31 stycznia (aby mógł biegać gonitwy krajowe)

10000 zł / koń

3. Rejestracja barw wyścigowych (nowych)

Razem ze zgłoszeniem konia

100 zł

4. Rejestracja barw wyścigowych (przedłużenie)

Razem ze zgłoszeniem konia

70 zł

5. Zgłoszenie zmiany trenera / właściciela konia

Niezwłocznie

Brak

6. Wpłata kary pieniężnej orzeczonej przez Komisję Techniczną

14 dni od dnia otrzymania orzeczenia

W zależności od orzeczenia Komisji Technicznej

7. Zmiana własności konia w Księgach Stadnych

7 dni

60 zł

8. Zgłoszenie eksportu konia do Ksiąg Stadnych

30 dni

250 zł

9. Wpis do Ksiąg Stadnych ogierów i klaczy importowanych z krajów UE

30 dni

50 zł

10. Wpis do Ksiąg Stadnych ogierów importowanych z krajów spoza UE

30 dni

150 zł

11. Wpis do Ksiąg Stadnych klaczy importowanych z krajów spoza UE

Brak

100 zł

TRENER – CO, KIEDY, ZA ILE?

Działanie/czynność Termin Opłata
1.

Złożenie wniosku o udzielenie licencji

31 stycznia

300 zł

2.

Start konia w innym państwie – RCN

Przed wyjazdem na gonitwę

40 zł

3.

Wpłata kary pieniężnej orzeczonej przez Komisję Techniczną

14 dni od dnia otrzymania orzeczenia

W zależności od orzeczenia Komisji Technicznej

JEŹDZIEC / POWOŻĄCY – CO, KIEDY, ZA ILE?

Działanie/czynność Termin Opłata
1.

Badania potwierdzające brak przeciwskazań do udziału w gonitwach

Przed złożeniem wniosku o udzielenie licencji

W zależności od placówki medycyny sportowej

2.

Złożenie wniosku o udzielenie licencji

Przed pierwszym zapisem

100 zł

3.

Wpłata kary pieniężnej orzeczonej przez Komisję Techniczną

14 dni od dnia otrzymania orzeczenia

W zależności od orzeczenia Komisji Technicznej

III gonitwa uczniowska Czempionatu Młodych Jeźdźców PKWK